nieuwsjpg

De Nederlandse beroepsbevolking is groter, slimmer en diverser

238

Gepubliceerd op 26 februari 2018

Tussen 2003 en 2016 is de beroepsbevolking in Nederland toegenomen van 8,2 miljoen naar 8,9 miljoen personen. Hiermee is de bruto participatiegraad toegenomen van 67,5 naar 70,0 procent. Tegelijkertijd is de beroepsbevolking hoger opgeleid en is het aandeel personen met een niet-westerse migratieachtergrond in deze periode gestegen van 1 op de 12 personen naar 1 op de 9 personen.

De beroepsbevolking bestaat uit personen tussen 15 en 75 jaar die betaald werk hebben of geen betaald werk hebben, maar recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn. Het overheidsbeleid stimuleert de arbeidsparticipatie. Dit beleid heeft mede geleid tot een toename van de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking van 8,2 miljoen in 2003 tot 8,9 miljoen in 2016. In 2016 heeft een groter aandeel van de beroepsbevolking een afgeronde opleiding hbo of wo. In 2016 is een groter deel van de beroepsbevolking opgeleid op het gebied van gezondheidszorg, recht en maatschappelijke richtingen. Naast Algemeen hebben de technische richting en de richting dienstverlening in 2016 een lager aandeel in de beroepsbevolking.

Het aandeel personen in de beroepsbevolking met een niet-westerse migratieachtergrond is tussen 2003 en 2016 toegenomen van 8,3 procent naar 10,8 procent. Voor alle opleidingsniveaus is dit aandeel gestegen en voor bijna alle opleidingsrichtingen. Alleen onder de beroepsbevolking met een opleiding op het gebied van vormgeving, kunst, talen en geschiedenis is het aandeel personen met een niet-westerse migratieachtergrond gedaald. Een grote toename heeft juist plaatsgevonden in de richtingen journalistiek, gedrag & maatschappij en dienstverlening.

Toelichting
Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes). Deze bronnen maken een veelheid aan meer gedetailleerde analyses naar regio en branche mogelijk.

Lees meer over Arbeidsmarktmonitor, Carmen, Hermes
of download de publicatie ABF arbeidsmarktrapportage 2017.