nieuwsjpg

CitaVista – het informatiesysteem voor lokale en regionale analyses met het WoON 2015

48

Gepubliceerd op 03 mei 2016

Op 7 april j.l. is het Woon Onderzoek Nederland 2015 (WoON 2015) beschikbaar gesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het WoON biedt inzicht in ontwikkelingen in de voorraad, woonsituatie en –woonbeleving van huishoudens en de verhuisbewegingen en verhuisplannen.

Een aantal provincies, gemeenten, regio’s en woningcorporaties hebben zelfstandig of in een samenwerkingsverband meegedaan met WoON 2015. Hiervoor is de steekproef lokaal vergroot zodat de betreffende provincies, gemeenten, regio's en woningcorporaties voor hun eigen gebied woningmarktanalyses kunnen doen met WoON. In totaal hebben circa 100 partijen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Om het gebruik van het WoON te vergroten heeft ABF in opdracht van het Ministerie van BZK CitaVista ontwikkeld. CitaVista is een informatiesysteem waarmee op eenvoudige en overzichtelijke wijze resultaten uit het Woononderzoek Nederland (WoON) kunnen worden geselecteerd en gepresenteerd.

Niet ingelogde gebruikers hebben toegang tot de onderzoeksresultaten voor heel Nederland. Ingelogde gebruikers kunnen daarnaast de uitkomsten voor een kleiner gebied opvragen en deze vergelijken met het landelijke beeld – woononderzoek.

CitaVista is gebaseerd op de Swing applicatie van ABF Research.

Lees meer over: Swing, CitaVista.