nieuwsjpg

Arbeidsmarktmonitor horeca 2019

48

Gepubliceerd op 05 februari 2020

Tijdens de Horecava hebben Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) de resultaten van de Arbeidsmarktmonitor horeca 2019 gepresenteerd. De resultaten uit deze rapportage zijn tevens beschikbaar in een interactief dashboard.

ABF Research heeft in opdracht van KHN en SVH de Arbeidsmarktmonitor horeca 2019 opgesteld. De arbeidsmarkt in de horeca heeft zich positief ontwikkeld, in navolging van de gunstige economische ontwikkeling van de laatste jaren. Het aantal werkenden in de horeca steeg naar 466.000 personen in 2019, een stijging van ruim 25% in 6 jaar tijd. Deze uitbreiding betreft zeker niet alleen de kleine banen, want ook het aandeel personen dat minimaal 12 uur per week werkt is in 6 jaar tijd gestegen van 64% naar 67%. Het aandeel werkenden in de horeca met een vaste arbeidsovereenkomst is echter gedaald, van 37% naar 29%.

Verder geeft 69% van de werkenden in de horeca aan (zeer) tevreden te  zijn met de arbeidsomstandigheden terwijl 12% (zeer) ontevreden is. Desalniettemin blijft het aantal baanwisselingen hoog. Jaarlijks kan 40% van het totale personeelsbestand in de horeca tot de bruto instroom gerekend worden. Het grote aantal nieuwe personeelsleden, waarvan het merendeel nog geen horeca-ervaring heeft, vormt een permanente belasting voor de horecabedrijven.

Met 162.600 personen is de functiegroep bediening het meest omvangrijk; 64.000 personen werken in de horeca als kok. Gezien de verwachte verdere groei van de arbeidsmarkt van de horeca in de komende jaren (2 tot 4% per jaar) neemt ook de benodigde instroom voor deze beroepsgroepen toe. Naar verwachting moeten er jaarlijks circa 17.000 koks instromen terwijl er per jaar vanuit de opleidingen niet meer dan 2.800 gekwalificeerde koks beschikbaar komen.

Bekijk de rapportage en het interactieve dashboard via de site van KHN of via de site van SVH. Het interactieve dashboard is gebaseerd op Swing Mosaic.

Lees meer over SWING MOSAIC.