nieuwsjpg

Arbeidsmarktinformatie horeca & catering

48

Gepubliceerd op 23 januari 2015

In opdracht van sociale partners in de bedrijfstak heeft ABF Research de arbeidsmarktanalyse horeca & catering opgesteld. In de rapportage wordt aan de hand van statistische informatie en arbeidsmarktprognoses een beeld geschetst van de ontwikkelingen in de bedrijfstak in macro-economisch perspectief. Tevens zijn de rapportage en de onderliggende cijfers online beschikbaar (arbeidsmarkthoreca). Voor dit digitale platform wordt gebruik gemaakt van de Swing applicatie van ABF.

Als eerste komen enkele kengetallen van de bedrijfstak aan bod, deels in vergelijking met andere sectoren:

  • De gemiddelde leeftijd van werknemers in bedrijfstak bedraagt 31,1 jaar; 45% van de banen wordt ingevuld door werknemers met een opleiding mbo niveau 1 of lager en eveneens 45% door werknemers met een opleiding op mbo niveau 2 tot 4 of vergelijkbaar;
  • Het aandeel zelfstandigen neemt toe: van 12 werknemersbanen op 1 zelfstandige-baan in 2007 naar 8 op 1 in 2012;
  • De refentiesectoren handel, zorg en de gehele Nederlands arbeidsmarkt hebben een duidelijk ander profiel: gemiddelde leeftijd rond de 40 jaar, 30% hoog opgeleide werknemers (zorg en totale arbeidsmarkt) en 40% tot 50% hoger inkomen per fte.

Daarna wordt ingegaan op de verwachte arbeidsmarktontwikkeling, op basis van het Hermes-arbeidsmarktmodel van ABF:

  • Ten opzichte van andere segmenten van de Nederlandse arbeidsmarkt is de ontwikkeling in de omvang van de arbeidsmarkt in de bedrijfstak met -0,3% voor de periode 2013-2015 en +0,3% tussen 2013 en 2020 niet ongunstig. De Nederlandse arbeidsmarkt laat naar verwachting tussen 2013 en 2020 een daling zien van 0,5-1,0%. Binnen de zorgsector zijn er branches waarin de werkgelegenheid hard onderuit gaat. In deze branches zijn dalingen van meer dan 10% aan de orde. De non-food detailhandel kent branches met een soortgelijke ontwikkeling;
  • Binnen de bedrijfstak is de verwachte ontwikkeling van partycatering, hotels en fastservice relatief gunstig;
  • De bescheiden groei binnen de bedrijfstak tot 2020 manifesteert zich met name in Flevoland en rond de 4 grote steden. Arbeidsmarktkrimp in Zeeland, Friesland, Drenthe en Limburg (afname van 2% tot 3% tot 2020) gaat gepaard met krimp van de beroepsbevolking in deze gebieden, ook in de leeftijdscategorieën die van belang zijn voor de bedrijfstak. Deze combinatie levert een licht oplopende arbeidsmarktspanning op in Zuid-Limburg, maar nergens treedt naar verwachting een tekort aan arbeidsaanbod op.
  • De benodigde arbeidsmarktinstroom in de categorie 15 tot 24 jaar neemt de komende jaren met ongeveer 1% af vanwege de krimpende arbeidsmarkt, om daarna weer toe te nemen.

Lees meer over: Hermes, Swing.

Arbeidsmarktinformatie horeca & catering