nieuwsjpg

Bedrijfsvergelijkingen waterschappen 2016 gestart

48

Gepubliceerd op 06 april 2016

De Unie van Waterschappen ziet bedrijfsvergelijkingen als een instrument dat een bijdrage kan leveren aan transparantie, verantwoording en verbetering van de bedrijfsvoering. Door middel van bedrijfsvergelijkingen spiegelen waterschappen hun beleidseffecten, prestaties, kosten en tarieven en geven zij belangstellenden inzicht in deze aspecten. De Unie van Waterschappen maakt in overleg met de waterschappen een deel van de resultaten openbaar via waterschapsspiegel.

ABF mag sinds 2011 in opdracht van de Unie van Waterschappen diverse bedrijfsvergelijkingen ondersteunen. In maart zijn de algemene bedrijfsvergelijking en de meer gespecialiseerde bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer van start gegaan. Waterschappen kunnen in de online vragenlijsten hun gegevens invullen.

De activiteiten van ABF betreffen het programmeren van de online vragenlijst, het ondersteunen van waterschappen bij het correct en volledig invullen van hun vragenlijsten, het valideren en analyseren van data en het ontsluiten van resultaten aan waterschappen, Unie van Waterschappen en de samenleving. ABF maakt voor deze werkzaamheden gebruik van diverse bestaande producten QuEvi, software voor online vragenlijsten, Splitstep, software voor geautomatiseerde datacontroles, Ballroom, de online community of practice en Swing, software voor presentatie van statistieken. Deze producten zijn allemaal door ABF ontwikkeld en worden actief onderhouden.

Lees meer over: Ballroom, Swing, Waterschapspiegel, Prestatievergelijking/ Benchmarking.