nieuwsjpg

ABF zet prestatieafspraken op kaart

48

Gepubliceerd op 08 maart 2016

ABF Research heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties op kaart gezet. Deze informatie is toegankelijk via de website woningwet2015.

Op deze website ziet de bezoeker in een oogopslag via de kaart van Nederland waar afspraken gemaakt zijn. Deze toepassing is gemaakt met behulp van het product Swing Locator van ABF. Op deze kaart zijn de prestatieafspraken weergegeven zoals die bestaan tussen één gemeente en de in die gemeente werkzame corporatie(s). Ook regionale prestatieafspraken zijn op deze manier weergegeven. Hierbij is een grens aangehouden: indien een corporatie minder dan 100 woongelegenheden in een gemeente bezit, is die corporatie daar niet vermeld. Op deze manier zijn circa 1000 combinaties van gemeente en daar werkzame corporaties zichtbaar.

Het blijkt dat in bijna 600 van deze 1000 combinaties van gemeenten en corporaties er afspraken gemaakt zijn. In 400 gevallen dus niet. Maar daarbij gaat het vooral om situaties waarbij een corporatie relatief weinig woningen in bezit heeft. Met de wel gemaakte prestatieafspraken wordt namelijk ruim 85% van het corporatiebezit afgedekt. Overigens gelden deze cijfers voor de afspraken zoals die in 2014 geïnventariseerd zijn. Binnenkort zullen de afspraken uit 2015 toegevoegd worden aan het systeem.

De bezoeker van de website kan op iedere prestatieafspraak doorklikken en vindt dan meer informatie over de thema’s waarover afspraken gemaakt zijn, de mate waarin die afspraken concreet ingevuld zijn en tenslotte het onderliggende document (dat soms enkele pagina’s bevat, maar soms ook heel veel pagina’s).

PrestatieAfspraken

Meer weten over: Locator, Swing.