nieuwsjpg

De nieuwe KIS wijkmonitor

48

Gepubliceerd op 17 december 2020

Het afgelopen jaar heeft ABF Research voor het Kennisplatform Integratie & Samenleving gewerkt aan een nieuwe stijl en inhoud van de Buurtmonitor Integratie, die vanaf heden verder gaat onder de naam ‘KIS wijkmonitor’. Deze week is de nieuwe website gelanceerd: www.KIS-wijkmonitor.nl. Op de website zijn cijfers te vinden over diversiteit, integratie en participatie aan de hand van diverse indicatoren. De indicatoren zijn beschikbaar voor meerdere jaren, op verschillende gebiedsniveaus (Nederland, gemeenten, wijken) en kunnen worden uitgesplitst naar migratieachtergrond.

Met deze cijfers krijgen gemeenten, woningcorporaties, maatschappelijke instellingen en andere geïnteresseerden inzicht in verschillende demografische en sociaaleconomische indicatoren van verschillende groepen bewoners. De KIS wijkmonitor kan deze partijen ondersteunen bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid met het oog op het vergroten van gelijke kansen.

Door een verbeterde lay-out en navigatie wordt de gebruiker snel en gemakkelijk naar de gewenste informatie geleid. Op de homepage valt meteen een kleurrijke profieltaart op, waar een specifieke gemeente of wijk geselecteerd kan worden. In één oogopslag is aan de kleur van een taartpunt te zien of de gemeente/wijk hoger of lager dan gemiddeld scoort op een thema. Vanuit de profieltaart kan de gebruiker eenvoudig doorklikken naar meer gedetailleerde informatie over het specifieke onderwerp. Naast informatie over de bevolkingssamenstelling (Demografie) zijn er de thema’s:

  • Wonen & Leefomgeving
  • Onderwijs
  • Arbeid & Inkomen
  • Veiligheid
  • Zorg & Welzijn