nieuwsjpg

Belangrijke bijdrage van ABF Research aan Kamerbrief ‘Actualiteit in huurbeleid en benutting woningvoorraad’

48

Gepubliceerd op 08 juli 2021

Demissionair minister Ollongren (BZK) heeft deze week een brief naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd over huurbeleid en de manier waarop de bestaande woningvoorraad beter kan worden benut. In de brief komen diverse onderwerpen aan de orde, waarbij op twee punten het onderzoek van ABF Research wordt aangehaald.

Ten eerste wordt ingegaan op de doorstroming van ouderen in een (te) ruime huurwoning. ABF deed hiervoor onderzoek naar de mate waarin kinderen van ouderenhuishoudens een financieel ondersteunende rol zouden kunnen spelen om de doorstroming te bevorderen.

Ten tweede wordt over de ‘Wet eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen’ gesproken in de Kamerbrief. Omdat deze wet alleen in 2021 geldt, biedt de huidige wet geen oplossing voor ‘dure scheefheid’ (doelgroep passend toewijzen met een huur boven de aftoppingsgrens) die zal ontstaan in de komende jaren. Op basis van onderzoek van ABF wordt in de Kamerbrief ingegaan op de gevolgen en haalbaarheid van een ‘permanent recht op huurverlaging’, waarmee dure scheefwoners ook in de komende jaren een beroep kunnen doen op een huurverlaging.

Klik hier om de Kamerbrief en bijlagen te downloaden.