nieuwsjpg

Arbeidsmarktonderzoek horeca afgerond

48

Gepubliceerd op 05 oktober 2017

In opdracht van KHN en SVH heeft ABF Research onderzoek uitgevoerd naar de opleiding en arbeidsmarkt horeca. Voor het onderzoek is een brede feitenbasis ontwikkeld op basis van CBS-microdata, economische statistieken, werkgeversenquête en interviews. De resultaten zijn als volgt samen te vatten:

  • De horeca groeide de afgelopen jaren sterk. In de periode vanaf 2008 nam het aantal fte’s in de horeca met 16% toe. De groei is vooral zichtbaar in Amsterdam, Flevoland en Brabant. In de noordelijke provincies is de groei minder groot.
  • Binnen de branche zijn grote verschillen te zien. Restaurants (+32%) en lunchrooms en snackbars (+24%) kenden de sterkste groei in fte’s, terwijl de werkgelegenheid in cafés (-9%) afnam.
  • Voor de komende jaren wordt een verdere expansie van de horecasector voorzien. Verwacht wordt dat het aantal werkzame personen in de horeca toeneemt van 407.000 aanvang 2016 tot 467.000 in 2021 (+15%). De horecasector kent een grote in- en uitstroom van personeel. Jaarlijks moet bijna 40% van het personeel ingewerkt worden, waarbij het merendeel nog over geen enkele horecaervaring beschikt. Gezien de verwachte groei van de sector zal de instroom de komende jaren op een hoog niveau blijven, 89.000 tot 93.000 personen, waarvan zo’n 7.300 koks.
  • Aangezien het aantal gediplomeerden van opleidingen voor horecafuncties dat jaarlijks voor de arbeidsmarkt beschikbaar komt slechts 10.000 tot 11.000 bedraagt, spelen particuliere opleidingen een belangrijke rol in het voorzien van kennis en vaardigheden die in de sector benodigd zijn.
  • Driekwart van de horecabedrijven investeerde de afgelopen drie jaar in opleidingen en cursussen. Dat draagt volgens hen bij aan het succes van hun bedrijf en helpt om personeel aan zich te binden.
  • Sociale vaardigheden zijn in de horeca van groot belang. Voor medewerker bediening, medewerker fastfood en ondersteunend personeel worden deze vaardigheden volgens de respondenten de komende jaren nog belangrijker. Zij vinden dat hier een duidelijke verbeteringsslag moet worden gemaakt; een opgave voor de beroepsopleiders en voor de (leer)bedrijven zelf.

Voor het onderzoek is een brede feitenbasis ontwikkeld op basis van analyses op CBS-microdata, economische statistieken, werkgeversenquête en interviews. De resultaten en de feitenbasis zijn beschikbaar in een online informatiesysteem dat voor KHN en SVH toegankelijk is. Het online informatiesysteem is gebaseerd op de Swing toepassing van ABF Research.

Lees voor meer informatie het bericht op de website van KHN.

Lees meer over Arbeidsmarktonderzoek, Swing.