nieuwsjpg

Bedrijfsvergelijking baggeren afgesloten

48

Gepubliceerd op 17 mei 2016

De Unie van Waterschappen ziet bedrijfsvergelijkingen als een instrument dat een bijdrage kan leveren aan transparantie, verantwoording en verbetering van de bedrijfsvoering. Door middel van bedrijfsvergelijkingen spiegelen waterschappen hun beleidseffecten, prestaties, kosten en tarieven en geven zij belangstellenden inzicht in deze aspecten. De Unie van Waterschappen maakt in overleg met de waterschappen een deel van de resultaten openbaar via waterschapsspiegel.

De waterschappen beheren ruim 225.000 kilometer aan sloten, kanalen en beken. De waterschappen voorkomen dat deze watergangen dichtslibben door elk jaar te baggeren. Om te kunnen bepalen hoe ieder waterschap dit doet, heeft de Unie van Waterschappen de prestaties van 22 waterschappen op het gebied van baggeren met elkaar vergeleken. Met het openbaar stellen van de resultaten van de bedrijfsvergelijking baggeren is dit onderdeel nu afgesloten. Via de openbare toepassing kunnen bezoekers KPI’s raadplegen over de baggercyclus, kosten, afzet van baggeren, schadevergoedingen, klachten en contractvormen.

ABF mag sinds 2011 in opdracht van de Unie van Waterschappen diverse bedrijfsvergelijkingen ondersteunen. De activiteiten van ABF betreffen het programmeren van de online vragenlijst, het ondersteunen van waterschappen bij het correct en volledig invullen van hun vragenlijsten, het valideren en analyseren van data en het ontsluiten van resultaten aan waterschappen, Unie van Waterschappen en de samenleving. ABF maakt voor deze werkzaamheden gebruik van diverse bestaande producten QuEvi, software voor online vragenlijsten, Splitstep, software voor geautomatiseerde datacontroles, Ballroom, de online community of practice en Swing, software voor presentatie van statistieken. Deze producten zijn allemaal door ABF ontwikkeld en worden actief onderhouden.

Lees meer over: Ballroom, Swing, Waterschapsspiegel, Prestatievergelijking.