nieuwsjpg

Actueel niveau woningprijzen €40.000 lager dan structurele niveau

48

Gepubliceerd op 08 juni 2017

Het vernieuwde rekenmodel Plato van ABF Research wijst uit dat het actuele prijsniveau van woningen circa 40.000 euro onder het structurele prijsniveau ligt. Eind 2016 was dit ook al zo.

Plato is een rekenmodel waarmee de gemiddelde woningprijs in Nederland wordt verklaard. Het model bestaat uit twee delen. In het eerste deel staan rente en inkomensontwikkeling centraal. Beide worden gezien als de dominante factoren voor de prijsontwikkeling op landelijk niveau die samen het structurele prijsniveau bepalen. In het tweede deel van het model staan de meer conjuncturele afwijkingen van de verkoopprijs ten opzichte van het structurele prijsniveau centraal. De gedachte hierachter is dat de woningmarkt naast al zijn stabiliteit, ook een zekere fluctuatie kent in zijn ontwikkelingen.

Recent is het Plato-model geactualiseerd en op een aantal punten herzien. Deze herziening was nodig omdat het bestaande model minder goede resultaten liet zien, met name als gevolg van de sterke daling van de rente en het gewijzigde beleid rondom hypotheekverstrekking. Verder is ook gekeken naar een verklaring voor regionale verschillen.

U kunt hier het Plato-rapport opvragen met informatie over de nieuwe opzet en de resultaten.

Lees meer over prognosemodellen op het gebied van demografie, wonen, arbeidsmarkt, onderwijs of zorg.