Trendsettend in cijfers

De dienstverlening van ABF Research bestaat uit maatwerkoplossingen en kant-en-klare producten. De medewerkers van ABF Research zijn experts in gegevensverzameling, statistiek, (kwantitatief) onderzoek en software ontwikkeling.

Demografie
Wonen
Ruimte
Economie
Zorg
Voorzieningen
Onderzoek
Tussenrapport Primos
weergave van Tussenrapport Primos product
Ga naar voorbeeld
Wonen in beweging
weergave van Wonen in beweging product
Ga naar voorbeeld
Bevolkingsgroei in de steden
weergave van Bevolkingsgroei in de steden product
Ga naar voorbeeld
Beroepsopleiding detailhandel
weergave van Beroepsopleiding detailhandel product
Ga naar voorbeeld
Linkincare
weergave van Linkincare product
Ga naar voorbeeld
Statistiek
Buurtmonitor Integratie
weergave van Buurtmonitor Integratie product
Ga naar voorbeeld
Cita Vista
weergave van Cita Vista product
Ga naar voorbeeld
Erfgoedmonitor
weergave van Erfgoedmonitor product
Ga naar voorbeeld
AIS Horeca & catering
weergave van koninklijke horeca product
Ga naar voorbeeld
Erfgoedmonitor
weergave van Erfgoedmonitor product
Ga naar voorbeeld
Software
Primosweb
weergave van primosweb product
Ga naar voorbeeld
Nijmegen buurtmonitor
weergave van Nijmegen buurtmonitor product
Ga naar voorbeeld
Waarstaatjegemeente.nl
weergave van Waarstaatjegemeente.nl product
Ga naar voorbeeld
Personeelsmonitor
weergave van Personeelsmonitor product
Ga naar voorbeeld
Zorgindebuurt.info
weergave van zorgindebuurt product
Ga naar voorbeeld
Waarstaatjegemeente.nl
weergave van Waarstaatjegemeente.nl product
Ga naar voorbeeld

Door continu verbeteren en vernieuwen wil ABF Research voor klanten en medewerkers trendsettend en verfrissend zijn. ABF Research werkt volgens de internationale ISO normen die zijn vastgelegd in het kwaliteitssysteem van ABF Research. Het ISO 27001 certificaat staat garant voor een doordacht informatiebeveiligingssysteem.

Nieuws en Publicaties

icon van openbare publicatie Openbare publicatie icon van niet openbare publicatie Niet-openbare publicatie icon van nieuwsbericht Nieuwsbericht
Informatie icon

Deze publicatie is helaas (nog) niet op te vragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok
2017
 • 29-11
  onderstaand news-item is openbaar

  Veenendaal heeft schoonste winkelgebied in 2017

  Organisatie Nederland Schoon voert jaarlijks in een groot aantal gemeenten een onderzoek uit naar schoonbeleving in winkelgebieden. Dit jaar ging het om de 88 grootste gemeenten. Veenendaal is in 2017 bestempeld als gemeente met de schoonste winkelgebieden.

  Kijk op Scorebord Schone Winkelgebieden voor de resultaten van uw eigen gemeente of winkelgebied.

  Nederland Schoon Dashboard

  Het Scorebord Schone Winkelgebieden is gerealiseerd met Swing Mosaic van ABF Research.
  Lees meer over Swing en Swing Mosaic.

  Meer informatie? Neem dan contact op met: 
  Richard van den Berg 015 - 27 99 362.

 • 24-11
  onderstaand news-item is openbaar

  Rapportage Primos 2017: oplopend woningtekort

  De komende jaren loopt het woningtekort verder op, vooral in de Randstad. Dat is te lezen in de nieuwe en nu beschikbare Primos-rapportage, waarin de belangrijkste uitkomsten op nationaal en regionaal niveau en de methodiek van Primos 2017 worden beschreven. Deze laatste versie van de bevolkings- en huishoudensprognose op gemeentelijk niveau van ABF Research is deze maand uitgebracht. Resultaten zijn online beschikbaar of in meer detail op aanvraag bij ABF.

  De resultaten voor Nederland als geheel sluiten aan op de Kernprognose 2016-2060 van het CBS. Over 5 jaar, in 2022 zal de bevolking 17,5 miljoen inwoners tellen, ruim 360 duizend meer dan nu. 60% van die groei komt in deze periode voor rekening van de buitenlandse migratie. Het aantal huishoudens, dat harder groeit dan de bevolking, zal dan zijn opgelopen tot 8,1 miljoen. De verwachting is dat de woningvoorraad de toename van de woningbehoefte op korte termijn niet kan bijhouden. Daarmee zal het woningtekort oplopen. Na 2020 wordt de achterstand in de woningproductie langzaam ingehaald en gaat daarmee ook het woningtekort afnemen.
  De bevolking van Nederland groeit naar verwachting nog door tot 2045. Rond 2038 zullen er voor het eerst meer inwoners overlijden dan er kinderen worden geboren. Doordat wordt uitgegaan van blijvend grotere aantallen immigranten dan emigranten zal de bevolking ook na 2038 nog een aantal jaren blijven toenemen. Het aantal huishoudens zal nog langer blijven doorgroeien, zij het in een steeds lager tempo. 

  De verwachte bevolkingsontwikkeling loopt regionaal sterk uiteen. De sterkste bevolkingsgroei zal optreden in Zuid- en Noord-Holland, waar in de eerste jaren het overschot aan buitenlandse migratie de belangrijkste groeicomponent is. Vanaf 2019 gaat de verwachte asielstroom flink omlaag en wordt de bevolkingsgroei vooral bepaald door de natuurlijke aanwas. Ook in Flevoland en Utrecht wordt nog tot 2050 een permanente, weliswaar afnemende, groei van zowel de bevolking als het aantal huishoudens verwacht.

  In andere provincies gaan bevolking en aantal huishoudens in de loop van de komende decennia dalen. In enkele provincies wordt voor 2020 al een bevolkingsdaling verwacht: Limburg, Friesland en Drenthe. In het eerste deel van het decennium daarna volgen Groningen en Zeeland, in het tweede deel Overijssel. Tussen 2035 en 2040 wordt tot slot ook voor Gelderland en Noord-Brabant een daling van het aantal inwoners verwacht. Een bevolkingsdaling betekent ook dat binnen afzienbare tijd het aantal huishoudens – en dus ook de woningbehoefte – gaat dalen. Limburg is de eerste provincie die met een huishoudensdaling wordt geconfronteerd, in de loop van 2023, gevolgd door Friesland in 2028.

  Meer gegevens, ook over de afzonderlijke krimpgebieden, zijn te vinden in (de bijlage van) de rapportage.

  Lees meer over Primos, Primos online en andere prognosemodellen van ABF Research.

 • 24-11
  onderstaand news-item is openbaar

  Arbeidsmarktdashboard reisbranche

  Reiswerk is het expertise- en kenniscentrum op het gebied van arbeidsmarktzaken, arbeidsvoorwaarden, leren en employability in de reisbranche. Vanuit deze verantwoordelijkheid doet Reiswerk jaarlijks onderzoek naar ontwikkeling en samenstelling van de arbeidsmarkt en beroepsopleidingen. Op basis van het arbeidsmarktonderzoek dat ABF Research sinds begin 2017 voor Reiswerk mag uitvoeren is een nieuwe versie van het arbeidsmarktdashboard reisbranche ontwikkeld.

  In het arbeidsmarktdashboard worden de onderzoeksresultaten, verkregen via gespecialiseerde analyses op CBS-microbestanden en enquêtes, op een overzichtelijke wijze gepresenteerd. Het dashboard biedt informatie aan over werkgevers, medewerkers, banen, dynamiek, onderwijs en macrodoelmatigheid van beroepsopleidingen. Resultaten zijn apart beschikbaar voor reisorganisaties, reisbemiddelingsbureaus en de totale reisbranche.

  Dashboard Reisbranche

  Het arbeidsmarktdashboard is gerealiseerd met behulp van de Swing Mosaic toepassing van ABF Research.

  Lees meer over: Arbeidsmarktonderzoek, Swing Mosaic.

 • 23-11
  onderstaand news-item is openbaar

  Vierde Aedes Benchmark gepresenteerd

  Vandaag wordt de vierde jaargang van de Aedes benchmark gepresenteerd. Aan de benchmark doen 303 woningcorporaties mee, die gezamenlijk bijna alle corporatiewoningen (98 procent) vertegenwoordigen. ABF Research heeft ook dit jaar het prestatieveld Beschikbaarheid en Betaalbaarheid mede mogelijk gemaakt. Met dit prestatieveld kunnen corporaties hun maatschappelijke prestaties zichtbaar maken, vergelijken én van elkaar leren. Voor het prestatieveld zijn drie deelscores opgesteld die samen uit acht indicatoren bestaan. De indicatoren hebben betrekking op de hoogte van de huur, de beschikbaarheid van woningen voor lage inkomensgroepen en de mate waarin corporaties deze groepen bedienen. Het prestatieveld geeft hiermee een evenwichtig beeld over de bijdrage die een corporatie kan leveren aan beschikbaarheid en betaalbaarheid.

  Wilt u meer weten over de wijze waarop ABF Research Beschikbaarheid en Betaalbaarheid voor uw organisatie inzichtelijk kan maken zodat u hier beter op kunt sturen, neem dan contact op met Berry Blijie 015 – 27 99 331.

  Meer informatie over woningmarktonderzoek.

 • 20-11
  onderstaand news-item is openbaar

  Kernpublicatie WoON voor Midden-Holland, Gouda en Waddinxveen

  ABF Research heeft een kernpublicatie samengesteld met de belangrijkste uitkomsten van het WoonOnderzoek Nederland (WoON) 2015 over de regio Midden-Holland en de gemeenten Gouda en Waddinxveen. Omdat de regio en beide gemeenten ook al bij eerdere WoON-onderzoeken gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid tot oversampling zijn de resultaten over 2015 in het perspectief geplaatst van eerdere jaren, vóór en tijdens de crisis op de woningmarkt. Ook zijn de uitkomsten voor regio en gemeenten vergeleken met de landelijke uitkomsten. In de rapportage wordt ingegaan op de kenmerken van woningen en huishoudens, de betaalbaarheid van het wonen, verhuizingen en verhuisplannen, en specifieke doelgroepen. De publicatie is gemaakt in opdracht van de regio Midden-Holland, de gemeenten Gouda en Waddinxveen en de woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland.

  ABF maakt al meer dan 20 jaar publicaties voor gemeenten en regio’s die deelnemen aan de oversampling van het WoON (voorheen WBO). Inmiddels loopt het veldonderzoek van het nieuwe WoON, waarvan de uitkomsten in het voorjaar van 2019 beschikbaar zullen komen. ABF nodigt deelnemers aan de oversampling van het WoON 2018 graag uit voor een toelichting over de mogelijkheden van een eigen publicatie. Een van die mogelijkheden is het toevoegen van een woningmarktprognose, die ABF jaarlijks actualiseert en waarvoor de uitkomsten van het WoON een van de fundamenten vormt. Een dergelijke prognose brengt de ontwikkeling van de woningbehoefte naar verschillende woningmarktsegmenten in beeld, alsmede de gewenste aanpassingen aan de voorraad om aan die veranderende behoefte tegemoet te komen.

  Lees meer over: WoON-informatiesysteem, Woningmarktprognose.

Meer publicaties Meer nieuws

Werkvelden en Producten

ABF Research heeft samen met klanten diverse producten ontwikkeld die voortdurend worden verbeterd. Gebruik het onderstaande overzicht met producten per werkveld of ga direct naar de Product pagina voor meer informatie.

Werkvelden

Producten

 • Primos - Bevolkingsprognose primos_optjpg

  Prognose voor bevolking en huishoudens

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Al 30 jaar (sinds begin jaren tachtig) maakt ABF Research jaarlijks de Primos bevolkingsprognose, onder andere voor het Ministerie van BZK. Deze prognose is uitgegroeid tot dé standaardprognose in Nederland.

  Meer informatie
 • Swing - Statistische presentatie software swing_optjpg

  Software voor beheer, analyse en presentatie van geostatistische data

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Bedrijven en instellingen beschikken vaak over grote hoeveelheden statistische informatie, opgeslagen in verschillende systemen en op verschillende locaties. Hierdoor is het vaak onduidelijk welke informatie in een bedrijf beschikbaar is.

  Meer informatie
 • Swing Mosaic – Dashboards in een handomdraai dashboard_optjpg

  Kerncijfers in één overzicht

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Swing wordt door honderden organisaties gebruikt om tijdreeksen van verschillende geografische niveaus en uit tientallen bronnen bij elkaar te brengen en te ontsluiten via internet. Gebruikers kunnen onderwerpen selecteren en combineren en vervolgens weergeven in tabellen, kaarten en grafieken of downloaden.

  Meer informatie
 • Socrates - Woningmarktprognose syswov_optjpg

  Prognose voor de woningmarkt in diverse segmenten

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds eind jaren negentig maakt ABF Research kwalitatieve prognoses voor de woningmarkt. Jaarlijks worden de uitgangspunten bijgesteld op basis van de meest recente inzichten en verwachtingen.

  Meer informatie
 • Gemeente in Cijfers gemeente-in-cijfers_preview_optjpg

  Statistische informatie over alles wat er in uw gemeente speelt

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De vraag naar cijfers over verschillende thema’s binnen gemeenten wordt de laatste jaren alleen maar groter. Daarnaast worden ook van buitenaf (inwoners, scholieren, ondernemers, beleidsmedewerkers, etc.) verzoeken tot levering van cijfers aan gemeenten gericht.

  Meer informatie
 • LinkinCare linkincare_optjpg

  Actuele marktinformatie voor zorgaanbieders

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  LinkinCare biedt een geïntegreerd pakket van marktinformatie, rapportage- en analysehulpmiddelen om inzicht in uw omgeving te krijgen. Zo kunt u aan de hand van LinkinCare op een gebruiksvriendelijke wijze uw productie monitoren, marktaandelen bepalen en trends signaleren.

  Meer informatie
 • Apollo - Studentenhuisvesting apollo_optjpg

  Huisvestingsprognoses voor 35 studentensteden

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Het Apollo-model is ontwikkeld in opdracht van Kences en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met behulp van dit model worden de jaarlijkse nationale studentenprognoses van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vertaald naar prognoses per studentenstad. 

  Meer informatie
 • Arbeidsmarktmonitor arbeidsmarktmonitor_optjpg

  Arbeidsmarktinformatie per gemeente en branche

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  In de arbeidsmarktmonitor worden verschillende registratiebestanden gecombineerd tot een waardevolle feitenbasis. Onderscheid wordt gemaakt tussen de vraag naar arbeid, het aanbod van arbeid en het aantal werkende personen.

  Meer informatie
 • Ballroom - Community of practice ballroom_optjpg

  Community of Practice

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  ABF Research maakt en onderhoudt vele benchmarksystemen met als basis de Swing of Samba applicatie van ABF. Er zijn openbare versies, deels openbare versies en besloten versies voor 1 of meerdere organisaties.

  Meer informatie
 • Carmen - Werkgelegenheidsprognose arbeidsmarktmonitor_optjpg

  Prognoses voor beroepsbevolking en werkgelegenheid naar gemeente

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Op basis van de Primos-bevolkingsprognoses en de Enquete Beroepsbevolking (EBB) worden de historische ontwikkeling en de verwachte ontwikkeling van de beroepsbevolking op gemeentelijk niveau geschat.

  Meer informatie
 • Cita Vista - WoON informatiesysteem citavista_optjpg

  Het informatiesysteem van het WoON

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  CitaVista is een gebruiksvriendelijk informatiesysteem gevuld met gegevens uit het WoonOnderzoek Nederland (WoON). Hierbij is gebruik gemaakt van het softwarepakket Swing. Door Swing te vullen met gegevens uit het WoON ontstaat CitaVista.

  Meer informatie
 • EVI - Online enquêtes evi_optjpg

  Online enquêtes

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  EnqueteViaInternet.nl maakt het voor iedere organisatie mogelijk om effectief onderzoek te doen. In een handomdraai zijn eenvoudige, maar ook complexere vragenlijsten online op te stellen en af te nemen.

  Meer informatie
 • Fortuna - Prognose Wonen met zorg fortuna_optjpg

  Prognose voor wonen met zorg

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Fortuna geeft inzicht in de vraag naar verschillende vormen van intramuraal wonen en extramuraal wonen met zorg: (1) Beschut wonen (ZZP 1 tm 4), (2) Beschermd wonen (ZZP5 t/m 8), (3) Intramuraal overig (ZZP 9 en 10), (4) Verzorgd wonen en (5) Overige geschikte huisvesting.

  Meer informatie
 • Hermes - Arbeidsmarktprognose hermes_optjpg

  Arbeidsmarktprognoses

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Vanaf 2009 is het Hermes-model ontwikkeld voor verschillende bedrijfstakken. Het model specificeert vraag naar en aanbod van arbeidskrachten voor specifieke segmenten op de arbeidsmarkt. Jaarlijks worden de cijfers bijgewerkt.

  Meer informatie
 • Locator – Adressen in kaart locator_optjpg

  Adressen in kaart

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Aan elk type adres wordt een symbool en/of kleur gekoppeld door de klant. De klant kan in de meeste gevallen zijn eigen gewenste format aanhouden. Symbolen die nog niet bestaan worden door ABF toegevoegd.

  Meer informatie
 • Neptunus - Informatiesysteem drinkwater neptunes_preview_optjpg

  Informatiesysteem voor het drinkwatergebruik op gemeentelijk niveau

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Voor besluitvorming op het gebied van investeringen in drinkwaterinfrastructuur is het van belang om de effecten van demografische ontwikkelingen, gemiddeld drinkwaterverbruik en economische groei c.q. krimp inzichtelijk te maken.

  Meer informatie
 • Orpheus - Leerlingen prognose orpheus_optjpg

  Leerlingen prognose voor basisscholen

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De Primos prognose vormt een prima startpunt bij het maken van leerlingenprognoses. Met het vrij beschikbaar komen van (DUO) informatie over de voedingsgebieden van alle scholen, kon deze prognose voortaan vertaald worden in aantallen leerlingen per school.

  Meer informatie
 • Prognosetool personeelsontwikkeling ppo_preview_optjpg

  Instrument voor strategische personeelsplanning

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Strategische personeelsplanning draagt bij aan een onderbouwd personeelsbeleid voor de langere termijn en ondersteunt hiermee effectieve beslissingen over het personeelsbestand.

  Meer informatie
 • Samba - Benchmarking software samba_optjpg

  Benchmarking software

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw ondersteunt ABF de verzameling, bewerking en ontsluiting van gegevens onder diverse groepen respondenten.

  Meer informatie
 • Syswov - Systeem Woningvoorraad socrates_optjpg

  Informatiesysteem voor de (ontwikkeling van de) woningvoorraad naar kenmerken

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds begin jaren tachtig onderhoudt ABF Research het Systeem Woningvoorraad, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Meer informatie
 • Vastgoedmonitor vastgoed_optjpg

  Informatiesysteem ter ondersteuning van vastgoedvraagstukken

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  U vindt in de monitor meer dan 6.000 onderwerpen op het schaalniveau gemeente (landsdekkend). De informatie wordt via internet op een beveiligde manier beschikbaar gesteld. Een deel van deze onderwerpen is tevens op het schaalniveau 4 positie postcode te raadplegen.

  Meer informatie
 • Wmo-monitor wmo_optjpg

  Beleidsondersteunend informatiesysteem

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds de invoering van de Wmo heeft u als gemeente te maken met marktomstandigheden, waardoor u kunt onderhandelen over uurtarieven met zorgaanbieders. Daarnaast kunt u ook de zorgvragers in uw gemeente tegemoet komen door de eigenbijdrageregeling aan te passen.

  Meer informatie
 • Woningmarktmonitor woningmarkt_optjpg

  In één oogopslag cijfermatig inzicht in de woningmarkt

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De Woningmarktmonitor biedt een verzameling van demografische en woningvoorraadgegevens, aangevuld met informatie over woonlasten, gebruik van huursubsidie, afgegeven bouwvergunningen, bodem- en ruimtegebruik etc. 

  Meer informatie
Meer laden

Werken bij ABF

ABF Research is een particulier onderzoeksbureau gevestigd in het centrum van Delft. Een kwantitatief ingesteld bureau dat werkt aan onderwerpen waarmee we midden in de maatschappij staan, zoals wonen, zorg, demografie, ruimte en economie. Bij ABF Research werken ongeveer 50 werknemers met een HBO of academische achtergrond op het gebied van wiskunde, (ruimtelijke) economie, econometrie, bouwkunde, natuurkunde, verkeer- en vervoer. Maar ook statistici en informatici. ABF Research is een informele organisatie. Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid. ABF Research biedt een goed salaris, doorgroei-mogelijkheden, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, een personeels-participatiefonds, een plezierige, positieve werksfeer en flexibele werktijden.

Klik hier voor meer informatie of bel naar 015-27 99 300