Trendsettend in cijfers

De dienstverlening van ABF Research bestaat uit maatwerkoplossingen en kant-en-klare producten. De medewerkers van ABF Research zijn experts in gegevensverzameling, statistiek, (kwantitatief) onderzoek en software ontwikkeling.

Demografie
Wonen
Ruimte
Economie
Zorg
Voorzieningen
Onderzoek
Tussenrapport Primos
weergave van Tussenrapport Primos product
Ga naar voorbeeld
Wonen in beweging
weergave van Wonen in beweging product
Ga naar voorbeeld
Bevolkingsgroei in de steden
weergave van Bevolkingsgroei in de steden product
Ga naar voorbeeld
Beroepsopleiding detailhandel
weergave van Beroepsopleiding detailhandel product
Ga naar voorbeeld
Linkincare
weergave van Linkincare product
Ga naar voorbeeld
Statistiek
Buurtmonitor Integratie
weergave van Buurtmonitor Integratie product
Ga naar voorbeeld
Cita Vista
weergave van Cita Vista product
Ga naar voorbeeld
Erfgoedmonitor
weergave van Erfgoedmonitor product
Ga naar voorbeeld
AIS Horeca & catering
weergave van koninklijke horeca product
Ga naar voorbeeld
Erfgoedmonitor
weergave van Erfgoedmonitor product
Ga naar voorbeeld
Software
Primosweb
weergave van primosweb product
Ga naar voorbeeld
Eindhoven in Cijfers
weergave van Nijmegen buurtmonitor product
Ga naar voorbeeld
Waarstaatjegemeente.nl
weergave van Waarstaatjegemeente.nl product
Ga naar voorbeeld
Personeelsmonitor
weergave van Personeelsmonitor product
Ga naar voorbeeld
Zorgindebuurt.info
weergave van zorgindebuurt product
Ga naar voorbeeld
Waarstaatjegemeente.nl
weergave van Waarstaatjegemeente.nl product
Ga naar voorbeeld

Door continu verbeteren en vernieuwen wil ABF Research voor klanten en medewerkers trendsettend en verfrissend zijn. ABF Research werkt volgens de internationale ISO normen die zijn vastgelegd in het kwaliteitssysteem van ABF Research. Het ISO 27001 certificaat staat garant voor een doordacht informatiebeveiligingssysteem. Voorbeelden informatiesystemen

Nieuws en Publicaties

icon van openbare publicatie Openbare publicatie
icon van niet openbare publicatie Niet-openbare publicatie
icon van nieuwsbericht Nieuwsbericht
icon van cijfers Feiten en Cijfers
Informatie icon

Deze publicatie is helaas (nog) niet op te vragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

Het door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok
2021
 • Nieuwsbericht 02 december

  Meer dan 1 miljoen woningen in plannen voor de komende tien jaar

  ABF Research heeft in opdracht van het Ministerie van BZK opnieuw de plancapaciteit voor woningen geïnventariseerd. De gezamenlijke provinciale inventarisaties van de netto plancapaciteit (nieuwbouw minus sloop) voor de tienjarige periode 2021 t/m 2030 bedraagt 1.044.500 woningen. De netto bouwopgave, gedefinieerd als de in de Primos-prognose 2021 verwachte uitbreiding van de woningvoorraad, is 774.600 woningen. Het woningtekort loopt daarmee terug van 3,5% naar 2,5%. De verhouding tussen netto plancapaciteit en netto bouwopgave is 135%. Daarmee zijn er, rekening houdend met planuitval en vertraging, voldoende plannen om de opgave te realiseren. Een aanzienlijk deel van deze plannen, 309 duizend (46%) is al juridisch ‘hard’. De gewenste verhoging van de woningproductie de komende jaren lijkt daarmee onder handbereik.

  Ten opzichte van de inventarisatie in het voorjaar van 2021, die de kortere negenjarige periode 2021 t/m 2029 besloeg, zijn er in de nieuwe inventarisatie 83.200 woningen meer opgenomen. Vooral in de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland is er meer plancapaciteit als gevolg van uitbreiding van de inventarisatieperiode met één jaar. De verhouding tussen plancapaciteit en opgave is het krapst in Gelderland (109%) en Noord-Brabant (111%). In de Randstadprovincies varieert de verhouding tussen 137% en 145%. In de Noordelijke provincies, Zeeland en Limburg is meer dan voldoende plancapaciteit aanwezig.

  Op de lange termijn, na 2030, dreigt er een overschot aan plannen te ontstaan. Voor de jaren 2031 t/m 2035 is een groot aantal plannen in ontwikkeling en opgenomen in de provinciale inventarisaties. Er dient echter rekening te worden gehouden met een deel van het ‘overschot’ aan plancapaciteit voor de periode tot en met 2030. Een deel van dit overschot zal doorschuiven naar de jaren daarna. Daar komt bij dat een veelheid aan regio’s en gemeenten publiekelijk heeft aangekondigd grote aantallen woningen te gaan ontwikkelen ‘om de nood te lenigen’. Daarnaast wordt woningbouw als (financieel) onderdeel van oplossingen voor problemen in de landbouwsector genoemd.

  Het woningtekort zal volgens de Primos-prognose in 2031 2,5% van de voorraad bedragen. Om het woningtekort in 2031 op nationaal niveau in te lopen en terug te brengen tot het streefpercentage van 2% zijn er 42.800 woningen extra nodig bovenop de verwachte woningbouw volgens de prognose. Rekening houdend met deze grotere opgave is de verhouding tussen netto plancapaciteit en netto opgave momenteel 128%. Het lijkt dus mogelijk om het tekort eerder in te lopen dan verwacht. Er dient echter rekening te worden gehouden met onzekerheden die demografische prognoses kenmerken. In de hoge variant van de Primos-prognose 2021 zijn er circa 122 duizend woningen meer nodig dan in de Trendraming. In de lage variant zijn er 141 duizend woningen minder nodig dan in de Trendraming. De mate en het tempo waarmee het woningtekort kan worden ingelopen is dus mede afhankelijk van de daadwerkelijk ontwikkeling van de huishoudensgroei.

  De capaciteit voor woningbouw is groter dan de inventarisatie laat zien. De informatie over geplande opleveringen in het jaar 2030 is niet compleet, voor Zuid-Holland ontbreekt dit specifieke jaar. Daarnaast is onduidelijk in hoeverre in alle provinciale inventarisaties transformatie van gebouwen is opgenomen. In een aantal provincies is dit wel het geval, maar mogelijk niet in alle.  Er worden op deze wijze veel woningen aan de voorraad toegevoegd. In de afgelopen jaren is 15% van de toevoegingen via transformatie van gebouwen tot stand gekomen. Voorts zijn er woningen die via het splitsen en/of verbouwen van woningen tot stand komen. Deze zijn niet in de plancapaciteit opgenomen. In de afgelopen jaren is 6% van de toevoegingen op deze wijze gerealiseerd.

  Van 386 duizend woningen, dat is 37% van alle plannen opgenomen in de planinventarisaties voor de komende tien jaar,  is het prijssegment bekend. Er zit echter een vertekening in de cijfers. Vanwege de betere informatiepositie van plannen met goedkope woningen zijn de financieringscategorieën bij deze plannen beter bekend. Van de 386 duizend woningen in voorbereiding waarvan de prijssegmenten bekend zijn, is het aandeel gereguleerde huurwoningen 35%, middeldure huur 17%, dure huur 6%, goedkope koop 5%, middeldure koop 14% en 23% dure koop.

  De publicatie kan hier worden gedownload.

  Meer lezen
 • Publicatie 02 december

  Meer dan 1 miljoen woningen in plannen voor de komende tien jaar

  ABF Research heeft in opdracht van het Ministerie van BZK opnieuw de plancapaciteit voor woningen geïnventariseerd. De gezamenlijke provinciale inventarisaties van de netto plancapaciteit (nieuwbouw minus sloop) voor de tienjarige periode 2021 t/m 2030 bedraagt 1.044.500 woningen. De netto bouwopgave, gedefinieerd als de in de Primos-prognose 2021 verwachte uitbreiding van de woningvoorraad, is 774.600 woningen. Het woningtekort loopt daarmee terug van 3,5% naar 2,5%. De verhouding tussen netto plancapaciteit en netto bouwopgave is 135%. Daarmee zijn er, rekening houdend met planuitval en vertraging, voldoende plannen om de opgave te realiseren. Een aanzienlijk deel van deze plannen, 309 duizend (46%) is al juridisch ‘hard’. De gewenste verhoging van de woningproductie de komende jaren lijkt daarmee onder handbereik.

  Ten opzichte van de inventarisatie in het voorjaar van 2021, die de kortere negenjarige periode 2021 t/m 2029 besloeg, zijn er in de nieuwe inventarisatie 83.200 woningen meer opgenomen. Vooral in de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland is er meer plancapaciteit als gevolg van uitbreiding van de inventarisatieperiode met één jaar. De verhouding tussen plancapaciteit en opgave is het krapst in Gelderland (109%) en Noord-Brabant (111%). In de Randstadprovincies varieert de verhouding tussen 137% en 145%. In de Noordelijke provincies, Zeeland en Limburg is meer dan voldoende plancapaciteit aanwezig.

  Op de lange termijn, na 2030, dreigt er een overschot aan plannen te ontstaan. Voor de jaren 2031 t/m 2035 is een groot aantal plannen in ontwikkeling en opgenomen in de provinciale inventarisaties. Er dient echter rekening te worden gehouden met een deel van het ‘overschot’ aan plancapaciteit voor de periode tot en met 2030. Een deel van dit overschot zal doorschuiven naar de jaren daarna. Daar komt bij dat een veelheid aan regio’s en gemeenten publiekelijk heeft aangekondigd grote aantallen woningen te gaan ontwikkelen ‘om de nood te lenigen’. Daarnaast wordt woningbouw als (financieel) onderdeel van oplossingen voor problemen in de landbouwsector genoemd.

  Het woningtekort zal volgens de Primos-prognose in 2031 2,5% van de voorraad bedragen. Om het woningtekort in 2031 op nationaal niveau in te lopen en terug te brengen tot het streefpercentage van 2% zijn er 42.800 woningen extra nodig bovenop de verwachte woningbouw volgens de prognose. Rekening houdend met deze grotere opgave is de verhouding tussen netto plancapaciteit en netto opgave momenteel 128%. Het lijkt dus mogelijk om het tekort eerder in te lopen dan verwacht. Er dient echter rekening te worden gehouden met onzekerheden die demografische prognoses kenmerken. In de hoge variant van de Primos-prognose 2021 zijn er circa 122 duizend woningen meer nodig dan in de Trendraming. In de lage variant zijn er 141 duizend woningen minder nodig dan in de Trendraming. De mate en het tempo waarmee het woningtekort kan worden ingelopen is dus mede afhankelijk van de daadwerkelijk ontwikkeling van de huishoudensgroei.

  De capaciteit voor woningbouw is groter dan de inventarisatie laat zien. De informatie over geplande opleveringen in het jaar 2030 is niet compleet, voor Zuid-Holland ontbreekt dit specifieke jaar. Daarnaast is onduidelijk in hoeverre in alle provinciale inventarisaties transformatie van gebouwen is opgenomen. In een aantal provincies is dit wel het geval, maar mogelijk niet in alle.  Er worden op deze wijze veel woningen aan de voorraad toegevoegd. In de afgelopen jaren is 15% van de toevoegingen via transformatie van gebouwen tot stand gekomen. Voorts zijn er woningen die via het splitsen en/of verbouwen van woningen tot stand komen. Deze zijn niet in de plancapaciteit opgenomen. In de afgelopen jaren is 6% van de toevoegingen op deze wijze gerealiseerd.

  Van 386 duizend woningen, dat is 37% van alle plannen opgenomen in de planinventarisaties voor de komende tien jaar,  is het prijssegment bekend. Er zit echter een vertekening in de cijfers. Vanwege de betere informatiepositie van plannen met goedkope woningen zijn de financieringscategorieën bij deze plannen beter bekend. Van de 386 duizend woningen in voorbereiding waarvan de prijssegmenten bekend zijn, is het aandeel gereguleerde huurwoningen 35%, middeldure huur 17%, dure huur 6%, goedkope koop 5%, middeldure koop 14% en 23% dure koop.

  Leon Groenemeijer 015-27 99 340
  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 01 december

  Maatwerk: Kerncijfers voor leden van FME (1)

  ABF Research heeft in opdracht van FME informatie verzameld over de omzet, werkgelegenheid en internationale handelsgegevens onder de leden van FME. De tabellen zijn gebaseerd op de CBS-microdata. De dataverwerking heeft volledig plaatsgevonden binnen een streng beveiligde netwerkomgeving van het CBS. Het CBS hanteert daarnaast diverse richtlijnen voor de output, zodat onthulling van individuele organisaties niet mogelijk is. De tabellen zijn hier te downloaden.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 01 november

  Swing Viewer en Mosaic krijgen A-status voor toegankelijkheid

  Onlangs zijn de softwareproducten Swing Viewer en Swing Mosaic getoetst op digitale toegankelijkheid.

  Op de website van Swing.eu voldoen Mosaic en Viewer nu aan een belangrijk toegankelijkheidsniveau: WCAG 2.1 niveau AA, volgens de Web Content Accessibility Guidelines. Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking. Dit is ook de standaard die verplicht is voor websites van overheidsinstellingen

  Het rapport van de toetsing is hier te vinden: https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/swing-mosaic/

  Het betreft hier een systeem audit, wat inhoudt dat als deze software wordt gebruikt voor een website van een klant deze alleen nog op inhoud getest hoeft te worden.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 15 oktober

  Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2021

  ABF Research heeft, in opdracht van Kences, de Landelijke monitor studentenhuisvesting 2021 opgesteld. Voor het eerst is deze monitor volledig digitaal en dit biedt allerlei aanvullende mogelijkheden. De jaarlijks terugkerende monitor is inmiddels uitgegroeid tot de nationale standaard voor cijfers over studentenhuisvesting. De monitor beantwoordt vragen zoals: Wat is de verhuisgeneigdheid van studenten? Hoeveel internationale studenten zijn in het coronajaar niet naar Nederland gekomen? Hoeveel uitwonende studenten worden de komende jaren verwacht? Wat zijn de verschillen tussen steden?

  In collegejaar ’20-’21 studeerden 757.000 studenten binnen het hoger onderwijs in Nederland, een toename van 26% ten opzichte van acht jaar eerder. De helft van deze studenten is uitwonend. Naast de 387.000 uitwonende studenten aan het hoger onderwijs, zijn 102.000 mbo-studenten uitwonend. Kijkend naar de internationale studenten, is het afgelopen jaar 15% in het buitenland blijven wonen. Voor de coronapandemie lag dit aandeel op 5%.

  De komende acht jaar zal het aantal uitwonende ho-studenten naar verwachting verder toenemen tot zo’n 444.000 studenten. Dit zal ervoor zorgen dat het enorme tekort dat er op de studentenwoningmarkt is, de komende jaren verder zal oplopen.

  De afgelopen acht jaar is het aantal internationale studenten verdubbeld. Zo’n 13% van alle ho-studenten is een internationale student. De komende acht jaar blijft het aantal internationale studenten toenemen en zal in collegejaar ’28-’29 17% van alle studenten een internationale student zijn. De groei van het aantal internationale studenten legt vanwege de bijbehorende huisvestingsvraag extra druk op de studentenwoningmarkt.

  Klik hier om de Landelijke monitor studentenhuisvesting 2021 te bekijken.

  Meer lezen
Meer publicaties Meer nieuws

Werkvelden en Producten

ABF Research heeft samen met klanten diverse producten ontwikkeld die voortdurend worden verbeterd. Gebruik het onderstaande overzicht met producten per werkveld of ga direct naar de Product pagina voor meer informatie.

Producten

 • Primos - Bevolkingsprognose primos_optjpg

  Prognose voor bevolking en huishoudens

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Al 30 jaar (sinds begin jaren tachtig) maakt ABF Research jaarlijks de Primos bevolkingsprognose, onder andere voor het Ministerie van BZK. Deze prognose is uitgegroeid tot dé standaardprognose in Nederland.

  Meer informatie
 • Swing - Statistische presentatie software swingjpg

  Software voor beheer, analyse en presentatie van geostatistische data

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Bedrijven en instellingen beschikken vaak over grote hoeveelheden statistische informatie, opgeslagen in verschillende systemen en op verschillende locaties. Hierdoor is het vaak onduidelijk welke informatie in een bedrijf beschikbaar is.

  Meer informatie
 • Swing Mosaic – Dashboards in een handomdraai geldersefinjpg

  Kerncijfers in één overzicht

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Swing wordt door honderden organisaties gebruikt om tijdreeksen van verschillende geografische niveaus en uit tientallen bronnen bij elkaar te brengen en te ontsluiten via internet. Gebruikers kunnen onderwerpen selecteren en combineren en vervolgens weergeven in tabellen, kaarten en grafieken of downloaden.

  Meer informatie
 • Socrates - Woningmarktprognose syswov_optjpg

  Prognose voor de woningmarkt in diverse segmenten

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds eind jaren negentig maakt ABF Research kwalitatieve prognoses voor de woningmarkt. Jaarlijks worden de uitgangspunten bijgesteld op basis van de meest recente inzichten en verwachtingen.

  Meer informatie
 • Gemeente in Cijfers gemeente-in-cijfers_preview_optjpg

  Statistische informatie over alles wat er in uw gemeente speelt

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De vraag naar cijfers over verschillende thema’s binnen gemeenten wordt de laatste jaren alleen maar groter. Daarnaast worden ook van buitenaf (inwoners, scholieren, ondernemers, beleidsmedewerkers, etc.) verzoeken tot levering van cijfers aan gemeenten gericht.

  Meer informatie
 • LinkinCare linkincare_optjpg

  Actuele marktinformatie voor zorgaanbieders

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  LinkinCare biedt een geïntegreerd pakket van marktinformatie, rapportage- en analysehulpmiddelen om inzicht in uw omgeving te krijgen. Zo kunt u aan de hand van LinkinCare op een gebruiksvriendelijke wijze uw productie monitoren, marktaandelen bepalen en trends signaleren.

  Meer informatie
 • Apollo - Studentenhuisvesting apollo_optjpg

  Statistieken en prognoses studentenhuisvesting voor 34 studentensteden

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Het Apollo-model is ontwikkeld in opdracht van Kences en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met behulp van dit model worden de jaarlijkse nationale studentenprognoses van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vertaald naar prognoses per studentenstad. 

  Meer informatie
 • Arbeidsmarktmonitor arbeidsmarktmonitor_optjpg

  Arbeidsmarktinformatie per gemeente en branche

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  In de arbeidsmarktmonitor worden verschillende registratiebestanden gecombineerd tot een waardevolle feitenbasis. Onderscheid wordt gemaakt tussen de vraag naar arbeid, het aanbod van arbeid en het aantal werkende personen.

  Meer informatie
 • Ballroom - Community of practice ballroom_optjpg

  Community of Practice

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  ABF Research maakt en onderhoudt vele benchmarksystemen met als basis de Swing of Samba applicatie van ABF. Er zijn openbare versies, deels openbare versies en besloten versies voor 1 of meerdere organisaties.

  Meer informatie
 • Carmen - Werkgelegenheidsprognose arbeidsmarktmonitor_optjpg

  Prognoses voor beroepsbevolking en werkgelegenheid naar gemeente

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Op basis van de Primos-bevolkingsprognoses en de Enquete Beroepsbevolking (EBB) worden de historische ontwikkeling en de verwachte ontwikkeling van de beroepsbevolking op gemeentelijk niveau geschat.

  Meer informatie
 • CitaVista - WoON informatiesysteem citavista

  Het informatiesysteem van het WoON

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  CitaVista is een gebruiksvriendelijk informatiesysteem gevuld met gegevens uit het WoonOnderzoek Nederland (WoON). Hierbij is gebruik gemaakt van het softwarepakket Swing. Door Swing te vullen met gegevens uit het WoON ontstaat CitaVista.

  Meer informatie
 • Fortuna - Prognose Wonen met zorg fortuna_optjpg

  Prognose voor wonen met zorg

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Fortuna geeft inzicht in de vraag naar verschillende vormen van intramuraal wonen en extramuraal wonen met zorg: (1) Beschut wonen (ZZP 1 tm 4), (2) Beschermd wonen (ZZP5 t/m 8), (3) Intramuraal overig (ZZP 9 en 10), (4) Verzorgd wonen en (5) Overige geschikte huisvesting.

  Meer informatie
 • Hermes - Arbeidsmarktprognose hermes_optjpg

  Arbeidsmarktprognoses

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Vanaf 2009 is het Hermes-model ontwikkeld voor verschillende bedrijfstakken. Het model specificeert vraag naar en aanbod van arbeidskrachten voor specifieke segmenten op de arbeidsmarkt. Jaarlijks worden de cijfers bijgewerkt.

  Meer informatie
 • Locator – Adressen in kaart locator_optjpg

  Adressen in kaart

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Aan elk type adres wordt een symbool en/of kleur gekoppeld door de klant. De klant kan in de meeste gevallen zijn eigen gewenste format aanhouden. Symbolen die nog niet bestaan worden door ABF toegevoegd.

  Meer informatie
 • Neptunus - Informatiesysteem drinkwater neptunes_preview_optjpg

  Informatiesysteem voor het drinkwatergebruik op gemeentelijk niveau

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Voor besluitvorming op het gebied van investeringen in drinkwaterinfrastructuur is het van belang om de effecten van demografische ontwikkelingen, gemiddeld drinkwaterverbruik en economische groei c.q. krimp inzichtelijk te maken.

  Meer informatie
 • Orpheus - Leerlingen prognose orpheus_optjpg

  Leerlingen prognose voor basisscholen

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De Primos prognose vormt een prima startpunt bij het maken van leerlingenprognoses. Met het vrij beschikbaar komen van (DUO) informatie over de voedingsgebieden van alle scholen, kon deze prognose voortaan vertaald worden in aantallen leerlingen per school.

  Meer informatie
 • Prognosetool personeelsontwikkeling ppo_preview_optjpg

  Instrument voor strategische personeelsplanning

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Strategische personeelsplanning draagt bij aan een onderbouwd personeelsbeleid voor de langere termijn en ondersteunt hiermee effectieve beslissingen over het personeelsbestand.

  Meer informatie
 • QuEvi - Online enquêtes quevijpg

  Online enquêtes

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  QuEvi is de online uitvraagapplicatie van ABF Research. QuEvi maakt het mogelijk om effectief marktonderzoek te doen. QuEvi wordt met name ingezet voor meer gecompliceerde uitvragen met meertaligheid, specifieke routings, alle denkbare vraagtypen, vooringevulde gegevens, etc. Maar QuEvi biedt ook de mogelijkheid om efficient eenvoudigere uitvragen te ondersteunen.

  Meer informatie
 • Samba - Benchmarking software samba_optjpg

  Benchmarking software

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw ondersteunt ABF de verzameling, bewerking en ontsluiting van gegevens onder diverse groepen respondenten.

  Meer informatie
 • Syswov - Systeem Woningvoorraad socrates_optjpg

  Informatiesysteem voor de (ontwikkeling van de) woningvoorraad naar kenmerken

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds begin jaren tachtig onderhoudt ABF Research het Systeem Woningvoorraad, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Meer informatie
 • Vastgoedmonitor vastgoed_optjpg

  Informatiesysteem ter ondersteuning van vastgoedvraagstukken

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  U vindt in de monitor meer dan 6.000 onderwerpen op het schaalniveau gemeente (landsdekkend). De informatie wordt via internet op een beveiligde manier beschikbaar gesteld. Een deel van deze onderwerpen is tevens op het schaalniveau 4 positie postcode te raadplegen.

  Meer informatie
 • Wmo-monitor wmo_optjpg

  Beleidsondersteunend informatiesysteem

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds de invoering van de Wmo heeft u als gemeente te maken met marktomstandigheden, waardoor u kunt onderhandelen over uurtarieven met zorgaanbieders. Daarnaast kunt u ook de zorgvragers in uw gemeente tegemoet komen door de eigenbijdrageregeling aan te passen.

  Meer informatie
 • Woningmarktmonitor woningmarkt_optjpg

  In één oogopslag cijfermatig inzicht in de woningmarkt

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De Woningmarktmonitor biedt een verzameling van demografische en woningvoorraadgegevens, aangevuld met informatie over woonlasten, gebruik van huursubsidie, afgegeven bouwvergunningen, bodem- en ruimtegebruik etc. 

  Meer informatie
Meer laden

Werken bij ABF

ABF Research is een particulier onderzoeksbureau gevestigd in het centrum van Delft. Een kwantitatief ingesteld bureau dat werkt aan onderwerpen waarmee we midden in de maatschappij staan, zoals wonen, zorg, demografie, ruimte en economie. Bij ABF Research werken ruim 60 werknemers met een HBO of academische achtergrond op het gebied van wiskunde, (ruimtelijke) economie, econometrie, bouwkunde, natuurkunde, verkeer- en vervoer. Maar ook statistici, informatici en webdesigners. ABF Research is een informele organisatie. Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid. ABF Research biedt een goed salaris, doorgroeimogelijkheden, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, een personeels-participatiefonds, een plezierige, positieve werksfeer en flexibele werktijden.