Trendsettend in cijfers

De dienstverlening van ABF Research bestaat uit maatwerkoplossingen en kant-en-klare producten. De medewerkers van ABF Research zijn experts in gegevensverzameling, statistiek, (kwantitatief) onderzoek en software ontwikkeling.

Demografie
Wonen
Ruimte
Economie
Zorg
Voorzieningen
Onderzoek
Tussenrapport Primos
weergave van Tussenrapport Primos product
Ga naar voorbeeld
Wonen in beweging
weergave van Wonen in beweging product
Ga naar voorbeeld
Bevolkingsgroei in de steden
weergave van Bevolkingsgroei in de steden product
Ga naar voorbeeld
Beroepsopleiding detailhandel
weergave van Beroepsopleiding detailhandel product
Ga naar voorbeeld
Linkincare
weergave van Linkincare product
Ga naar voorbeeld
Statistiek
Buurtmonitor Integratie
weergave van Buurtmonitor Integratie product
Ga naar voorbeeld
Cita Vista
weergave van Cita Vista product
Ga naar voorbeeld
Erfgoedmonitor
weergave van Erfgoedmonitor product
Ga naar voorbeeld
AIS Horeca & catering
weergave van koninklijke horeca product
Ga naar voorbeeld
Erfgoedmonitor
weergave van Erfgoedmonitor product
Ga naar voorbeeld
Software
Primosweb
weergave van primosweb product
Ga naar voorbeeld
Eindhoven in Cijfers
weergave van Nijmegen buurtmonitor product
Ga naar voorbeeld
Waarstaatjegemeente.nl
weergave van Waarstaatjegemeente.nl product
Ga naar voorbeeld
Personeelsmonitor
weergave van Personeelsmonitor product
Ga naar voorbeeld
Zorgindebuurt.info
weergave van zorgindebuurt product
Ga naar voorbeeld
Waarstaatjegemeente.nl
weergave van Waarstaatjegemeente.nl product
Ga naar voorbeeld

Door continu verbeteren en vernieuwen wil ABF Research voor klanten en medewerkers trendsettend en verfrissend zijn. ABF Research werkt volgens de internationale ISO normen die zijn vastgelegd in het kwaliteitssysteem van ABF Research. Het ISO 27001 certificaat staat garant voor een doordacht informatiebeveiligingssysteem. Voorbeelden informatiesystemen

Nieuws en Publicaties

icon van openbare publicatie Openbare publicatie
icon van niet openbare publicatie Niet-openbare publicatie
icon van nieuwsbericht Nieuwsbericht
icon van cijfers Feiten en Cijfers
Informatie icon

Deze publicatie is helaas (nog) niet op te vragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok
2020
 • Nieuwsbericht 20 november
  onderstaand news-item is openbaar

  Reactie ABF Research op rapport EIB over onderzoek ‘Opgaven en middelen corporatiesector’

  In juli 2020 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het onderzoek Opgaven en middelen corporatiesector gepubliceerd. ABF Research heeft de financiële omvang van de bouw- en verduurzamingsopgaven in beeld gebracht. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft vervolgens doorgerekend of corporaties daar voldoende middelen voor hebben. Het rapport laat zien dat corporaties in de periode tot en met 2035 in totaal circa € 30 miljard tekortkomen om de opgaven volledig op te pakken. Onderzoeksbureau EIB reageert daar kritisch op in een op 5 november 2020 gepubliceerd rapport met de titel “Woningbouwopgave tot 2035 en investeringscapaciteit corporaties”.

  In het EIB-rapport staan enkele feitelijke onjuistheden over de ABF-studie en wordt  de bouwopgave voor corporaties aanzienlijk lager becijferd. In dit artikel lichten we deze onjuistheden toe en laten we zien dat EIB de bouwopgave voor corporaties te laag inschat.

  Dit heeft met name betrekking op de volgende onderwerpen:

  • Het meenemen van het woningtekort in de bouwopgave
  • De doorvertaling van verkopen door corporaties aan nieuwe bewoners in de bouwopgave
  • Het inboeken van vervanging van warmtepompen als onderhoudskosten
  • De onderhoudskosten van nieuwe woningen

  Lees meer over Woningmarktonderzoek.

  Meer informatie?

  Neem contact op met Berry Blijie 015 27 99 331

   

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 11 november
  onderstaand news-item is openbaar

  Arbeidsmarktprognose zorg en welzijn

  In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ABF Research een nieuw prognosemodel ontwikkeld voor de sector zorg en welzijn. Begin november heeft de minister van VWS de Tweede Kamer geïnformeerd over de prognoseresultaten.

  In de 11 branches die tesamen de sector zorg en welzijn vormen zijn momenteel 1,35 miljoen werknemers actief. Naar verwachting groeit het aantal werknemers tot 1,43 miljoen in 2022 en 1,58 miljoen in 2030. Het personeelsaanbod blijft achter bij de arbeidsvraag, waardoor het personeelstekort oploopt tot 57 duizend werknemers in 2022 en 132 duizend werknemers in 2030. Met name de branches verpleging en verzorging, thuiszorg en ziekenhuizen laten een relatief hoog personeelstekort in 2030 zien. Binnen de mbo- en hbo-beroepsgroepen, waarop het prognosemodel zich primair richt, spelen de tekorten met name bij de beroepsgroepen verzorgende (niveau 3) en verpleegkundige (niveau 4).

  Via de landingspagina https://www.prognosemodelzw.nl/ zijn dashboards voor de branches en de regio’s beschikbaar.

  Vertegenwoordigers van zorgorganisaties kunnen via de landingspagina een account opvragen waarmee kan worden ingelogd op de online tool met meer prognoseresultaten.

  De prognoseresultaten zijn opgesteld met behulp van het Hermes-model van ABF. De dashboards zijn ontwikkeld op basis van de Swing Mosaic-software van ABF. De online tool is gebaseerd op de Swing Viewer-software van ABF.

  Lees meer over Hermes, Swing Mosaic, Swing Viewer.

  Meer lezen
 • Publicatie 09 november
  onderstaand publication-item is openbaar

  Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2020

  De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2020 is het negende rapport in een reeks die sinds 2012 jaarlijks verschijnt. De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting is inmiddels uitgegroeid tot de nationale standaard voor cijfers over studentenhuisvesting. Er wordt een beeld geschetst van de omvang, samenstelling en verwachte ontwikkelingen voor de komende 8 jaar van de studentenpopulatie en de studentenhuisvesting. Daarnaast is er aandacht voor betaalbaarheid, woonwensen en internationale studenten.

  Enkele highlights:

  • In vijf jaar tijd is het aandeel uitwonende Nederlandse studenten gedaald van 52 naar 45 procent door de invoering van het studievoorschot.
  • Er zijn 101.000 uitwonende mbo-studenten, naast de 370.000 uitwonende studenten in het hoger onderwijs.
  • Het woningtekort in Nederland onder studenten bedraagt 22.000 woonruimten.
  • De verwachte groei van internationale studenten is vanwege de coronapandemie onzeker. In het milde respectievelijk impactvolle scenario worden op de lange termijn 4 dan wel 19 procent minder internationale studenten verwacht dan in de trendprognose.
  • Met een lagere instroom van internationale studenten vanwege de coronapandemie zal het aantal uitwonende studenten sterker gaan afnemen in vergelijking met de trendprognose.
  • Een derde van de uitwonende studenten vindt zijn of haar woonruimte via bekenden.
  • Bij één vijfde van de studenten is het inkomen uit arbeid de eerste maanden na de corona-uitbraak weggevallen. Daarbovenop is bij een kwart het inkomen gedaald.

  Monitor in de media:

  Vanwege COVID-19 kon het jaarlijkse Kences-congres helaas niet doorgaan. Daarom is op 5 november 2020 de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting gepresenteerd in een interactief webinar. Via onderstaande link kunt u dit webinar terugkijken: https://www.youtube.com/watch?v=Q7WljQdC528&feature=youtu.be

  Aanvullende informatie

  U kunt hier de bijlagen van de landelijke monitor studentenhuisvesting 2020 bekijken.
  Lees meer over Statistieken en prognoses studentenhuisvesting

  Lies Hooft van Huijsduijnen 015-27 99 364
  Meer lezen
 • Publicatie 04 november
  onderstaand publication-item is openbaar

  Arbeidsmarktmonitor Creatief Vakman 2020

  De arbeidsmarkt voor specialistische vakmensen vraagt een grote mate van detaillering die in de gebruikelijke onderzoeksbronnen niet naar voren komt vanwege de kleine aantallen. In opdracht van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap heeft ABF Research een methode ontwikkelt om voor het eerst de huidige arbeidsmarkt en het toekomstperspectief voor het kwalificatiedossier Creatief vakman inzichtelijk te maken.

  Aan de hand van onder andere CBS-microbestanden, een werkgeversenquête en telefonische interviews wordt de arbeidsmarkt van creatieve vakmensen zowel kwantitatief als kwalitatief uitgelicht. In de monitor is aandacht voor de arbeidsmarktstructuur, de mobiliteit en het arbeidsmarktperspectief van studenten aan de opleiding Creatief vakman. Daarnaast is er specifiek aandacht voor de wijze waarop creatieve vakmensen invulling geven aan het onderhouden, verbreden en verdiepen van hun kennis.

  Lees meer over de arbeidsmarktmonitoren van ABF Research.

  Lies Hooft van Huijsduijnen 015-27 99 364
  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 29 oktober
  onderstaand news-item is openbaar

  Ontwikkeling COVID-19-besmettingen afgelopen 50 dagen

  In onderstaande visualisatie worden de 25 gemeenten met relatief de meeste en de 25 gemeenten met relatief de minste nieuwe COVID-19-besmettingen over de afgelopen 50 dagen weergegeven. De kleur van de staven geeft de mate van stedelijkheid van gemeenten weer. Door op een stedelijkheidsklasse in de legenda te klikken kunnen klassen aan- en/of uitgezet worden. De top 25-weergave wordt hierop aangepast. 

  COVID-19 besmettingen naar stedelijkheid gemeenten

  Aantal per 100.000 inwoners
  • Meeste
  • Minste
  Bron: RIVM/CBS | 7 sept – 25 okt

  Datavisualisatie: ABF Research

  ABF Research maakt voor de dashboards van ‘Gemeente in Cijfers’ gebruik van de dagelijkse COVID-19-cijfers die het RIVM als open data beschikbaar stelt. De stedelijkheid per gemeente wordt met behulp van gegevens van het CBS (Gebieden in Nederland 2020) bepaald.

  Meer informatie: Michel Zuierveld 015 - 27 99 366   

  Meer lezen
Meer publicaties Meer nieuws

Werkvelden en Producten

ABF Research heeft samen met klanten diverse producten ontwikkeld die voortdurend worden verbeterd. Gebruik het onderstaande overzicht met producten per werkveld of ga direct naar de Product pagina voor meer informatie.

Producten

 • Primos - Bevolkingsprognose primos_optjpg

  Prognose voor bevolking en huishoudens

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Al 30 jaar (sinds begin jaren tachtig) maakt ABF Research jaarlijks de Primos bevolkingsprognose, onder andere voor het Ministerie van BZK. Deze prognose is uitgegroeid tot dé standaardprognose in Nederland.

  Meer informatie
 • Swing - Statistische presentatie software swingjpg

  Software voor beheer, analyse en presentatie van geostatistische data

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Bedrijven en instellingen beschikken vaak over grote hoeveelheden statistische informatie, opgeslagen in verschillende systemen en op verschillende locaties. Hierdoor is het vaak onduidelijk welke informatie in een bedrijf beschikbaar is.

  Meer informatie
 • Swing Mosaic – Dashboards in een handomdraai geldersefinjpg

  Kerncijfers in één overzicht

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Swing wordt door honderden organisaties gebruikt om tijdreeksen van verschillende geografische niveaus en uit tientallen bronnen bij elkaar te brengen en te ontsluiten via internet. Gebruikers kunnen onderwerpen selecteren en combineren en vervolgens weergeven in tabellen, kaarten en grafieken of downloaden.

  Meer informatie
 • Socrates - Woningmarktprognose syswov_optjpg

  Prognose voor de woningmarkt in diverse segmenten

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds eind jaren negentig maakt ABF Research kwalitatieve prognoses voor de woningmarkt. Jaarlijks worden de uitgangspunten bijgesteld op basis van de meest recente inzichten en verwachtingen.

  Meer informatie
 • Gemeente in Cijfers gemeente-in-cijfers_preview_optjpg

  Statistische informatie over alles wat er in uw gemeente speelt

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De vraag naar cijfers over verschillende thema’s binnen gemeenten wordt de laatste jaren alleen maar groter. Daarnaast worden ook van buitenaf (inwoners, scholieren, ondernemers, beleidsmedewerkers, etc.) verzoeken tot levering van cijfers aan gemeenten gericht.

  Meer informatie
 • LinkinCare linkincare_optjpg

  Actuele marktinformatie voor zorgaanbieders

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  LinkinCare biedt een geïntegreerd pakket van marktinformatie, rapportage- en analysehulpmiddelen om inzicht in uw omgeving te krijgen. Zo kunt u aan de hand van LinkinCare op een gebruiksvriendelijke wijze uw productie monitoren, marktaandelen bepalen en trends signaleren.

  Meer informatie
 • Apollo - Studentenhuisvesting apollo_optjpg

  Huisvestingsprognoses voor 35 studentensteden

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Het Apollo-model is ontwikkeld in opdracht van Kences en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met behulp van dit model worden de jaarlijkse nationale studentenprognoses van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vertaald naar prognoses per studentenstad. 

  Meer informatie
 • Arbeidsmarktmonitor arbeidsmarktmonitor_optjpg

  Arbeidsmarktinformatie per gemeente en branche

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  In de arbeidsmarktmonitor worden verschillende registratiebestanden gecombineerd tot een waardevolle feitenbasis. Onderscheid wordt gemaakt tussen de vraag naar arbeid, het aanbod van arbeid en het aantal werkende personen.

  Meer informatie
 • Ballroom - Community of practice ballroom_optjpg

  Community of Practice

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  ABF Research maakt en onderhoudt vele benchmarksystemen met als basis de Swing of Samba applicatie van ABF. Er zijn openbare versies, deels openbare versies en besloten versies voor 1 of meerdere organisaties.

  Meer informatie
 • Carmen - Werkgelegenheidsprognose arbeidsmarktmonitor_optjpg

  Prognoses voor beroepsbevolking en werkgelegenheid naar gemeente

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Op basis van de Primos-bevolkingsprognoses en de Enquete Beroepsbevolking (EBB) worden de historische ontwikkeling en de verwachte ontwikkeling van de beroepsbevolking op gemeentelijk niveau geschat.

  Meer informatie
 • CitaVista - WoON informatiesysteem citavista

  Het informatiesysteem van het WoON

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  CitaVista is een gebruiksvriendelijk informatiesysteem gevuld met gegevens uit het WoonOnderzoek Nederland (WoON). Hierbij is gebruik gemaakt van het softwarepakket Swing. Door Swing te vullen met gegevens uit het WoON ontstaat CitaVista.

  Meer informatie
 • Fortuna - Prognose Wonen met zorg fortuna_optjpg

  Prognose voor wonen met zorg

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Fortuna geeft inzicht in de vraag naar verschillende vormen van intramuraal wonen en extramuraal wonen met zorg: (1) Beschut wonen (ZZP 1 tm 4), (2) Beschermd wonen (ZZP5 t/m 8), (3) Intramuraal overig (ZZP 9 en 10), (4) Verzorgd wonen en (5) Overige geschikte huisvesting.

  Meer informatie
 • Hermes - Arbeidsmarktprognose hermes_optjpg

  Arbeidsmarktprognoses

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Vanaf 2009 is het Hermes-model ontwikkeld voor verschillende bedrijfstakken. Het model specificeert vraag naar en aanbod van arbeidskrachten voor specifieke segmenten op de arbeidsmarkt. Jaarlijks worden de cijfers bijgewerkt.

  Meer informatie
 • Locator – Adressen in kaart locator_optjpg

  Adressen in kaart

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Aan elk type adres wordt een symbool en/of kleur gekoppeld door de klant. De klant kan in de meeste gevallen zijn eigen gewenste format aanhouden. Symbolen die nog niet bestaan worden door ABF toegevoegd.

  Meer informatie
 • Neptunus - Informatiesysteem drinkwater neptunes_preview_optjpg

  Informatiesysteem voor het drinkwatergebruik op gemeentelijk niveau

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Voor besluitvorming op het gebied van investeringen in drinkwaterinfrastructuur is het van belang om de effecten van demografische ontwikkelingen, gemiddeld drinkwaterverbruik en economische groei c.q. krimp inzichtelijk te maken.

  Meer informatie
 • Orpheus - Leerlingen prognose orpheus_optjpg

  Leerlingen prognose voor basisscholen

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De Primos prognose vormt een prima startpunt bij het maken van leerlingenprognoses. Met het vrij beschikbaar komen van (DUO) informatie over de voedingsgebieden van alle scholen, kon deze prognose voortaan vertaald worden in aantallen leerlingen per school.

  Meer informatie
 • Prognosetool personeelsontwikkeling ppo_preview_optjpg

  Instrument voor strategische personeelsplanning

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Strategische personeelsplanning draagt bij aan een onderbouwd personeelsbeleid voor de langere termijn en ondersteunt hiermee effectieve beslissingen over het personeelsbestand.

  Meer informatie
 • QuEvi - Online enquêtes quevijpg

  Online enquêtes

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  QuEvi is de online uitvraagapplicatie van ABF Research. QuEvi maakt het mogelijk om effectief marktonderzoek te doen. QuEvi wordt met name ingezet voor meer gecompliceerde uitvragen met meertaligheid, specifieke routings, alle denkbare vraagtypen, vooringevulde gegevens, etc. Maar QuEvi biedt ook de mogelijkheid om efficient eenvoudigere uitvragen te ondersteunen.

  Meer informatie
 • Samba - Benchmarking software samba_optjpg

  Benchmarking software

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw ondersteunt ABF de verzameling, bewerking en ontsluiting van gegevens onder diverse groepen respondenten.

  Meer informatie
 • Syswov - Systeem Woningvoorraad socrates_optjpg

  Informatiesysteem voor de (ontwikkeling van de) woningvoorraad naar kenmerken

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds begin jaren tachtig onderhoudt ABF Research het Systeem Woningvoorraad, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Meer informatie
 • Vastgoedmonitor vastgoed_optjpg

  Informatiesysteem ter ondersteuning van vastgoedvraagstukken

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  U vindt in de monitor meer dan 6.000 onderwerpen op het schaalniveau gemeente (landsdekkend). De informatie wordt via internet op een beveiligde manier beschikbaar gesteld. Een deel van deze onderwerpen is tevens op het schaalniveau 4 positie postcode te raadplegen.

  Meer informatie
 • Wmo-monitor wmo_optjpg

  Beleidsondersteunend informatiesysteem

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds de invoering van de Wmo heeft u als gemeente te maken met marktomstandigheden, waardoor u kunt onderhandelen over uurtarieven met zorgaanbieders. Daarnaast kunt u ook de zorgvragers in uw gemeente tegemoet komen door de eigenbijdrageregeling aan te passen.

  Meer informatie
 • Woningmarktmonitor woningmarkt_optjpg

  In één oogopslag cijfermatig inzicht in de woningmarkt

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De Woningmarktmonitor biedt een verzameling van demografische en woningvoorraadgegevens, aangevuld met informatie over woonlasten, gebruik van huursubsidie, afgegeven bouwvergunningen, bodem- en ruimtegebruik etc. 

  Meer informatie
Meer laden

Werken bij ABF

ABF Research is een particulier onderzoeksbureau gevestigd in het centrum van Delft. Een kwantitatief ingesteld bureau dat werkt aan onderwerpen waarmee we midden in de maatschappij staan, zoals wonen, zorg, demografie, ruimte en economie. Bij ABF Research werken ongeveer 60 werknemers met een HBO of academische achtergrond op het gebied van wiskunde, (ruimtelijke) economie, econometrie, bouwkunde, natuurkunde, verkeer- en vervoer. Maar ook statistici, informatici en webdesigners. ABF Research is een informele organisatie. Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid. ABF Research biedt een goed salaris, doorgroeimogelijkheden, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, een personeels-participatiefonds, een plezierige, positieve werksfeer en flexibele werktijden.

Statistiek Data-analist