nieuwsjpg

CBS-prognose: kwart miljoen immigranten in 2016

48

Gepubliceerd op 18 december 2015

In 2016 zal de Nederlandse bevolking naar verwachting met ruim 110 duizend inwoners toenemen. De groei komt vooral door migratie. Er worden volgend jaar 240 duizend immigranten verwacht. Ook de komende jaren zal de immigratie hoog blijven. De bevolking zal in de periode 2015-2020 met bijna 440 duizend toenemen. Dit blijkt uit de nieuwe bevolkingsprognose van CBS, die op vandaag verschenen is.
Ter vergelijking: in de vorige nationale prognose raamde het CBS voor dezelfde periode een bevolkingstoename van 350 duizend, ofwel 90 duizend lager. Vooral de buitenlande migratie is in de nieuwe prognose aanzienlijk omhoog bijgesteld (+ 135 duizend). Daartegenover daalt de natuurlijke aanwas (- 45 duizend).

70 duizend asielmigranten verwacht in 2016In 2016 zullen er naar verwachting 240 duizend immigranten in de Nederlandse bevolking bij komen. Iets minder dan een derde daarvan (70 duizend) is asielmigrant. Een deel van hen is nu al in ons land, een deel zal volgend jaar komen als asielzoeker of nareizend familielid van een asielmigrant. Omdat onzeker is hoeveel asielzoekers in 2016 naar Nederland komen, is de prognose van de bevolkingsgroei voor de komende jaren onzekerder dan gewoonlijk. Na 2017 wordt een daling van de migratie verwacht, en vanaf 2020 gaat de prognose uit van 185 duizend immigranten per jaar.

Ruim 110 duizend inwoners erbij in 2016 en blijvende bevolkingsgroeiIn 2016 zal de bevolkingsgroei voor het eerst sinds begin deze eeuw weer boven de honderdduizend uitkomen, en naar schatting 113 duizend zijn. Migratie is sinds 2015 belangrijker voor de bevolkingsgroei dan natuurlijke aanwas, en dat zal de komende drie jaren zo blijven, verwacht CBS. In de eerste helft van 2016 zal de Nederlandse bevolking de grens van 17 miljoen inwoners passeren. Daarna stijgt het inwonertal volgens de nieuwe prognose verder door tot 18 miljoen rond 2035. Daarna zal de bevolking in een trager tempo toenemen, omdat het aantal sterfgevallen sterk oploopt door de vergrijzing.

Nationale prognose als input voor de Primos-prognoseJaarlijks vormt de meest recente nationale prognose van het CBS het uitgangspunt voor de Primos-prognose. De Primos-prognose levert op lokaal niveau informatie over het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de woningvoorraad en de woningbehoefte. Bevolking en huishoudens worden onderscheiden naar relevante ingangen als leeftijd, etniciteit, soort huishouden en positie daarbinnen en inkomen. Woningen worden onderscheiden naar type (eengezins/meergezins) en eigendomssituatie (huur/koop).

De recente bijstelling van de nationale prognose zal gevolgen hebben voor de nog uit te komen Primos-prognose 2016, die in het tweede helft van volgend jaar zal verschijnen. Zoals eerder gemeld verwacht het CBS in haar nieuwste prognose een grotere toename van de bevolking voor de periode 2015-2020 dan vorig jaar. Gekeken vanaf de nationale prognose uit 2007 is de raming van de bevolkingsgroei bijna verdrievoudigd. Daarnaast valt ook op dat het buitenlandse migratiesaldo een steeds grotere factor van belang in de bevolkingstoename is geworden.

CBS

Lees meer over: Primos-rapport, Primos, prognoses, CBS.