nieuwsjpg

ABF Research en Calcasa voeren validatie Handboek Marktwaardering 2017 uit

48

Gepubliceerd op 13 november 2018

Corporaties zijn verplicht om voor de jaarrekening het vastgoed in exploitatie te waarderen op basis van de marktwaarde. Het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde biedt hier ondersteuning in. In het handboek wordt onderscheid gemaakt tussen de basisversie, een modelmatige en kostenefficiënte methode om de marktwaarde te bepalen, en de full-versie, waarin op bepaalde onderdelen kan worden afgeweken van de basisversie. Ieder jaar wordt de in het handboek voorgeschreven basisversie gevalideerd aan de hand van de waarderingsgegevens van het afgelopen jaar. Op basis daarvan wordt het handboek vervolgens geactualiseerd en opnieuw gepubliceerd. Deze jaargang heeft ABF Research samen met Calcasa het handboek gevalideerd.

De validatie van het handboek heeft betrekking op de jaarrekening van corporaties over 2017. De validatie houdt in dat de door de corporaties aangeleverde full-waarderingen worden vergeleken met de waarderingen die met de basisversie tot stand zouden zijn gekomen. De basisversie wordt beschouwd als een goede weergave indien de berekende basiswaarderingen niet te veel afwijken van de aangeleverde full-waarderingen. De eis daarbij is dat bij tenminste 90% van de portefeuilles het relatieve verschil tussen de berekende basiswaardering en de gebruikte full-waardering niet meer bedraagt dan 10%.

Voor reguliere woningen die niet gelegen zijn in een krimp- of aardbevingsgebied wordt bijna aan deze eis voldaan. Voor 87% van de full-gewaardeerde portefeuilles wijkt de berekende basiswaardering minder dan 10% af van de gehanteerde full-waardering. De betrouwbaarheid van de basiswaardering is hiermee aanzienlijk hoger dan vorig jaar, toen slechts 75% van de portefeuilles binnen de bandbreedte bleef. In het rapport wordt verder toegelicht wat de grootste veroorzakers zijn van de verschillen tussen basis- en full-waarderingen, en worden enkele aanvullende onderzoeksvragen beantwoord.

Uit de validatie volgen minder goede resultaten voor reguliere woningen in krimpgebieden. Voor slechts 50% van de portefeuilles wijkt de basiswaardering minder dan 10% af van de full-waardering. Uit nadere analyses komt naar voren dat er geen eenvoudige aanpassing mogelijk is om de basisversie structureel geschikt te maken voor alle krimpgebieden. Naar aanleiding van deze bevinding wordt in het Handboek Marktwaardering 2018 opnieuw een taxatieverplichting ingevoerd voor woningen in krimpgebieden.

Het volledige rapport is hier te downloaden.