Trendsettend in cijfers

De dienstverlening van ABF Research bestaat uit maatwerkoplossingen en kant-en-klare producten. De medewerkers van ABF Research zijn experts in gegevensverzameling, statistiek, (kwantitatief) onderzoek en software ontwikkeling.

Demografie
Wonen
Ruimte
Economie
Zorg
Voorzieningen
Onderzoek
Tussenrapport Primos
weergave van Tussenrapport Primos product
Ga naar voorbeeld
Wonen in beweging
weergave van Wonen in beweging product
Ga naar voorbeeld
Bevolkingsgroei in de steden
weergave van Bevolkingsgroei in de steden product
Ga naar voorbeeld
Beroepsopleiding detailhandel
weergave van Beroepsopleiding detailhandel product
Ga naar voorbeeld
Linkincare
weergave van Linkincare product
Ga naar voorbeeld
Statistiek
Buurtmonitor Integratie
weergave van Buurtmonitor Integratie product
Ga naar voorbeeld
Cita Vista
weergave van Cita Vista product
Ga naar voorbeeld
Erfgoedmonitor
weergave van Erfgoedmonitor product
Ga naar voorbeeld
AIS Horeca & catering
weergave van koninklijke horeca product
Ga naar voorbeeld
Erfgoedmonitor
weergave van Erfgoedmonitor product
Ga naar voorbeeld
Software
Primosweb
weergave van primosweb product
Ga naar voorbeeld
Eindhoven in Cijfers
weergave van Nijmegen buurtmonitor product
Ga naar voorbeeld
Waarstaatjegemeente.nl
weergave van Waarstaatjegemeente.nl product
Ga naar voorbeeld
Personeelsmonitor
weergave van Personeelsmonitor product
Ga naar voorbeeld
Zorgindebuurt.info
weergave van zorgindebuurt product
Ga naar voorbeeld
Waarstaatjegemeente.nl
weergave van Waarstaatjegemeente.nl product
Ga naar voorbeeld

Door continu verbeteren en vernieuwen wil ABF Research voor klanten en medewerkers trendsettend en verfrissend zijn. ABF Research werkt volgens de internationale ISO normen die zijn vastgelegd in het kwaliteitssysteem van ABF Research. Het ISO 27001 certificaat staat garant voor een doordacht informatiebeveiligingssysteem. Voorbeelden informatiesystemen

Nieuws en Publicaties

icon van openbare publicatie Openbare publicatie
icon van niet openbare publicatie Niet-openbare publicatie
icon van nieuwsbericht Nieuwsbericht
icon van cijfers Feiten en Cijfers
Informatie icon

Deze publicatie is helaas (nog) niet op te vragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok
2021
 • Nieuwsbericht 28 april
  onderstaand news-item is openbaar

  Wel degelijk groot woningtekort – Reactie op boek Hans de Geus

  In het recent gepubliceerde boek “Hoe ik toch huisjesmelker werd – over woonarmoede en ongelijkheid” wordt door de auteur, journalist Hans de Geus, beweerd dat het allemaal reuze meevalt met het woningtekort, getuige zijn uitspraken  “Het huidige tekort van 331.000 woningen klinkt ernstig, maar er is helemaal niets nieuws aan.” (pag. 102) en “het verwachte tekort in 2030 hangt van zoveel aannames aan elkaar dat het onbruikbaar is.” (pag. 103).

  Hoe goed de auteur op veel punten ook zijn vinger op pijnlijke plekken in het functioneren van de woningmarkt legt, hij slaat de plank mis met zijn uitspraken over het woningtekort. De Geus gebruikt verkeerde cijfers, bagatelliseert problemen die het woningtekort voor woningzoekenden oplevert en verwart tekort met prognose. Bekijk de publicatie voor een uitgebreide reactie op de beweringen van De Geus.

  Meer lezen
 • Publicatie 28 april
  onderstaand publication-item is openbaar

  Wel degelijk groot woningtekort – Reactie op boek Hans de Geus

  In het recent gepubliceerde boek “Hoe ik toch huisjesmelker werd – over woonarmoede en ongelijkheid” wordt door de auteur, journalist Hans de Geus, beweerd dat het allemaal reuze meevalt met het woningtekort, getuige zijn uitspraken  “Het huidige tekort van 331.000 woningen klinkt ernstig, maar er is helemaal niets nieuws aan.” (pag. 102) en “het verwachte tekort in 2030 hangt van zoveel aannames aan elkaar dat het onbruikbaar is.” (pag. 103).

  Hoe goed de auteur op veel punten ook zijn vinger op pijnlijke plekken in het functioneren van de woningmarkt legt, hij slaat de plank mis met zijn uitspraken over het woningtekort. De Geus gebruikt verkeerde cijfers, bagatelliseert problemen die het woningtekort voor woningzoekenden oplevert en verwart tekort met prognose. In bijgevoegde publicatie is een uitgebreide reactie op de beweringen van De Geus opgenomen.

  Leon Groenemeijer 015-27 99 340
  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 19 maart
  onderstaand news-item is openbaar

  Maatwerk: kerncijfers voor leden van FME

  ABF Research heeft in opdracht van FME informatie verzameld over de omzet en werkgelegenheid onder de leden van FME.

  De tabellen zijn gebaseerd op de CBS-microdata. De dataverwerking heeft volledig plaatsgevonden binnen een streng beveiligde netwerkomgeving van het CBS. Het CBS hanteert daarnaast diverse richtlijnen voor de output, zodat onthulling van individuele organisaties niet mogelijk is.

  De tabellen zijn hier te downloaden.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 19 februari
  onderstaand news-item is openbaar

  Verkenning wonen met zorg, uitkomsten Fortuna 2020

  Fortuna 2020 beschikbaar

  Met het prognosemodel Fortuna brengt ABF Research de huidige situatie en toekomstige vraag naar wonen met zorg in kaart. Het rapport Verkenning wonen met zorg 2020-2040 laat goed zien welke gevolgen de vergrijzing heeft voor de vraag naar voor ouderen geschikte woningen en de vraag naar intramurale zorg, en welke informatie daarover bij ABF beschikbaar is. Het rapport is ingestoken op nationaal niveau maar de meeste informatie is beschikbaar tot op buurtniveau en kan dus op lokaal niveau worden ingezet, bijvoorbeeld bij prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en zorgaanbieders. Op de website van ABF is ook een gemeentelijke voorbeeldrapportage te vinden.

  115 duizend geclusterde ouderenwoningen tot 2040 extra gevraagd door huishoudens 65+

  Om vraag en aanbod voor wonen met zorg onder huishoudens 65+ op de gewone woningmarkt beter op elkaar te laten aansluiten moet het aantal geclusterde ouderenwoningen tussen 2020 en 2040 in Nederland met 115 duizend toenemen, terwijl het aantal aangepaste woningen met 94 duizend moet worden uitgebreid. Daarnaast zouden nog zo’n 268 duizend nultredenwoningen voor huishoudens 65+ moeten worden toegevoegd. Voor een belangrijk deel is deze vraag naar geschikte ouderenhuisvesting het gevolg van de verwachte toename van het aantal huishoudens met mobiliteitsbeperkingen.  De vraag naar geclusterde woningen is vooral op de (sociale) huursector gericht, terwijl de vraag naar aangepaste woningen zich met name in de koopsector manifesteert.

  Vergrijzing hoofdoorzaak van stijging vraag naar intramurale dementiezorg

  De vergrijzing is ook de belangrijkste oorzaak van de vraag naar intramurale Wlz-zorg in de sector Verpleging en Verzorging. In 2020 zijn er in Nederland in deze sector 130 duizend cliënten maar in 2040 is die vraag naar intramurale plaatsen 95 duizend hoger, een toename met 70 procent. Voor bijna twee derde gaat het dan om zorgzwaartepakket 5 ofwel dementiezorg. De vraag naar intramurale plaatsen in de Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg verandert aanzienlijk minder sterk tussen 2020 en 2040.

  In het rapport is verder ook aandacht voor de verwachte ontwikkelingen rondom het leveren van intramurale zorg aan huis in de vorm van het Volledig Pakket Thuis. Hiermee kan de vraag naar intramurale capaciteit worden verlicht. Tot slot worden ook de ontwikkelingen rondom Beschermd wonen GGZ belicht. Dit is van belang omdat voor meer zelfstandige woonvoorzieningen voor GGZ-cliënten vaak een beroep wordt gedaan op de sociale huursector.

  Fortuna en Monitor Ouderenhuisvesting

  In januari 2021 heeft ABF op verzoek van het Ministerie van BZK de Monitor Ouderenhuisvesting beschikbaar gesteld (zie ook 55plus.cijfersoverwonen.nl). De cijfers uit de Monitor verschillen van de (extramurale) uitkomsten in Fortuna, ook al gaan ze beide over hetzelfde onderwerp en dezelfde demografische ontwikkelingen. Oorzaken van deze verschillen zijn het gebruik van deels andere bronnen, van andere definities en van andere methodieken in beide onderzoeken. Daarbij ligt de focus van de Monitor op de huidige woonsituatie van ouderenhuishoudens, terwijl in Fortuna Extramuraal nadrukkelijk ook de opgave op het vlak van de geschikte voorraad in beeld wordt gebracht.

  Meer weten?

  Neem contact op met: Judith Willems 015 27 99 343 of Wim Faessen 015 27 99 317

  Meer lezen
 • Publicatie 19 februari
  onderstaand publication-item is openbaar

  Verkenning wonen met zorg 2020-2040

  Fortuna 2020 beschikbaar

  Met het prognosemodel Fortuna brengt ABF Research de huidige situatie en toekomstige vraag naar wonen met zorg in kaart. Het rapport Verkenning wonen met zorg 2020-2040 laat goed zien welke gevolgen de vergrijzing heeft voor de vraag naar voor ouderen geschikte woningen en de vraag naar intramurale zorg, en welke informatie daarover bij ABF beschikbaar is. Het rapport is ingestoken op nationaal niveau maar de meeste informatie is beschikbaar tot op buurtniveau en kan dus op lokaal niveau worden ingezet, bijvoorbeeld bij prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en zorgaanbieders. Op de website van ABF is ook een gemeentelijke voorbeeldrapportage te vinden.

  115 duizend geclusterde ouderenwoningen tot 2040 extra gevraagd door huishoudens 65+

  Om vraag en aanbod voor wonen met zorg onder huishoudens 65+ op de gewone woningmarkt beter op elkaar te laten aansluiten moet het aantal geclusterde ouderenwoningen tussen 2020 en 2040 in Nederland met 115 duizend toenemen, terwijl het aantal aangepaste woningen met 94 duizend moet worden uitgebreid. Daarnaast zouden nog zo’n 268 duizend nultredenwoningen voor huishoudens 65+ moeten worden toegevoegd. Voor een belangrijk deel is deze vraag naar geschikte ouderenhuisvesting het gevolg van de verwachte toename van het aantal huishoudens met mobiliteitsbeperkingen.  De vraag naar geclusterde woningen is vooral op de (sociale) huursector gericht, terwijl de vraag naar aangepaste woningen zich met name in de koopsector manifesteert.

  Vergrijzing hoofdoorzaak van stijging vraag naar intramurale dementiezorg

  De vergrijzing is ook de belangrijkste oorzaak van de vraag naar intramurale Wlz-zorg in de sector Verpleging en Verzorging. In 2020 zijn er in Nederland in deze sector 130 duizend cliënten maar in 2040 is die vraag naar intramurale plaatsen 95 duizend hoger, een toename met 70 procent. Voor bijna twee derde gaat het dan om zorgzwaartepakket 5 ofwel dementiezorg. De vraag naar intramurale plaatsen in de Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg verandert aanzienlijk minder sterk tussen 2020 en 2040.

  In het rapport is verder ook aandacht voor de verwachte ontwikkelingen rondom het leveren van intramurale zorg aan huis in de vorm van het Volledig Pakket Thuis. Hiermee kan de vraag naar intramurale capaciteit worden verlicht. Tot slot worden ook de ontwikkelingen rondom Beschermd wonen GGZ belicht. Dit is van belang omdat voor meer zelfstandige woonvoorzieningen voor GGZ-cliënten vaak een beroep wordt gedaan op de sociale huursector.

  Fortuna en Monitor Ouderenhuisvesting

  In januari 2021 heeft ABF op verzoek van het Ministerie van BZK de Monitor Ouderenhuisvesting beschikbaar gesteld (zie ook 55plus.cijfersoverwonen.nl). De cijfers uit de Monitor verschillen van de (extramurale) uitkomsten in Fortuna, ook al gaan ze beide over hetzelfde onderwerp en dezelfde demografische ontwikkelingen. Oorzaken van deze verschillen zijn het gebruik van deels andere bronnen, van andere definities en van andere methodieken in beide onderzoeken. Daarbij ligt de focus van de Monitor op de huidige woonsituatie van ouderenhuishoudens, terwijl in Fortuna Extramuraal nadrukkelijk ook de opgave op het vlak van de geschikte voorraad in beeld wordt gebracht.

  Judith Willems 015-27 99 343 of Wim Faessen 015-27 99 317
  Meer lezen
Meer publicaties Meer nieuws

Werkvelden en Producten

ABF Research heeft samen met klanten diverse producten ontwikkeld die voortdurend worden verbeterd. Gebruik het onderstaande overzicht met producten per werkveld of ga direct naar de Product pagina voor meer informatie.

Producten

 • Primos - Bevolkingsprognose primos_optjpg

  Prognose voor bevolking en huishoudens

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Al 30 jaar (sinds begin jaren tachtig) maakt ABF Research jaarlijks de Primos bevolkingsprognose, onder andere voor het Ministerie van BZK. Deze prognose is uitgegroeid tot dé standaardprognose in Nederland.

  Meer informatie
 • Swing - Statistische presentatie software swingjpg

  Software voor beheer, analyse en presentatie van geostatistische data

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Bedrijven en instellingen beschikken vaak over grote hoeveelheden statistische informatie, opgeslagen in verschillende systemen en op verschillende locaties. Hierdoor is het vaak onduidelijk welke informatie in een bedrijf beschikbaar is.

  Meer informatie
 • Swing Mosaic – Dashboards in een handomdraai geldersefinjpg

  Kerncijfers in één overzicht

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Swing wordt door honderden organisaties gebruikt om tijdreeksen van verschillende geografische niveaus en uit tientallen bronnen bij elkaar te brengen en te ontsluiten via internet. Gebruikers kunnen onderwerpen selecteren en combineren en vervolgens weergeven in tabellen, kaarten en grafieken of downloaden.

  Meer informatie
 • Socrates - Woningmarktprognose syswov_optjpg

  Prognose voor de woningmarkt in diverse segmenten

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds eind jaren negentig maakt ABF Research kwalitatieve prognoses voor de woningmarkt. Jaarlijks worden de uitgangspunten bijgesteld op basis van de meest recente inzichten en verwachtingen.

  Meer informatie
 • Gemeente in Cijfers gemeente-in-cijfers_preview_optjpg

  Statistische informatie over alles wat er in uw gemeente speelt

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De vraag naar cijfers over verschillende thema’s binnen gemeenten wordt de laatste jaren alleen maar groter. Daarnaast worden ook van buitenaf (inwoners, scholieren, ondernemers, beleidsmedewerkers, etc.) verzoeken tot levering van cijfers aan gemeenten gericht.

  Meer informatie
 • LinkinCare linkincare_optjpg

  Actuele marktinformatie voor zorgaanbieders

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  LinkinCare biedt een geïntegreerd pakket van marktinformatie, rapportage- en analysehulpmiddelen om inzicht in uw omgeving te krijgen. Zo kunt u aan de hand van LinkinCare op een gebruiksvriendelijke wijze uw productie monitoren, marktaandelen bepalen en trends signaleren.

  Meer informatie
 • Apollo - Studentenhuisvesting apollo_optjpg

  Huisvestingsprognoses voor 35 studentensteden

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Het Apollo-model is ontwikkeld in opdracht van Kences en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met behulp van dit model worden de jaarlijkse nationale studentenprognoses van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vertaald naar prognoses per studentenstad. 

  Meer informatie
 • Arbeidsmarktmonitor arbeidsmarktmonitor_optjpg

  Arbeidsmarktinformatie per gemeente en branche

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  In de arbeidsmarktmonitor worden verschillende registratiebestanden gecombineerd tot een waardevolle feitenbasis. Onderscheid wordt gemaakt tussen de vraag naar arbeid, het aanbod van arbeid en het aantal werkende personen.

  Meer informatie
 • Ballroom - Community of practice ballroom_optjpg

  Community of Practice

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  ABF Research maakt en onderhoudt vele benchmarksystemen met als basis de Swing of Samba applicatie van ABF. Er zijn openbare versies, deels openbare versies en besloten versies voor 1 of meerdere organisaties.

  Meer informatie
 • Carmen - Werkgelegenheidsprognose arbeidsmarktmonitor_optjpg

  Prognoses voor beroepsbevolking en werkgelegenheid naar gemeente

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Op basis van de Primos-bevolkingsprognoses en de Enquete Beroepsbevolking (EBB) worden de historische ontwikkeling en de verwachte ontwikkeling van de beroepsbevolking op gemeentelijk niveau geschat.

  Meer informatie
 • CitaVista - WoON informatiesysteem citavista

  Het informatiesysteem van het WoON

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  CitaVista is een gebruiksvriendelijk informatiesysteem gevuld met gegevens uit het WoonOnderzoek Nederland (WoON). Hierbij is gebruik gemaakt van het softwarepakket Swing. Door Swing te vullen met gegevens uit het WoON ontstaat CitaVista.

  Meer informatie
 • Fortuna - Prognose Wonen met zorg fortuna_optjpg

  Prognose voor wonen met zorg

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Fortuna geeft inzicht in de vraag naar verschillende vormen van intramuraal wonen en extramuraal wonen met zorg: (1) Beschut wonen (ZZP 1 tm 4), (2) Beschermd wonen (ZZP5 t/m 8), (3) Intramuraal overig (ZZP 9 en 10), (4) Verzorgd wonen en (5) Overige geschikte huisvesting.

  Meer informatie
 • Hermes - Arbeidsmarktprognose hermes_optjpg

  Arbeidsmarktprognoses

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Vanaf 2009 is het Hermes-model ontwikkeld voor verschillende bedrijfstakken. Het model specificeert vraag naar en aanbod van arbeidskrachten voor specifieke segmenten op de arbeidsmarkt. Jaarlijks worden de cijfers bijgewerkt.

  Meer informatie
 • Locator – Adressen in kaart locator_optjpg

  Adressen in kaart

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Aan elk type adres wordt een symbool en/of kleur gekoppeld door de klant. De klant kan in de meeste gevallen zijn eigen gewenste format aanhouden. Symbolen die nog niet bestaan worden door ABF toegevoegd.

  Meer informatie
 • Neptunus - Informatiesysteem drinkwater neptunes_preview_optjpg

  Informatiesysteem voor het drinkwatergebruik op gemeentelijk niveau

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Voor besluitvorming op het gebied van investeringen in drinkwaterinfrastructuur is het van belang om de effecten van demografische ontwikkelingen, gemiddeld drinkwaterverbruik en economische groei c.q. krimp inzichtelijk te maken.

  Meer informatie
 • Orpheus - Leerlingen prognose orpheus_optjpg

  Leerlingen prognose voor basisscholen

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De Primos prognose vormt een prima startpunt bij het maken van leerlingenprognoses. Met het vrij beschikbaar komen van (DUO) informatie over de voedingsgebieden van alle scholen, kon deze prognose voortaan vertaald worden in aantallen leerlingen per school.

  Meer informatie
 • Prognosetool personeelsontwikkeling ppo_preview_optjpg

  Instrument voor strategische personeelsplanning

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Strategische personeelsplanning draagt bij aan een onderbouwd personeelsbeleid voor de langere termijn en ondersteunt hiermee effectieve beslissingen over het personeelsbestand.

  Meer informatie
 • QuEvi - Online enquêtes quevijpg

  Online enquêtes

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  QuEvi is de online uitvraagapplicatie van ABF Research. QuEvi maakt het mogelijk om effectief marktonderzoek te doen. QuEvi wordt met name ingezet voor meer gecompliceerde uitvragen met meertaligheid, specifieke routings, alle denkbare vraagtypen, vooringevulde gegevens, etc. Maar QuEvi biedt ook de mogelijkheid om efficient eenvoudigere uitvragen te ondersteunen.

  Meer informatie
 • Samba - Benchmarking software samba_optjpg

  Benchmarking software

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw ondersteunt ABF de verzameling, bewerking en ontsluiting van gegevens onder diverse groepen respondenten.

  Meer informatie
 • Syswov - Systeem Woningvoorraad socrates_optjpg

  Informatiesysteem voor de (ontwikkeling van de) woningvoorraad naar kenmerken

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds begin jaren tachtig onderhoudt ABF Research het Systeem Woningvoorraad, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Meer informatie
 • Vastgoedmonitor vastgoed_optjpg

  Informatiesysteem ter ondersteuning van vastgoedvraagstukken

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  U vindt in de monitor meer dan 6.000 onderwerpen op het schaalniveau gemeente (landsdekkend). De informatie wordt via internet op een beveiligde manier beschikbaar gesteld. Een deel van deze onderwerpen is tevens op het schaalniveau 4 positie postcode te raadplegen.

  Meer informatie
 • Wmo-monitor wmo_optjpg

  Beleidsondersteunend informatiesysteem

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  Sinds de invoering van de Wmo heeft u als gemeente te maken met marktomstandigheden, waardoor u kunt onderhandelen over uurtarieven met zorgaanbieders. Daarnaast kunt u ook de zorgvragers in uw gemeente tegemoet komen door de eigenbijdrageregeling aan te passen.

  Meer informatie
 • Woningmarktmonitor woningmarkt_optjpg

  In één oogopslag cijfermatig inzicht in de woningmarkt

  Meer informatie
  dit product valt onder bevolking
  dit product valt onder wonen
  dit product valt niet onder ruimte
  dit product valt onder wonen
  dit product valt onder zorg
  dit product valt niet onder voorzieningen

  De Woningmarktmonitor biedt een verzameling van demografische en woningvoorraadgegevens, aangevuld met informatie over woonlasten, gebruik van huursubsidie, afgegeven bouwvergunningen, bodem- en ruimtegebruik etc. 

  Meer informatie
Meer laden

Werken bij ABF

ABF Research is een particulier onderzoeksbureau gevestigd in het centrum van Delft. Een kwantitatief ingesteld bureau dat werkt aan onderwerpen waarmee we midden in de maatschappij staan, zoals wonen, zorg, demografie, ruimte en economie. Bij ABF Research werken ongeveer 60 werknemers met een HBO of academische achtergrond op het gebied van wiskunde, (ruimtelijke) economie, econometrie, bouwkunde, natuurkunde, verkeer- en vervoer. Maar ook statistici, informatici en webdesigners. ABF Research is een informele organisatie. Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid. ABF Research biedt een goed salaris, doorgroeimogelijkheden, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, een personeels-participatiefonds, een plezierige, positieve werksfeer en flexibele werktijden.