nieuwsjpg

Arbeidsmarkt detailhandel inzichtelijk

48

Gepubliceerd op 09 mei 2019

INretail en Thuiswinkel.org hebben het initiatief genomen om een centraal kennisplatform te ontwikkelen voor de totale retailsector: Retail Insiders. In opdracht van INretail heeft ABF Research gewerkt aan het transparant maken van de arbeidsmarkt detailhandel. ABF heeft ook arbeidsmarktprognoses opgesteld.

Binnen de food detailhandel zijn 385.000 personen werkzaam. Tussen 2009 en 2018 is de werkgelegenheid met 95.000 personen (bijna 30.000 voltijdsbanen) toegenomen. Er zijn derhalve veel ‘kleine’ banen bijgekomen. Tot 2025 zet de werkgelegenheidsgroei naar verwachting door met nog eens 12.000 voltijdsbanen.

Binnen de non-food detailhandel werken 400.000 personen. Dit arbeidsmarktsegment heeft tussen 2009 en 2018 afwisseld groei- en krimpjaren gekend. Krimpjaren hadden de overhand, want ten opzichte van 2009 werken er in 2018 in de non-food detailhandel 15.000 personen minder. Tot 2025 neemt de werkgelegenheid naar verwachting nog iets verder af (-2.000 voltijds banen).

Op de site van RetailInsiders worden de 49 arbeidsmarktrapportages gepubliceerd die ABF voor de verschillende arbeidsmarktsegmenten binnen de detailhandel heeft opgesteld.

Lees meer over onderwijs en arbeidsmarkt bij ABF of over arbeidsmarktpublicaties op Retail Insiders: Detailhandelberoepsopleidingen, Arbeidsmarkt food, Arbeidsmarkt non-food