nieuwsjpg

Drinkwaterprognoses

48

Gepubliceerd op 02 oktober 2019

Langetermijnscenario’s voor het drinkwaterverbruik in de provincie Limburg zijn een vast onderdeel van de strategische besluitvorming van WML Limburgs Drinkwater (WML). In dit kader heeft WML aan ABF Research opdracht gegeven om drinkwaterprognoses op te stellen die doorlopen tot 2045.

De drinkwaterprognoses zijn gebaseerd op analyses van het historisch drinkwaterverbruik en projecties over de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de bevolking. Ook wordt de verwachte efficiëntie van het waterverbruik meegenomen. Voor de prognoses wordt aansluiting gezocht bij de sectorprognoses die in opdracht van Vewin, de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland, zijn opgesteld. Het Neptunus-model van ABF levert de uiteindelijke prognoses inclusief hoog-laagscenario’s. De prognoses worden verbijzonderd naar sectoren, tariefgroepen en geografische clusters.

Alle projectresultaten worden aan WML beschikbaar gesteld middels de Swing-applicatie van ABF, waardoor medewerkers van WML met de drinkwaterprognoses aan de slag kunnen en zelf nadere analyses kunnen uitvoeren.

Lees meer over NEPTUNUS en SWING.