nieuwsjpg

ABF Rapportage over prestatieafspraken naar Kamer

48

Gepubliceerd op 12 januari 2015

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ABF Research een rapport opgesteld over de zogenaamde prestatieafspraken die woningcorporaties maken met gemeenten. Het rapport beschrijft hoe deze afspraken geïnventariseerd zijn, geanalyseerd zijn en wat de resultaten zijn.

Belangrijke uitkomsten van het onderzoek zijn:

  • Door een zeer intensieve zoektocht zijn nu, meer dan voorheen, de prestatieafspraken opgespoord en systematisch beschreven.
  • De verzamelde afspraken hebben betrekking op 85% van het corporatiebezit.
  • Grote gemeenten maken vaker prestatieafspraken dan kleine gemeenten. De G4 scoort 100%. Gemeenten boven 100.000 inwoners 87% en van de gemeenten met minder dan 20.000 inwoners heeft slechts 57% een geldige prestatieafspraak.
  • Bij corporaties is er een zelfde beeld. Corporaties met meer dan 25.000 woningen scoren 100%. Van de corporaties met minder dan 5000 woningen heeft slechts 60% een geldige overeenkomst.
  • Er zijn zeven hoofdthema’s geformuleerd. Al deze relatief abstract geformuleerde thema’s komen aan bod in vrijwel alle onderzochte prestatieafspraken. Maar de verdere uitwerking en benoeming van meer specifieke punten verschilt. De meest besproken top-drie is: (1) Woningverbetering (2) Nieuwbouw en (3) Leefbaarheid
  • In de overeenkomsten overheersen fraai benoemde intenties. Bij vrijwel ieder beleidsthema zijn opmerkingen gemaakt die het karakter hebben van een intentie. Maar de mate waarin hierover vervolgens concrete prestatieafspraken gemaakt worden, is zeer beperkt.

Lees meer in het volledige rapport.

Bent u geïnteresseerd in ontwikkelingen van de sociale huursector voor uw werkgebied of gemeente, neem dan contact op met Léon Groenemeijer 015 27 99 340.