nieuwsjpg

ABF maakt “Aedes Routekaart CO2-neutraal” voor corporaties

48

Gepubliceerd op 20 september 2021

In opdracht van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, heeft ABF Research een online-rekentool ontwikkeld (Routekaart 2.0) waarmee de corporaties hun strategische keuzes voor de verduurzaming van hun voorraad kunnen herijken op het Klimaatakkoord. Passen hun huidige plannen voor transformatie van het woningbestand naar CO2-neutraal nog steeds bij de recente uitwerking van het Klimaatakkoord?

In de rekentool kunnen corporaties fasering, aantallen woningen en type warmtetransitie invoeren, op complex-niveau, naar type woningen (eengezins/meergezins) en type warmtevoorziening. De rapporten die met Routekaart gemaakt kunnen worden dienen ook als input voor overleggen met de gemeenten.

Op https://www.aedes.nl/dossiers/routekaart-2.0.html zijn verhelderende filmpjes en meer achtergrondinformatie te vinden hoe de Aedes Routekaart werkt