nieuwsjpg

ABF Inventariseert plancapaciteit: vooral Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant hebben te weinig harde bouwplannen

48

Gepubliceerd op 26 april 2018

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ABF Research de actuele plancapaciteit geïnventariseerd en deze afgezet tegen de ontwikkeling van de woningbehoefte. In de periode 2016-2025 zijn er volgens de provincies plannen om circa 691 duizend woningen netto aan de voorraad toe te voegen. Dat zijn er ruim 115 duizend meer dan de verwachte toename van de woningbehoefte op nationaal niveau met bijna 576 duizend.

Op regionaal niveau is er echter een aantal regio’s waarbij de confrontatie van de geïnventariseerde plancapaciteit en de geprognosticeerde woningbehoefte indicaties geeft voor mogelijk oplopende tekorten. Het betreft de regio Utrecht (U16) (-4.100), de stedelijke regio Rotterdam (-4.600) en de functionele woningmarktregio Breda (-1.000).

In de provincies Noord-Holland (60%), Utrecht (73%) en Noord-Brabant (77%) is het aantal harde plannen ten opzichte van de benodigde toename van de woningvoorraad nog laag. Omzetting van zachte in harde plannen is hier nodig.

Bij de resultaten passen wel kanttekeningen. Provincies hanteren geen uniforme methodiek en er ontbreken hier en daar cijfers. Om tot een zo uniform mogelijk landelijk overzicht te komen moesten er aannames gemaakt worden.

ABF verwacht dat er in de eerstkomende jaren minder woningen aan de voorraad worden toegevoegd dan benodigd. Vanaf 2020 zal de productie vermoedelijk weer groter zijn dan de toename van de woningbehoefte. Als gevolg van de achterblijvende woningproductie zal de spanning op de woningmarkt eerst nog verder oplopen om daarna langzaam te verminderen. Naar verwachting zal het statistisch woningtekort in 2026 beperkt hoger zijn dan begin 2016.

Meer weten over het rapport of over de mogelijkheden om de regionale of lokale woningbouwopgave in beeld te brengen? Neem contact op met Léon Groenemeijer 015 - 27 99 340.

Download het rapport Inventarisatie Plancapaciteit April 2018.