nieuwsjpg

Buurtmonitor Integratie gelanceerd

48

Gepubliceerd op 21 april 2015

Op het terrein van integratie wordt het beleid in toenemende mate lokaal gevormd. Lokale kennis over de positie van migranten is dan onmisbaar. Om in deze behoefte te voorzien heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door ABF Research de Buurtmonitor Integratie laten ontwikkelen.Met de Buurtmonitor Integratie is een landelijk dekkend beeld online beschikbaar over de sociaaleconomische integratie van migranten tot op buurtniveau. De monitor bevat informatie over demografie, onderwijs, arbeid & inkomen, wonen & woonomgeving, zorg & welzijn en criminaliteit voor autochtoon, niet-westers en westers, waarbij de categorieën niet-westers en westers verder zijn op te splitsen. Dit maakt de Buurtmonitor Integratie een uniek instrument. Medewerkers van ministeries, gemeenten en maatschappelijke hulpverleners hebben alle gegevens in één monitor vrij beschikbaar.

De Buurtmonitor Integratie is gebaseerd op registergegevens die bij het CBS beschikbaar zijn, verrijkt met herkomstgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA). In verband met privacyrichtlijnen worden uitsluitend geanonimiseerde waarden getoond die op tenminste 10 personen zijn gebaseerd.

De Buurtmonitor Integratie is beschikbaar via buurtintegratie. De Buurtmonitor Integratie is gerealiseerd met behulp van de Swing toepassing van ABF.

Lees meer over: Swing.