nieuwsjpg

Arbeidsmarktprognoses Zorg en Welzijn

48

Gepubliceerd op 23 september 2019

Als resultaat van een Europese aanbesteding heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan ABF Research de opdracht gegund om, in het kader van het Arbeidsmarktprogramma Zorg en Welzijn, gedurende 3 jaar arbeidsmarktprognoses op te stellen voor de sector Zorg en Welzijn. Binnen deze sector zijn ruim 1,4 miljoen personen werkzaam, verdeeld over 11 branches.

Het arbeidsmarktprogramma Zorg en Welzijn sluit uitstekend aan bij de dienstverlening van ABF op het gebied van databewerking, onderzoek en prognose en softwareontwikkeling.

Ten behoeve van het programma worden brondata van onder meer CBS en RIVM bewerkt en verrijkt. De arbeidsmarktprognoses worden opgesteld met behulp van Hermes, het arbeidsmarktprognosemodel van ABF. Alle projectresultaten worden ontsloten aan de hand van de Swing-applicatie van ABF waarbij gebruik wordt gemaakt van de Swing-scenariomodule en van Swing-dashboards.

Lees meer over ARBEIDSMARKTONDERZOEK, HERMES, SWING DASHBOARD en SWING VIEWER.

Lees de gunningsbeslissing.