Trendsettend in cijfers

De dienstverlening van ABF Research bestaat uit maatwerkoplossingen en kant-en-klare producten. De medewerkers van ABF Research zijn experts in gegevensverzameling, statistiek, (kwantitatief) onderzoek en software ontwikkeling.

Demografie
Wonen
Ruimte
Economie
Zorg
Voorzieningen
Onderzoek
Tussenrapport Primos
weergave van Tussenrapport Primos product
Ga naar voorbeeld
Wonen in beweging
weergave van Wonen in beweging product
Ga naar voorbeeld
Bevolkingsgroei in de steden
weergave van Bevolkingsgroei in de steden product
Ga naar voorbeeld
Beroepsopleiding detailhandel
weergave van Beroepsopleiding detailhandel product
Ga naar voorbeeld
Linkincare
weergave van Linkincare product
Ga naar voorbeeld
Statistiek
Buurtmonitor Integratie
weergave van Buurtmonitor Integratie product
Ga naar voorbeeld
Cita Vista
weergave van Cita Vista product
Ga naar voorbeeld
Erfgoedmonitor
weergave van Erfgoedmonitor product
Ga naar voorbeeld
AIS Horeca & catering
weergave van koninklijke horeca product
Ga naar voorbeeld
Erfgoedmonitor
weergave van Erfgoedmonitor product
Ga naar voorbeeld
Software
Primosweb
weergave van primosweb product
Ga naar voorbeeld
Eindhoven in Cijfers
weergave van Nijmegen buurtmonitor product
Ga naar voorbeeld
Waarstaatjegemeente.nl
weergave van Waarstaatjegemeente.nl product
Ga naar voorbeeld
Personeelsmonitor
weergave van Personeelsmonitor product
Ga naar voorbeeld
Zorgindebuurt.info
weergave van zorgindebuurt product
Ga naar voorbeeld
Waarstaatjegemeente.nl
weergave van Waarstaatjegemeente.nl product
Ga naar voorbeeld

Door continu verbeteren en vernieuwen wil ABF Research voor klanten en medewerkers trendsettend en verfrissend zijn. ABF Research werkt volgens de internationale ISO normen die zijn vastgelegd in het kwaliteitssysteem van ABF Research. Het ISO 27001 certificaat staat garant voor een doordacht informatiebeveiligingssysteem. Voorbeelden informatiesystemen

Nieuws en Publicaties

icon van openbare publicatie Openbare publicatie
icon van niet openbare publicatie Niet-openbare publicatie
icon van nieuwsbericht Nieuwsbericht
icon van cijfers Feiten en Cijfers
Informatie icon

Deze publicatie is helaas (nog) niet op te vragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok
2021
 • Nieuwsbericht 26 januari
  onderstaand news-item is openbaar

  Eerste Monitor Ouderenhuisvesting gepubliceerd

  Op 22 januari jl. heeft minister Ollongren de Eerste en de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste editie van de Monitor Ouderenhuisvesting. De Monitor heeft als doel een breed beeld te geven van de woonsituatie van ouderenhuishoudens vanaf 55 jaar. De Monitor bevat (lokale) informatie over de woonsituatie van ouderen, de ondernomen verhuizingen en het huidige en toekomstige aantal ouderen met een fysieke beperking. De gegevens kunnen lokale partijen helpen bij het opstellen van woonzorgvisies, prestatieafspraken en concrete plannen voor ouderenhuisvesting.

  Dit onderzoek heeft ABF Research uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het resultaat van het onderzoek is een rapport en een databank.

  Volgens de Monitor zijn er in Nederland ruim 600.000 ouderenhuishoudens waarvan minstens één persoon dagelijks te maken heeft met een fysieke beperking zoals moeite met traplopen. Naar schatting woont ongeveer 10% hiervan niet geschikt. Dit betekent dat de woning van deze huishoudens niet of alleen tegen relatief hoge kosten (meer dan 10.000 euro) aangepast kan worden zodat deze wel geschikt wordt. Naar verwachting neemt het aantal ouderenhuishoudens met een fysieke beperking tot 2035 toe met 148 duizend. Dat is een groei van 25%.

  De databank van de Monitor is grotendeels gebaseerd op CBS-microdata en bevat de volgende cijfers over 55-plushuishoudens:

  • Samenstelling van ouderenhuishoudens naar leeftijd, huishoudenstype, opleidingsniveau en inkomen;
  • Woonsituatie van ouderenhuishoudens naar eigendom (huur/koop), vorm (eengezins/meergezins), oppervlakte en bouwjaar;
  • Het aantal huishoudens met een ADL-beperking, uitgesplitst naar kenmerken;
  • Prognose van het aantal huishoudens met een ADL-beperking;
  • Geschiktheid van de woning en woonomgeving;
  • Bij verhuizingen verlaten en betrokken woningen, uitgesplitst naar kenmerken als eigendom en vorm;
  • Cijfers over huishoudens met CIZ-indicaties, wijkverpleging en Wmo-maatwerkvoorzieningen, uitgesplitst naar kenmerken als leeftijd of inkomen.

  Het rapport met de landelijke uitkomsten is hier te downloaden. Via de website https://55plus.cijfersoverwonen.nl/ zijn zowel het dashboard als de databank voor iedereen beschikbaar. Hiermee kunnen gemeentelijke en regionale uitkomsten worden bekeken. Beide online tools zijn ontwikkeld op basis van de Swing-software van ABF.

  Lees meer over Prognoses, Swing MosaicSwing Viewer.

  Meer lezen
 • Publicatie 26 januari
  onderstaand publication-item is openbaar

  Monitor Ouderenhuisvesting 2020

  Op 22 januari jl. heeft minister Ollongren de Eerste en de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste editie van de Monitor Ouderenhuisvesting. De Monitor heeft als doel een breed beeld te geven van de woonsituatie van ouderenhuishoudens vanaf 55 jaar. De Monitor bevat (lokale) informatie over de woonsituatie van ouderen, de ondernomen verhuizingen en het huidige en toekomstige aantal ouderen met een fysieke beperking. De gegevens kunnen lokale partijen helpen bij het opstellen van woonzorgvisies, prestatieafspraken en concrete plannen voor ouderenhuisvesting.

  Dit onderzoek heeft ABF Research uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het resultaat van het onderzoek is een rapport en een databank.

  Volgens de Monitor zijn er in Nederland ruim 600.000 ouderenhuishoudens waarvan minstens één persoon dagelijks te maken heeft met een fysieke beperking zoals moeite met traplopen. Naar schatting woont ongeveer 10% hiervan niet geschikt. Dit betekent dat de woning van deze huishoudens niet of alleen tegen relatief hoge kosten (meer dan 10.000 euro) aangepast kan worden zodat deze wel geschikt wordt. Naar verwachting neemt het aantal ouderenhuishoudens met een fysieke beperking tot 2035 toe met 148 duizend. Dat is een groei van 25%.

  De databank van de Monitor is grotendeels gebaseerd op CBS-microdata en bevat de volgende cijfers over 55-plushuishoudens:

  • Samenstelling van ouderenhuishoudens naar leeftijd, huishoudenstype, opleidingsniveau en inkomen;
  • Woonsituatie van ouderenhuishoudens naar eigendom (huur/koop), vorm (eengezins/meergezins), oppervlakte en bouwjaar;
  • Het aantal huishoudens met een ADL-beperking, uitgesplitst naar kenmerken;
  • Prognose van het aantal huishoudens met een ADL-beperking;
  • Geschiktheid van de woning en woonomgeving;
  • Bij verhuizingen verlaten en betrokken woningen, uitgesplitst naar kenmerken als eigendom en vorm;
  • Cijfers over huishoudens met CIZ-indicaties, wijkverpleging en Wmo-maatwerkvoorzieningen, uitgesplitst naar kenmerken als leeftijd of inkomen.

  Via de website https://55plus.cijfersoverwonen.nl/ zijn zowel het dashboard als de databank voor iedereen beschikbaar. Hiermee kunnen gemeentelijke en regionale uitkomsten worden bekeken. Beide online tools zijn ontwikkeld op basis van de Swing-software van ABF.

  Lees meer over Prognoses, Swing MosaicSwing Viewer.

  Michael Stuart-Fox 015-27 99 324
  Meer lezen
 • Publicatie 21 januari
  onderstaand publication-item is openbaar

  Inventarisatie Plancapaciteit november 2020

  De netto plancapaciteit voor de periode 2020 tot 2030 bedraagt volgens de uitgevoerde inventarisatie 892 duizend woningen, een stijging met 55 duizend woningen ten opzichte van de meting in april. Voor een beperkt deel betreft het een administratieve stijging.

  De plancapaciteit dekt momenteel 128% van de toename van de woningbehoefte in de periode tot 2030. Naast het accommoderen van de groeiende bevolking dient ook het woningtekort ingelopen te worden. Rijk en provincies hebben daarom bestuurlijke afspraken gemaakt over de bruto bouwopgave op basis van de verwachte toename van de woningbehoefte, de trendmatig geraamde sloop en de ambitie om het woningtekort sneller in te lopen dan de Primos Prognose verwacht. Als deze bestuurlijke afgesproken woningbouw tijdig gerealiseerd wordt bedraagt het woningtekort volgens de huidige demografische verwachtingen in 2030 2,8% in plaats van de geraamde 3,7%.

  De gewenste netto plancapaciteit, op basis van de stelregel dat deze 130% van de netto bouwopgave zou moeten bedragen, is circa 1 miljoen woningen. In een aantal regio’s is, gezien de beperkte spanning of het ontbreken van spanning op de woningmarkt, een overmaat van 30% echter te ruim. Dit speelt vooral in Zeeland, Limburg en de noordelijke provincies. De provincies Gelderland en Noord-Brabant geven aan te streven naar 130% plancapaciteit voor de korte termijn, de eerste vijf jaar, maar houden voor de middellange en lange termijn enige ruimte in het programma en daarmee de mogelijkheid om onvoorziene inbreidingsplannen en andere ontwikkelingen in te passen.

  Leon Groenemeijer 015-27 99 340
  Meer lezen
 • Publicatie 11 januari
  onderstaand publication-item is openbaar

  Brancherapport SITO

  SITO (Scheeps Industrieel Technisch Onderhoud) is de werkgeversvereniging voor bedrijven uit de industriële reiniging, conservering en asbestsanering. In opdracht van Atriumgroep die ondersteuning biedt aan SITO, heeft ABF Research in mei 2020 de SITO-kwartaalrapportage tot en met het vierde kwartaal 2019 opgesteld. In de brancherapportage wordt ingegaan op de ontwikkeling van de omzet en de werkgelegenheid in de branche. Daarnaast geeft het brancherapport inzicht in de verdeling van de werkgelegenheid naar diverse persoonskenmerken en baankenmerken.

  Lees meer over Arbeidsmarktmonitoren.

  Mark Grotenhuis 015-27 99 313
  Meer lezen
 • Publicatie 11 januari
  onderstaand publication-item is openbaar

  Brancherapport FEDA

  Brancheorganisatie FEDA is het ondernemersplatform in aandrijf- en automatiseringstechniek. In opdracht van Atriumgroep die ondersteuning biedt aan FEDA, heeft ABF Research in mei 2020 de FEDA-kwartaalrapportage tot en met het vierde kwartaal 2019 opgesteld. In de brancherapportage wordt ingegaan op de ontwikkeling van de omzet en de werkgelegenheid in de branche. Daarnaast geeft het brancherapport inzicht in de verdeling van de werkgelegenheid naar diverse persoonskenmerken en baankenmerken.

  Lees meer over Arbeidsmarktmonitoren.

  Mark Grotenhuis 015-27 99 313
  Meer lezen
Meer publicaties Meer nieuws

Werkvelden en Producten

ABF Research heeft samen met klanten diverse producten ontwikkeld die voortdurend worden verbeterd. Gebruik het onderstaande overzicht met producten per werkveld of ga direct naar de Product pagina voor meer informatie.

Producten

 • Primos - Bevolkingsprognose primos_optjpg

  Prognose voor bevolking en huishoudens

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Al 30 jaar (sinds begin jaren tachtig) maakt ABF Research jaarlijks de Primos bevolkingsprognose, onder andere voor het Ministerie van BZK. Deze prognose is uitgegroeid tot dé standaardprognose in Nederland.

  Meer informatie
 • Swing - Statistische presentatie software swingjpg

  Software voor beheer, analyse en presentatie van geostatistische data

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Bedrijven en instellingen beschikken vaak over grote hoeveelheden statistische informatie, opgeslagen in verschillende systemen en op verschillende locaties. Hierdoor is het vaak onduidelijk welke informatie in een bedrijf beschikbaar is.

  Meer informatie
 • Swing Mosaic – Dashboards in een handomdraai geldersefinjpg

  Kerncijfers in één overzicht

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Swing wordt door honderden organisaties gebruikt om tijdreeksen van verschillende geografische niveaus en uit tientallen bronnen bij elkaar te brengen en te ontsluiten via internet. Gebruikers kunnen onderwerpen selecteren en combineren en vervolgens weergeven in tabellen, kaarten en grafieken of downloaden.

  Meer informatie
 • Socrates - Woningmarktprognose syswov_optjpg

  Prognose voor de woningmarkt in diverse segmenten

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds eind jaren negentig maakt ABF Research kwalitatieve prognoses voor de woningmarkt. Jaarlijks worden de uitgangspunten bijgesteld op basis van de meest recente inzichten en verwachtingen.

  Meer informatie
 • Gemeente in Cijfers gemeente-in-cijfers_preview_optjpg

  Statistische informatie over alles wat er in uw gemeente speelt

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De vraag naar cijfers over verschillende thema’s binnen gemeenten wordt de laatste jaren alleen maar groter. Daarnaast worden ook van buitenaf (inwoners, scholieren, ondernemers, beleidsmedewerkers, etc.) verzoeken tot levering van cijfers aan gemeenten gericht.

  Meer informatie
 • LinkinCare linkincare_optjpg

  Actuele marktinformatie voor zorgaanbieders

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  LinkinCare biedt een geïntegreerd pakket van marktinformatie, rapportage- en analysehulpmiddelen om inzicht in uw omgeving te krijgen. Zo kunt u aan de hand van LinkinCare op een gebruiksvriendelijke wijze uw productie monitoren, marktaandelen bepalen en trends signaleren.

  Meer informatie
 • Apollo - Studentenhuisvesting apollo_optjpg

  Huisvestingsprognoses voor 35 studentensteden

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Het Apollo-model is ontwikkeld in opdracht van Kences en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met behulp van dit model worden de jaarlijkse nationale studentenprognoses van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vertaald naar prognoses per studentenstad. 

  Meer informatie
 • Arbeidsmarktmonitor arbeidsmarktmonitor_optjpg

  Arbeidsmarktinformatie per gemeente en branche

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  In de arbeidsmarktmonitor worden verschillende registratiebestanden gecombineerd tot een waardevolle feitenbasis. Onderscheid wordt gemaakt tussen de vraag naar arbeid, het aanbod van arbeid en het aantal werkende personen.

  Meer informatie
 • Ballroom - Community of practice ballroom_optjpg

  Community of Practice

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  ABF Research maakt en onderhoudt vele benchmarksystemen met als basis de Swing of Samba applicatie van ABF. Er zijn openbare versies, deels openbare versies en besloten versies voor 1 of meerdere organisaties.

  Meer informatie
 • Carmen - Werkgelegenheidsprognose arbeidsmarktmonitor_optjpg

  Prognoses voor beroepsbevolking en werkgelegenheid naar gemeente

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Op basis van de Primos-bevolkingsprognoses en de Enquete Beroepsbevolking (EBB) worden de historische ontwikkeling en de verwachte ontwikkeling van de beroepsbevolking op gemeentelijk niveau geschat.

  Meer informatie
 • CitaVista - WoON informatiesysteem citavista

  Het informatiesysteem van het WoON

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  CitaVista is een gebruiksvriendelijk informatiesysteem gevuld met gegevens uit het WoonOnderzoek Nederland (WoON). Hierbij is gebruik gemaakt van het softwarepakket Swing. Door Swing te vullen met gegevens uit het WoON ontstaat CitaVista.

  Meer informatie
 • Fortuna - Prognose Wonen met zorg fortuna_optjpg

  Prognose voor wonen met zorg

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Fortuna geeft inzicht in de vraag naar verschillende vormen van intramuraal wonen en extramuraal wonen met zorg: (1) Beschut wonen (ZZP 1 tm 4), (2) Beschermd wonen (ZZP5 t/m 8), (3) Intramuraal overig (ZZP 9 en 10), (4) Verzorgd wonen en (5) Overige geschikte huisvesting.

  Meer informatie
 • Hermes - Arbeidsmarktprognose hermes_optjpg

  Arbeidsmarktprognoses

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Vanaf 2009 is het Hermes-model ontwikkeld voor verschillende bedrijfstakken. Het model specificeert vraag naar en aanbod van arbeidskrachten voor specifieke segmenten op de arbeidsmarkt. Jaarlijks worden de cijfers bijgewerkt.

  Meer informatie
 • Locator – Adressen in kaart locator_optjpg

  Adressen in kaart

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Aan elk type adres wordt een symbool en/of kleur gekoppeld door de klant. De klant kan in de meeste gevallen zijn eigen gewenste format aanhouden. Symbolen die nog niet bestaan worden door ABF toegevoegd.

  Meer informatie
 • Neptunus - Informatiesysteem drinkwater neptunes_preview_optjpg

  Informatiesysteem voor het drinkwatergebruik op gemeentelijk niveau

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Voor besluitvorming op het gebied van investeringen in drinkwaterinfrastructuur is het van belang om de effecten van demografische ontwikkelingen, gemiddeld drinkwaterverbruik en economische groei c.q. krimp inzichtelijk te maken.

  Meer informatie
 • Orpheus - Leerlingen prognose orpheus_optjpg

  Leerlingen prognose voor basisscholen

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De Primos prognose vormt een prima startpunt bij het maken van leerlingenprognoses. Met het vrij beschikbaar komen van (DUO) informatie over de voedingsgebieden van alle scholen, kon deze prognose voortaan vertaald worden in aantallen leerlingen per school.

  Meer informatie
 • Prognosetool personeelsontwikkeling ppo_preview_optjpg

  Instrument voor strategische personeelsplanning

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Strategische personeelsplanning draagt bij aan een onderbouwd personeelsbeleid voor de langere termijn en ondersteunt hiermee effectieve beslissingen over het personeelsbestand.

  Meer informatie
 • QuEvi - Online enquêtes quevijpg

  Online enquêtes

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  QuEvi is de online uitvraagapplicatie van ABF Research. QuEvi maakt het mogelijk om effectief marktonderzoek te doen. QuEvi wordt met name ingezet voor meer gecompliceerde uitvragen met meertaligheid, specifieke routings, alle denkbare vraagtypen, vooringevulde gegevens, etc. Maar QuEvi biedt ook de mogelijkheid om efficient eenvoudigere uitvragen te ondersteunen.

  Meer informatie
 • Samba - Benchmarking software samba_optjpg

  Benchmarking software

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw ondersteunt ABF de verzameling, bewerking en ontsluiting van gegevens onder diverse groepen respondenten.

  Meer informatie
 • Syswov - Systeem Woningvoorraad socrates_optjpg

  Informatiesysteem voor de (ontwikkeling van de) woningvoorraad naar kenmerken

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds begin jaren tachtig onderhoudt ABF Research het Systeem Woningvoorraad, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Meer informatie
 • Vastgoedmonitor vastgoed_optjpg

  Informatiesysteem ter ondersteuning van vastgoedvraagstukken

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  U vindt in de monitor meer dan 6.000 onderwerpen op het schaalniveau gemeente (landsdekkend). De informatie wordt via internet op een beveiligde manier beschikbaar gesteld. Een deel van deze onderwerpen is tevens op het schaalniveau 4 positie postcode te raadplegen.

  Meer informatie
 • Wmo-monitor wmo_optjpg

  Beleidsondersteunend informatiesysteem

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds de invoering van de Wmo heeft u als gemeente te maken met marktomstandigheden, waardoor u kunt onderhandelen over uurtarieven met zorgaanbieders. Daarnaast kunt u ook de zorgvragers in uw gemeente tegemoet komen door de eigenbijdrageregeling aan te passen.

  Meer informatie
 • Woningmarktmonitor woningmarkt_optjpg

  In één oogopslag cijfermatig inzicht in de woningmarkt

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De Woningmarktmonitor biedt een verzameling van demografische en woningvoorraadgegevens, aangevuld met informatie over woonlasten, gebruik van huursubsidie, afgegeven bouwvergunningen, bodem- en ruimtegebruik etc. 

  Meer informatie
Meer laden

Werken bij ABF

ABF Research is een particulier onderzoeksbureau gevestigd in het centrum van Delft. Een kwantitatief ingesteld bureau dat werkt aan onderwerpen waarmee we midden in de maatschappij staan, zoals wonen, zorg, demografie, ruimte en economie. Bij ABF Research werken ongeveer 60 werknemers met een HBO of academische achtergrond op het gebied van wiskunde, (ruimtelijke) economie, econometrie, bouwkunde, natuurkunde, verkeer- en vervoer. Maar ook statistici, informatici en webdesigners. ABF Research is een informele organisatie. Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid. ABF Research biedt een goed salaris, doorgroeimogelijkheden, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, een personeels-participatiefonds, een plezierige, positieve werksfeer en flexibele werktijden.