nieuwsjpg

ABF Arbeidsmarktrapportage 2017

48

Gepubliceerd op 01 mei 2017

Nederlandse arbeidsmarktstructuur naar sector en regio

Het totale arbeidsvolume in Nederland bedraagt begin 2016 6,74 miljoen full time equivalents. Dit arbeidsvolume komt overeen met 8,9 miljoen banen. Op basis van microbestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft ABF een arbeidsmarktanalyse uitgevoerd over omvang en samenstelling van de werkende beroepsbevolking naar 13 sectoren en 35 regio’s. De statistieken over de samenstelling maken verdelingen naar kenmerken als geslacht, leeftijd, herkomst, opleidingsniveau, deeltijdpercentage, arbeidsrelatie en mobiliteit inzichtelijk. Enkele resultaten:

  • Het aantal banen in Nederland is tussen begin 2015 en begin 2016 met 2,7% toegenomen tot 8,9 miljoen;
  • Het aantal banen van werknemers nam 2,5% toe en het aantal banen van zelfstandigen 4,7%. Totaal telt Nederland begin 2016 1,1 miljoen zelfstandigen;
  • Na de uitzendbranche waar een relatieve banengroei van 20% werd genoteerd kenden de sectoren horeca (+4,7%) en informatie & communicatie (+3,8%) de grootste groei; alleen in de sectoren overheid (-0,9%) en zorg & welzijn (-0,3%) daalde het aantal banen;
  • De grootste groei in banen in absolute zin kwam op naam van de uitzendbranche (+117 duizend), handel (+35 duizend) en zakelijke dienstverlening (+34 duizend);
  • De banengroei is ook merkbaar in de leeftijdsverdeling: het aandeel werkenden onder de 35 is gestegen van 31% naar 35% waardoor de gemiddelde leeftijd van werkenden daalde van 41 jaar en 11 maanden naar 41 jaar en 2 maanden;
  • De grootste banengroei is gerealiseerd in de regio’s Rijnmond (+16 duizend) en Haaglanden (+15 duizend).

Ga naar www.arbeidsmarkt.incijfers.nl voor grafieken en data online of download het volledige rapport.
Lees meer over: Arbeidsmarktmonitor, Carmen, Hermes.