nieuwsjpg

Berichtgeving in verband met het Coronavirus

48

Gepubliceerd op 16 maart 2020

Op 15 maart 2020 heeft het kabinet vergaande maatregelen aangekondigd en adviezen gegeven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. ABF Research volgt vanzelfsprekend deze maatregelen en adviezen. De gezondheid van onze medewerkers en van onze medeburgers staat daarbij voorop. Verdere uitgangspunten in het beleid van ABF zijn:

  • De dienstverlening van ABF loopt gewoon door.
  • Alle medewerkers van ABF werken thuis.
  • De Swing-helpdesk en de Primos-helpdesk blijven bereikbaar.
  • Alle fysieke afspraken of trainingen worden vervangen door telefonisch overleg of videoconferencing of worden uitgesteld.

Tegelijkertijd moeten we onderkennen dat de bijzondere situatie in Nederland en de sluiting van scholen effect kan hebben op de beschikbaarheid van toeleveranciers of medewerkers van ABF. Daarom kan het noodzakelijk blijken om in specifieke gevallen met klanten aangepaste afspraken te maken.

Het huidige beleid blijft tot 6 april 2020 van kracht. Zodra zich een nieuwe situatie voordoet volgt aanvullende berichtgeving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van ABF Research.