Trendsettend in cijfers

De dienstverlening van ABF Research bestaat uit maatwerkoplossingen en kant-en-klare producten. De medewerkers van ABF Research zijn experts in gegevensverzameling, statistiek, (kwantitatief) onderzoek en software ontwikkeling.

Demografie
Wonen
Ruimte
Economie
Zorg
Voorzieningen
Onderzoek
Tussenrapport Primos
weergave van Tussenrapport Primos product
Ga naar voorbeeld
Wonen in beweging
weergave van Wonen in beweging product
Ga naar voorbeeld
Bevolkingsgroei in de steden
weergave van Bevolkingsgroei in de steden product
Ga naar voorbeeld
Beroepsopleiding detailhandel
weergave van Beroepsopleiding detailhandel product
Ga naar voorbeeld
Linkincare
weergave van Linkincare product
Ga naar voorbeeld
Statistiek
Buurtmonitor Integratie
weergave van Buurtmonitor Integratie product
Ga naar voorbeeld
Cita Vista
weergave van Cita Vista product
Ga naar voorbeeld
Erfgoedmonitor
weergave van Erfgoedmonitor product
Ga naar voorbeeld
AIS Horeca & catering
weergave van koninklijke horeca product
Ga naar voorbeeld
Erfgoedmonitor
weergave van Erfgoedmonitor product
Ga naar voorbeeld
Software
Primosweb
weergave van primosweb product
Ga naar voorbeeld
Nijmegen buurtmonitor
weergave van Nijmegen buurtmonitor product
Ga naar voorbeeld
Waarstaatjegemeente.nl
weergave van Waarstaatjegemeente.nl product
Ga naar voorbeeld
Personeelsmonitor
weergave van Personeelsmonitor product
Ga naar voorbeeld
Zorgindebuurt.info
weergave van zorgindebuurt product
Ga naar voorbeeld
Waarstaatjegemeente.nl
weergave van Waarstaatjegemeente.nl product
Ga naar voorbeeld

Door continu verbeteren en vernieuwen wil ABF Research voor klanten en medewerkers trendsettend en verfrissend zijn. ABF Research heeft een kwaliteitssysteem ontwikkeld dat ISO 9001, 20252 en 27001 is gecertificeerd en ABF Research is een Fair Data Company.

Nieuws en Publicaties

icon van openbare publicatie Openbare publicatie icon van niet openbare publicatie Niet-openbare publicatie icon van nieuwsbericht Nieuwsbericht
Informatie icon

Deze publicatie is helaas (nog) niet op te vragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok
2017
 • 05-09
  onderstaand news-item is openbaar

  Haren en Oegstgeest onderscheiden zich door een groot aandeel werkende jongeren met een afgeronde hbo-/wo-opleiding

  In Nederland werken 3,1 miljoen personen tussen 15 en 34 jaar. Gemiddeld in Nederland heeft ongeveer 1 op de 4 van deze werkende jongeren een opleiding aan het hoger onderwijs afgerond. Studentensteden kennen relatief veel werkende jongeren met een afgeronde opleiding aan het hoger onderwijs. De top-5 bestaat uit Utrecht, Amsterdam, Nijmegen, Wageningen en Leiden. Hier ligt het percentage hoog opgeleide werkende jongeren tussen de 38% en 49%. Buiten de studentensteden is de positie van de kleinere gemeenten Haren en Oegstgeest opvallend. In deze gemeenten, met nog geen 25.000 inwoners, heeft nog altijd 1 op de 3 werkende jongeren een opleiding aan het hoger onderwijs afgerond.

  In het algemeen zijn de aandelen werkende jongeren in de kleinere gemeenten lager dan het landelijk gemiddelde. In Urk, Neder-Betuwe en Pekela heeft niet meer dan 1 op 10 werkende jongeren een opleiding aan het hoger onderwijs afgerond.

  Toelichting
  Onder hoger onderwijs wordt verstaan hoger onderwijs eerste fase (onder meer associate degree, kort hbo, hbo bachelor, hbo oude stijl, wo bachelor, wo kandidaats), tweede fase (onder meer hbo-master, wo-master, wo-doctoraal) en derde fase (onder meer onderwijs dat leidt tot promotie, postdoctorale opleidingen en 3-jarige wo-masters).

  Waar in het bovenstaande bericht over gemeente wordt gesproken wordt de woongemeente bedoeld.

  Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes). Deze bronnen maken een veelheid aan meer gedetailleerde analyses naar regio en branche mogelijk.

  Lees meer over Arbeidsmonitor, Carmen, Hermes, download de publicatie ABF arbeidsmarktrapportage 2017.

 • 01-08
  onderstaand news-item is openbaar

  Groot aandeel zelfstandigen in landbouw, cultuur en consumentendiensten

  Het arbeidsvolume in Nederland bestaat uit 8,9 miljoen banen waarvan 1,1 miljoen banen (13%) wordt ingevuld door zelfstandigen. Het aandeel zelfstandigen varieert sterk tussen de sectoren. In de sectoren landbouw en cultuur ligt het aandeel banen dat door zelfstandigen wordt ingevuld rond de 50%. Ook in branches in het cluster consumentendienstverlening dat onder meer reisbemiddeling, kappers, schoonheidsspecialisten, uitvaartverzorging en reparatie van computers, elektronica en schoenen omvat, worden ruim 45 van de 100 banen door zelfstandigen ingevuld.

  In delen van de zorgsector (verpleeghuizen, ziekenhuizen) en de onderwijssector worden nagenoeg geen banen door zelfstandigen ingevuld.

  Eveneens loopt de verhouding tussen zelfstandige banen die door mannen worden ingevuld en die door vrouwen worden ingevuld tussen de sectoren sterk uiteen. In bouw, ICT en handel in voertuigen wordt meer dan 85% van de ‘zelfstandige banen’ door mannen ingevuld. In de bouw zelfs 95%. Overigens zijn deze aandelen van dezelfde orde van grootte als het totaal aandeel mannen dat in deze sectoren werkt. In de arbeidsmarktsegmenten peuterspeelzalen, thuiszorg en consumenten dienstverlening zijn de banen die door zelfstandigen worden ingevuld het domein van vrouwen. In deze segmenten wordt meer dan 70% van de zelfstandige banen ingevuld door een vrouw.

  Toelichting
  Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes). Deze bronnen maken een veelheid aan meer gedetailleerde analyses naar regio en branche mogelijk.

  Lees meer over Arbeidsmarktmonitor, Carmen, Hermes, download de publicatie ABF arbeidsmarktrapportage 2017.

 • 03-07
  onderstaand news-item is openbaar

  In gemeenten in Parkstad Limburg en Oost-Groningen heeft 40% van de potentiële beroepsbevolking een uitkering

  In Nederland maken 12,9 miljoen personen deel uit van de potentiële beroepsbevolking. Van deze groep heeft 31% inkomen uit uitkering AOW, WAO, WW, bijstand of overige sociale voorzieningen. De Limburgse gemeenten Kerkrade en Heerlen kennen het hoogste aandeel personen met een uitkering. In deze gemeenten heeft meer dan 43% van de potentiële beroepsbevolking een uitkering. Ook in Brunssum en Landgraaf, beide eveneens in Parkstad Limburg gelegen, ligt het aandeel boven de 40%.

  Behalve in deze Parkstad-gemeenten is het aandeel van de potentiële beroepsbevolking met een uitkering ook relatief hoog in de Oost-Groningse gemeenten Bellingwedde, Pekela, Stadskanaal en Vlagtwedde. Hier gelden eveneens percentages van afgerond 40%.

  In Urk, Lansingerland en Midden-Delfland daarentegen is het aandeel personen met een uitkering relatief laag. In deze gemeenten gelden percentages die ongeveer de helft bedragen van die in de genoemde Limburgse en Groningse gemeenten.

  In de groep grote gemeenten, van meer dan 100.000 inwoners, bevinden Utrecht, Leiden en Westland zich aan de gunstiger kant van het spectrum, met een kwart van de potentiële beroepsbevolking met een inkomen uit een uitkering. Emmen en Venlo kennen een relatief hoog aandeel, tussen 35 en 40%).

  Toelichting
  Volgens de internationale definitie bestaat de potentiële beroepsbevolking uit alle personen tussen 15 en 74 jaar.

  Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes). Deze bronnen maken een veelheid aan meer gedetailleerde analyses naar regio en branche mogelijk.

  Lees meer over: Arbeidsmarktmonitor, Carmen, Hermes
  of download de publicatie ABF arbeidsmarktrapportage 2017.

 • 08-06
  onderstaand news-item is openbaar

  Actueel niveau woningprijzen €40.000 lager dan structurele niveau

  Het vernieuwde rekenmodel Plato van ABF Research wijst uit dat het actuele prijsniveau van woningen circa 40.000 euro onder het structurele prijsniveau ligt. Eind 2016 was dit ook al zo.

  Plato is een rekenmodel waarmee de gemiddelde woningprijs in Nederland wordt verklaard. Het model bestaat uit twee delen. In het eerste deel staan rente en inkomensontwikkeling centraal. Beide worden gezien als de dominante factoren voor de prijsontwikkeling op landelijk niveau die samen het structurele prijsniveau bepalen. In het tweede deel van het model staan de meer conjuncturele afwijkingen van de verkoopprijs ten opzichte van het structurele prijsniveau centraal. De gedachte hierachter is dat de woningmarkt naast al zijn stabiliteit, ook een zekere fluctuatie kent in zijn ontwikkelingen.

  Recent is het Plato-model geactualiseerd en op een aantal punten herzien. Deze herziening was nodig omdat het bestaande model minder goede resultaten liet zien, met name als gevolg van de sterke daling van de rente en het gewijzigde beleid rondom hypotheekverstrekking. Verder is ook gekeken naar een verklaring voor regionale verschillen.

  U kunt hier het Plato-rapport opvragen met informatie over de nieuwe opzet en de resultaten.

  Lees meer over prognosemodellen op het gebied van demografie, wonen, arbeidsmarkt, onderwijs of zorg.

   

   

 • 11-05
  onderstaand news-item is openbaar

  Laagste aandeel werkenden met een migratieachtergrond in landbouw en bouw; hoogste aandeel in horeca en uitzendbranche

  Van de bevolking tussen 15 tot 70 jaar heeft 22% een migratieachtergrond. Onder de werkenden ligt dat percentage lager: 19%. Het percentage wisselt sterk tussen sectoren en varieert van 9% tot 34%. In de landbouw en de bouw ligt dit aandeel relatief laag. Dat geldt ook voor de collectieve sectoren onderwijs, overheid en zorg. Het aandeel is juist hoog in de horeca en de uitzendbranche.

  Laagste aandeel met een migratieachtergrond in de bouw en landbouw
  De sectoren landbouw en bouw kennen het laagste aandeel werkenden met een migratieachtergrond. Dat is opvallend omdat het beeld bestaat dat juist in deze sectoren veel Oost-Europese arbeidsmigranten werken. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat gekeken is naar fte in plaats van dienstverbanden, dat uitsluitend werkzaamheden zijn meegenomen waarover belasting is betaald en dat werkenden die via een uitzendorganisatie actief zijn onderdeel zijn van de uitzendbranche. Specifiek bij landbouw valt op dat er nauwelijks werkenden met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond actief zijn.

   

  Collectieve sectoren onderwijs, overheid en zorg & welzijn vormen geen afspiegeling van de samenleving
  Onderwijs kent, met uitzondering van het hoger onderwijs, in alle takken een laag aandeel werkenden met een migratieachtergrond. Meest in het oog springt het basisonderwijs, waar slechts 10 procent van de werkenden een migratieachtergrond heeft tegenover 22 procent van de bevolking van 15 tot en met 70 jaar. Het hoger onderwijs vormt een uitzondering door een grote groep migranten met een westerse achtergrond. Dit hangt samen met het feit dat promovendi nauwelijks geremd worden door landsgrenzen.

  Bij de overheid zou je een afspiegeling van de samenleving verwachten, maar in de sector die hoofdzakelijk bestaat uit bestuurlijke organisaties, defensie en politie, is het aandeel werkenden met migratieachtergrond lager dan in de gehele arbeidsmarkt. Opvallend hierbij is dat het aandeel met een Surinaamse achtergrond ruim bovengemiddeld is, terwijl er met name relatief weinig mensen werken met een Turkse achtergrond.

  Met uitzondering van maatschappelijk en welzijnswerk kent de gehele sector zorg & welzijn een laag aandeel werkenden met een migratieachtergrond. In de gehandicaptenzorg is dit slechts 10 procent.

  Veel werkenden met een migratieachtergrond in de horeca en uitzendbranche
  Het hoogste aandeel werkenden met een migratieachtergrond is te zien in de horeca en de uitzendbranche. In beide gevallen gaat het om ongeveer één derde van alle werkenden. In de horeca is met name het aandeel werkenden met een niet-westerse migratieachtergrond erg hoog vergeleken met de gehele arbeidsmarkt, waarbij het aandeel met een Antilliaanse en Surinaamse migratieachtergrond gemiddeld is. Voor meer dan de helft komt het hoge aandeel in de uitzendbranche door werkenden met een westerse migratieachtergrond.

  Definitie migratieachtergrond: Iemand die zelf in het buitenland is geboren behoort tot de eerste generatie met een migratieachtergrond. Personen waarvan ten minste één ouder in het buitenland geboren vallen onder de tweede generatie met een migratieachtergrond. Zowel eerste als tweede generatie zijn in deze publicatie meegenomen.

  Bron: Alle cijfers zijn gebaseerd op door ABF Research bewerkte microbestanden (o.a. Basisregistratie Personen, Belastingdienst) die door het CBS onder strikte voorwaarden beschikbaar stelt voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek.


  Lees meer over: 
  Buurtmonitor integratie, Woningmarktonderzoek.

Meer publicaties Meer nieuws

Werkvelden en Producten

ABF Research heeft samen met klanten diverse producten ontwikkeld die voortdurend worden verbeterd. Gebruik het onderstaande overzicht met producten per werkveld of ga direct naar de Product pagina voor meer informatie.

Werkvelden

Producten

 • Primos - Bevolkingsprognose primospng

  Prognose voor bevolking en huishoudens

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Al 30 jaar (sinds begin jaren tachtig) maakt ABF Research jaarlijks de Primos bevolkingsprognose, onder andere voor het Ministerie van BZK. Deze prognose is uitgegroeid tot dé standaardprognose in Nederland.

  Meer informatie
 • Swing - Statistische presentatie software swingjpg

  Software voor beheer, analyse en presentatie van geostatistische data

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Bedrijven en instellingen beschikken vaak over grote hoeveelheden statistische informatie, opgeslagen in verschillende systemen en op verschillende locaties. Hierdoor is het vaak onduidelijk welke informatie in een bedrijf beschikbaar is.

  Meer informatie
 • Dashboard – Kerncijfers in één overzicht dashboardpng

  Kerncijfers in één overzicht

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Swing wordt door honderden organisaties gebruikt om tijdreeksen van verschillende geografische niveaus en uit tientallen bronnen bij elkaar te brengen en te ontsluiten via internet. Gebruikers kunnen onderwerpen selecteren en combineren en vervolgens weergeven in tabellen, kaarten en grafieken of downloaden.

  Meer informatie
 • Socrates - Woningmarktprognose syswovjpg

  Prognose voor de woningmarkt in diverse segmenten

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds eind jaren negentig maakt ABF Research kwalitatieve prognoses voor de woningmarkt. Jaarlijks worden de uitgangspunten bijgesteld op basis van de meest recente inzichten en verwachtingen.

  Meer informatie
 • Gemeente in Cijfers gemeente-in-cijfers_previewpng

  Statistische informatie over alles wat er in uw gemeente speelt

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De vraag naar cijfers over verschillende thema’s binnen gemeenten wordt de laatste jaren alleen maar groter. Daarnaast worden ook van buitenaf (inwoners, scholieren, ondernemers, beleidsmedewerkers, etc.) verzoeken tot levering van cijfers aan gemeenten gericht.

  Meer informatie
 • LinkinCare linkincarepng

  Actuele marktinformatie voor zorgaanbieders

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  LinkinCare biedt een geïntegreerd pakket van marktinformatie, rapportage- en analysehulpmiddelen om inzicht in uw omgeving te krijgen. Zo kunt u aan de hand van LinkinCare op een gebruiksvriendelijke wijze uw productie monitoren, marktaandelen bepalen en trends signaleren.

  Meer informatie
 • Apollo - Studentenhuisvesting apollopng

  Huisvestingsprognoses voor 35 studentensteden

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Het Apollo-model is ontwikkeld in opdracht van Kences en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met behulp van dit model worden de jaarlijkse nationale studentenprognoses van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vertaald naar prognoses per studentenstad. 

  Meer informatie
 • Arbeidsmarktmonitor arbeidsmarktmonitor_previewjpg

  Arbeidsmarktinformatie per gemeente en branche

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  In de arbeidsmarktmonitor worden verschillende registratiebestanden gecombineerd tot een waardevolle feitenbasis. Onderscheid wordt gemaakt tussen de vraag naar arbeid, het aanbod van arbeid en het aantal werkende personen.

  Meer informatie
 • Ballroom - Community of practice ballroomjpg

  Community of Practice

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  ABF Research maakt en onderhoudt vele benchmarksystemen met als basis de Swing of Samba applicatie van ABF. Er zijn openbare versies, deels openbare versies en besloten versies voor 1 of meerdere organisaties.

  Meer informatie
 • Carmen - Werkgelegenheidsprognose carmen_previewjpg

  Prognoses voor beroepsbevolking en werkgelegenheid naar gemeente

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Op basis van de Primos-bevolkingsprognoses en de Enquete Beroepsbevolking (EBB) worden de historische ontwikkeling en de verwachte ontwikkeling van de beroepsbevolking op gemeentelijk niveau geschat.

  Meer informatie
 • Cita Vista - WoON informatiesysteem citavistapng

  Het informatiesysteem van het WoON

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  CitaVista is een gebruiksvriendelijk informatiesysteem gevuld met gegevens uit het WoonOnderzoek Nederland (WoON). Hierbij is gebruik gemaakt van het softwarepakket Swing. Door Swing te vullen met gegevens uit het WoON ontstaat CitaVista.

  Meer informatie
 • EVI - Online enquêtes evi_preview1png

  Online enquêtes

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  EnqueteViaInternet.nl maakt het voor iedere organisatie mogelijk om effectief onderzoek te doen. In een handomdraai zijn eenvoudige, maar ook complexere vragenlijsten online op te stellen en af te nemen.

  Meer informatie
 • Fortuna - Prognose Wonen met zorg fortunajpg

  Prognose voor wonen met zorg

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Fortuna geeft inzicht in de vraag naar verschillende vormen van intramuraal wonen en extramuraal wonen met zorg: (1) Beschut wonen (ZZP 1 tm 4), (2) Beschermd wonen (ZZP5 t/m 8), (3) Intramuraal overig (ZZP 9 en 10), (4) Verzorgd wonen en (5) Overige geschikte huisvesting.

  Meer informatie
 • Hermes - Arbeidsmarktprognose hermesjpg

  Arbeidsmarktprognoses

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Vanaf 2009 is het Hermes-model ontwikkeld voor verschillende bedrijfstakken. Het model specificeert vraag naar en aanbod van arbeidskrachten voor specifieke segmenten op de arbeidsmarkt. Jaarlijks worden de cijfers bijgewerkt.

  Meer informatie
 • Locator – Adressen in kaart locatorjpg

  Adressen in kaart

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Aan elk type adres wordt een symbool en/of kleur gekoppeld door de klant. De klant kan in de meeste gevallen zijn eigen gewenste format aanhouden. Symbolen die nog niet bestaan worden door ABF toegevoegd.

  Meer informatie
 • Neptunus - Informatiesysteem drinkwater neptunes_previewjpg

  Informatiesysteem voor het drinkwatergebruik op gemeentelijk niveau

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Voor besluitvorming op het gebied van investeringen in drinkwaterinfrastructuur is het van belang om de effecten van demografische ontwikkelingen, gemiddeld drinkwaterverbruik en economische groei c.q. krimp inzichtelijk te maken.

  Meer informatie
 • Orpheus - Leerlingen prognose orpheusjpg

  Leerlingen prognose voor basisscholen

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De Primos prognose vormt een prima startpunt bij het maken van leerlingenprognoses. Met het vrij beschikbaar komen van (DUO) informatie over de voedingsgebieden van alle scholen, kon deze prognose voortaan vertaald worden in aantallen leerlingen per school.

  Meer informatie
 • Prognosetool personeelsontwikkeling ppo_previewjpg

  Instrument voor strategische personeelsplanning

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Strategische personeelsplanning draagt bij aan een onderbouwd personeelsbeleid voor de langere termijn en ondersteunt hiermee effectieve beslissingen over het personeelsbestand.

  Meer informatie
 • Samba - Benchmarking software sambajpg

  Benchmarking software

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw ondersteunt ABF de verzameling, bewerking en ontsluiting van gegevens onder diverse groepen respondenten.

  Meer informatie
 • Syswov - Systeem Woningvoorraad socratesjpg

  Informatiesysteem voor de (ontwikkeling van de) woningvoorraad naar kenmerken

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds begin jaren tachtig onderhoudt ABF Research het Systeem Woningvoorraad, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Meer informatie
 • Vastgoedmonitor vastgoedjpg

  Informatiesysteem ter ondersteuning van vastgoedvraagstukken

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  U vindt in de monitor meer dan 6.000 onderwerpen op het schaalniveau gemeente (landsdekkend). De informatie wordt via internet op een beveiligde manier beschikbaar gesteld. Een deel van deze onderwerpen is tevens op het schaalniveau 4 positie postcode te raadplegen.

  Meer informatie
 • Wmo-monitor wmojpg-1

  Beleidsondersteunend informatiesysteem

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds de invoering van de Wmo heeft u als gemeente te maken met marktomstandigheden, waardoor u kunt onderhandelen over uurtarieven met zorgaanbieders. Daarnaast kunt u ook de zorgvragers in uw gemeente tegemoet komen door de eigenbijdrageregeling aan te passen.

  Meer informatie
 • Woningmarktmonitor woningmarktjpg

  In één oogopslag cijfermatig inzicht in de woningmarkt

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De Woningmarktmonitor biedt een verzameling van demografische en woningvoorraadgegevens, aangevuld met informatie over woonlasten, gebruik van huursubsidie, afgegeven bouwvergunningen, bodem- en ruimtegebruik etc. 

  Meer informatie
Meer laden

Werken bij ABF

ABF Research is een particulier onderzoeksbureau gevestigd in het centrum van Delft. Een kwantitatief ingesteld bureau dat werkt aan onderwerpen waarmee we midden in de maatschappij staan, zoals wonen, zorg, demografie, ruimte en economie. Bij ABF Research werken ongeveer 50 werknemers met een HBO of academische achtergrond op het gebied van wiskunde, (ruimtelijke) economie, econometrie, bouwkunde, natuurkunde, verkeer- en vervoer. Maar ook statistici en informatici. ABF Research is een informele organisatie. Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid. ABF Research biedt een goed salaris, doorgroei-mogelijkheden, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, een personeels-participatiefonds, een plezierige, positieve werksfeer en flexibele werktijden.

Klik hier voor meer informatie of bel naar 015-27 99 300