nieuwsjpg

Benchmarking watersector

48

Gepubliceerd op 11 januari 2016

In 2015 heeft ABF Research wederom diverse benchmarkonderzoeken in de watersector mogen ondersteunen. Door middel van de onderzoeken wordt transparantie in de watersector vergroot. De organisaties in de sector gebruiken dit om te leren, te verbeteren en verantwoording af te leggen. De benchmarkonderzoeken in 2015 betroffen:

  • Nationale drinkwaterbenchmark, in opdracht van Vewin
  • Internationale drinkwaterbenchmark, in opdracht van Stichting EBC Foundation
  • Algemene uitvraag onder waterschappen, in opdracht van de Unie van Waterschappen
  • Financiële uitvraag onder waterschappen, in opdracht van de Unie van Waterschappen
  • Bedrijfsvergelijking baggeren, in opdracht van de Unie van Waterschappen
  • Benchmark regenwateroverlast, in opdracht van Stichting Rioned

ABF ondersteunt de onderzoeken door middel van benchmarkplatforms (Ballroom), questionnaires, geautomatiseerde datacontroles, dynamische rapportages en online rapportage faciliteiten (Swing). In 2015 zijn vernieuwingen op al deze onderdelen doorgevoerd.

De resultaten van uitvragen onder waterschappen zijn grotendeels openbaar (waterschapsspiegel en waterschapspiegel belastingen).

Doordat de meeste onderzoeken inmiddels diverse jaren lopen is er steeds meer sprake van een waardevolle database die ook voor specifiek vervolgonderzoek kan worden gebruikt.

De onderzoeken passen ABF's ambitie om een leidende rol te spelen in ondersteuning van besluitvorming in de waterketen.

Lees meer over: Ballroom, Swing.