nieuwsjpg

ABF levert Syswov 2015 op

48

Gepubliceerd op 29 juli 2015

In opdracht van BZK heeft ABF het Systeem Woningvoorraad (Syswov) geactualiseerd met de stand per 1-1-2014 en de mutaties over 2013. Net als bij het vorig jaar opgeleverde Syswov 2014 hebben de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) gefungeerd als uitgangspunt. Cijfers zijn beschikbaar tot op pc4-niveau en naar de woningkenmerken één-/meergezins, oppervlakte-, bouwjaarklasse en eigendom. De eerste drie variabelen zijn afgeleid vanuit de BAG, de vierde variabele (eigendom) is toegevoegd op basis van maatwerk van het CBS.

Nieuw in Syswov 2015 is dat de eigendomscategorie "eigendom onbekend" is verdwenen. Ook nieuw in Syswov 2015 is dat er correcties zijn toegepast op de woningvoorraad van eerdere jaren (en mutaties) indien een verblijfsobject niet langer meer als reguliere woning maar als vakantiewoning geregistreerd staat. Hierdoor ontstaat met terugwerkende kracht een realistischer schatting van de woningvoorraad in met name toeristische gebieden.