nieuwsjpg

Applicatie Data Financiën Gemeenten online (pilotversie)

48

Gepubliceerd op 09 augustus 2018

De pilotversie van de online database is de eerste stap in de modernisering van de informatievoorziening voor de financiën van de lagere overheden. Met de applicatie wil het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de beschikbare informatie beter ontsluiten voor gemeenten en andere belangstellenden. Informatie over de financiële positie en over de hoogte, samenstelling en ontwikkeling van de rijksuitkeringen is voor gemeenten van groot belang. Onder meer voor de goede uitoefening van de taken en om weloverwogen keuzes te kunnen maken.

Naast het leveren van de Swing software heeft ABF Research de werkzaamheden verricht rondom dataverwerking en de dashboards ingericht. Het resultaat is te vinden op www.financiengemeenten.nl.

Meer informatie?

Neem contact op met C.Meijers via 015 - 27 99 360 of c.meijers@abf.nl.

Applicatie Data Financien Gemeente Pilotversie