nieuwsjpg

100 duizend intramurale zorgplaatsen en 300 duizend geschikte woningen extra nodig

48

Gepubliceerd op 01 juni 2018

Het aantal 75-plussers gaat de komende decennia sterk toenemen, van 1,3 miljoen nu naar 2,6 miljoen in 2040. De vergrijzing van Nederland heeft tot gevolg dat de behoefte aan vormen van wonen met zorg sterk toeneemt. Het gaat daarbij om een breed palet, uiteenlopend van zware zorg met verblijf in een instelling tot en met het faciliteren van het zelfstandig wonen van mensen met een lichte zorgvraag.

Zo zijn er tot 2040 bijna 100.000 intramurale plaatsen extra nodig, waarbij het accent op de ouderenzorg ligt. Daarnaast zijn mede door het langer thuis wonen op de reguliere woningmarkt tot 2030 ruim 300.000 geschikte woningen voor ouderen en huishoudens met een mobiliteitsbeperking extra nodig.

Gemeenten, corporaties en zorginstellingen hebben gegevens nodig om hun beleid op het vlak van maatschappelijke ondersteuning, voorraadbeheer en zorgvastgoed te kunnen bepalen. ABF Research kan deze partijen ondersteunen door te verwachten ontwikkelingen van wonen met zorg op gemeentelijk en op wijk- of kernenniveau te kwantificeren en te kwalificeren. Hiervan zijn verschillende voorbeeldrapportages beschikbaar. Deze rapportages geven inzicht in de lokale uitwerking van de (huisvestings)opgave op het gebied van ouderen-, gehandicapten- en geestelijke gezondheidszorg, zowel binnen als buiten de muren van een zorginstelling.

In de publicatie Verkenning wonen met zorg, uitkomsten Fortuna leest u meer over deze prognose en de ontwikkelingen rondom wonen met zorg op nationaal niveau.

Lees meer over Fortuna.