nieuwsjpg

Arbeidsmarktonderzoek agrarische en groene sector gepubliceerd

48

Gepubliceerd op 23 oktober 2018

In opdracht van het bestuur van Colland Arbeidsmarkt heeft ABF Research een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd voor alle bij Colland aangesloten sectoren. Aan de basis van dit onderzoek liggen het Colland-bedrijvenregister en verschillende CBS-microbestanden (zoals BRP, DUO, KvK-bedrijvenregister, Belastingdienstgegevens) ten grondslag. Daarnaast hebben ruim 4.800 agrarische en groene bedrijven deelgenomen aan een telefonische / online enquête (uitgevoerd door DESAN). Het resulterende rapport geeft een actueel beeld van en inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

De informatie in het rapport is verzameld ter ondersteuning van beleidsvorming voor sociale partners in de agrarische en groene sectoren, maar kan ook interessant zijn voor bedrijven, werknemers, het beroepsonderwijs, overheden en andere beleidsmakers.

Tussen de bij Colland aangesloten sectoren bestaan grote verschillen. Deze verschillen komen in het rapport duidelijk naar voren omdat informatie wordt gepresenteerd voor alle 12 aangesloten sectoren, uitgesplitst naar nog eens 12 deelsectoren. Om het gebruik van de onderzoeksresultaten te vergemakkelijken zijn ook overzichten op sectorniveau gemaakt (de zogenaamde sectorfiches). Daarin is in twee pagina’s een overzicht te zien van de belangrijkste cijfers uit het onderzoek.

Voor een nieuwsbericht over het onderzoek van Colland Arbeidsmarkt, klik hier.

Download de publicatie of één van de sectorfiches Arbeidsmarkt Colland 2018 of lees meer over Arbeidsmarktmonitoren.