nieuwsjpg

Dashboard voor (proces)techniek

48

Gepubliceerd op 13 mei 2019

In opdracht van de zeven Opleidings- en ontwikkelingsfondsen in de (proces)techniekbranche heeft ABF Research een dashboard gemaakt waarmee een goed beeld van de verschillende facetten van de arbeidsmarkt van de (proces)techniek en van de aansluiting tussen vakopleidingen en arbeidsmarkt wordt gegeven: het platform arbeidsmarkttechniek.incijfers.nl.

Dit platform is een samenwerking tussen de technische fondsen OOMT, OTIB, OOC, A+O Metalektro, OVP, OOM en OOI. Vanuit deze fondsen is er een grote verantwoordelijkheid om huidige en nieuwe werknemers in de techniek te ondersteunen bij het verwerven en ontwikkelen van de vaardigheden die de veranderende arbeidsmarkt vraagt. Dit vereist een goed beeld van de arbeidsmarkt en het dashboard draagt hieraan bij.

De kengetallen geven onder meer informatie op het gebied van bedrijven, medewerkers en de dynamiek van de (proces)technische arbeidsmarkt. Hoeveel medewerkers stromen per jaar in? Hoe hoog is het percentage mensen dat jaarlijks de sector verlaat en ergens anders gaat werken? En hoe zit het met de leeftijdsverdeling in een branche? Ook zijn er interessante cijfers over diversiteit en het aantal mbo-studenten te vinden.

Uniek aan dit nieuwe digitale platform is het gemak waarmee verschillende takken binnen de techniek, zoals bijvoorbeeld de installatietechniek en de metaalbewerking, met elkaar vergeleken kunnen worden op kengetallen als het aandeel grote bedrijven of de gemiddelde leeftijd van werknemers.