nieuwsjpg

Cijfers over sociale huursector op één plek in Aedes-datacentrum

48

Gepubliceerd op 03 oktober 2019

In het Aedes-datacentrum staan de cijfers over de sociale huursector op één plek. Er zijn veel cijfers over verschillende thema’s samengebracht in beknopte overzichtelijke dashboards, zoals over leefbaarheid, huurbeleid, beschikbaarheid, bedrijfsvoering en duurzaamheid. De dashboards geven inzicht in de ontwikkeling van de sociale huursector middels grafieken, tabellen en kaarten. De dashboards zijn ingericht met behulp van de Swing-applicaties van ABF Research.

Met het Aedes-datacentrum wordt een deel van het huidige Aedes-benchmarkcentrum openbaar beschikbaar gesteld. Ook is het uitgebreid met cijfers van het CBS, het WoON (Woononderzoek Nederland, dPi (de prognose-informatie), dVi (de verantwoordingsinformatie), Shaere (Sociale Huursector Audit en Evaluatie van Resultaten Energiebesparing) en gegevens uit het woningmarktsimulatiemodel Socrates van ABF.  

Exclusief voor corporaties

Het Aedes datacentrum heeft een openbaar deel met cijfers voor de sector en met regionale indelingen zoals provincies en woningwetregio’s. Voor leden van Aedes is het mogelijk toegang tot het afgeschermde deel te verkrijgen met uitgebreidere informatie.