overigjpg

Disclaimer Swing - Ballroom

De website die u bezoekt is tot stand gekomen met behulp van de Swing – Ballroom applicatie van ABF Research. Uiteraard wordt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepresenteerd. Het kan echter voorkomen dat de informatie aangeboden op of via deze website op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. De informatie aangeboden op of via deze website kan regelmatig met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd qua inhoud en presentatie. Het verdient dan ook aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, is gewijzigd en dat deze (nog steeds) geschikt is voor het doel dat gebruikers met de informatie wensen te bereiken.

De klant van ABF Research voor deze website is verantwoordelijk voor de informatie die op of via deze website wordt aangeboden. De klant van ABF Research voor deze website en ABF Research aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van informatie op deze site.