nieuwsjpg

Voorlopige uitkomsten Primos 2016

49

Gepubliceerd op 07 april 2016

In opdracht van het Ministerie van BZK en 11 provincies heeft ABF Research een voorlopige versie van Primos 2016 opgeleverd. Primos 2016 is gebaseerd op de meest recente prognose van het CBS (december 2015) rondom de landelijke bevolkings- en huishoudensontwikkeling. In deze prognose wordt uitgegaan van bijna 70.000 en ruim 60.000 asielmigranten in 2016 respectievelijk 2017. Verder is voor Primos 2016 ook gebruik gemaakt van het WoON 2015, dat onlangs is gepresenteerd. Na de zomer zal Primos 2016 definitief vastgesteld worden wanneer een aantal nu nog ontbrekende gegevens beschikbaar is.

Al meer dan 30 jaar stelt ABF Research ieder jaar opnieuw de Primos-prognose op. De Primos-prognose levert informatie over het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de woningvoorraad en de woningbehoefte. Bevolking en huishoudens worden onderscheiden naar relevante ingangen als leeftijd, etniciteit, soort huishouden en positie daarbinnen en inkomen. Woningen worden onderscheiden naar type (eengezins/meergezins) en eigendomssituatie (huur/koop). Meer informatie over de (globale) werking van het model is terug te lezen in het boekje "Primos, Transparantie in cijfers".

De afgelopen decennia zijn de uitkomsten van de Primos-prognose ook meer en meer toegepast voor scholenplanning, arbeidsmarktvraagstukken en gezondheidszorg. De uitwerking van de prognose tot op regionaal, gemeentelijk alsmede postcode- en wijk/buurt-niveau is daarbij van belang.

Download hier het rapport.

Lees meer over: Primos, Socrates, Rekenmodellen.