nieuwsjpg

Bouwen voor starters of doorstromers?

48

Gepubliceerd op 25 januari 2019

Landelijk en regionaal levert deze vraag veel discussie op, zoals ook duidelijk wordt in een artikel op de site Stadszaken (https://www.stadszaken.nl/ruimte/wonen/1987/bouwt-u-voor-starters-of-voor-doorstromers).

In dit artikel reageren hoogleraar housing systems Peter Boelhouder (TU Delft) en directeur Berry Blijie van ABF Research op een oproep van Gert Jan Hagen van SpringCo om te stoppen met het bouwen van ‘standaard rijtjeswoningen’ die er al genoeg zijn. Het sturen op doorstroming door gericht voor ouderen te bouwen (appartementen) zou beter zijn.

Volgens Boelhouwer en Blijie zijn de veronderstellingen van Hagens deels onjuist. In de praktijk verhuizen empty-nesters namelijk niet (naar een appartement) en zijn er nog steeds onvoldoende eengezinshuizen omdat er ook sprake is van alsmaar nieuwe instroom van starters en vestigers. Bovendien kunnen woningen in de marktsector niet worden toegewezen en is de kostensprong (maandlasten) voor ouderen bij een nieuwe, meer geschikte woning vaak te groot. Nieuwe woonvormen voor ouderen zouden ook vooral in de eigen omgeving moeten worden gebouwd, zodat mensen in hun bestaande netwerk kunnen blijven.