nieuwsjpg

Fortuna 2016

48

Gepubliceerd op 31 oktober 2016

ABF Research heeft zojuist de nieuwe Fortuna-prognose 2016 definitief opgeleverd. Begin juni is een voorlopige versie naar buiten gebracht. Na oplevering van de definitieve versie van de Primos en Socrates 2016 prognoses, is nu ook de definitieve versie van de Fortuna-prognose beschikbaar. Alle prognoses zijn gebaseerd op de nationale CBS prognose van december 2015. In die prognose wordt uitgegaan van een forse instroom van asielmigranten in 2016 en 2017. Verder is gebruik gemaakt van het WoON 2015.

Fortuna: wonen met zorg – intra- en extramuraalAl weer zo’n 10 jaar stelt ABF ieder jaar opnieuw de Fortuna-prognose op. Deze Fortuna-prognose levert informatie op over zowel de intramurale als de extramurale vraag naar wonen met zorg. Bij de intramurale zorgbehoefte wordt onderscheid gemaakt naar doelgroepen: (GHZ) gehandicaptenzorg, (GGZ) geestelijke gezondheidszorg en (V&V) verpleging en verzorging. Waar het gaat om de extramurale vraag naar wonen met zorg, levert het Fortuna-model vooral informatie op omtrent huisvesting van ouderen met mobiliteitsbeperkingen (V&V).

Extramurale vraag naar wonen met zorgIn het verleden heeft ABF Research twee rekenmodellen voor ouderenhuisvesting ontwikkeld: het Fortuna-model en het Piramide-model. Het Fortuna-model bracht de behoefte aan intra- en extramuraal wonen met zorg in beeld. Het Piramide-model was meer gericht op de fysieke kwaliteit van de extramurale woningvoorraad. Beide modellen zijn in elkaar geschoven en tegelijk is de basisopzet aangepast. In het verleden vormden woonwensen de primaire ingang voor deze rekenmodellen. Om meerdere redenen is nu gekozen voor een benadering vanuit gezondheid en mobiliteitsbeperkingen, ingebed binnen het totaalbeeld van de ontwikkelingen op de woningmarkt. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van het Socrates-model. Hierin is bijvoorbeeld een verdere groei van het eigen woningbezit onder ouderen voorzien wordt.

U kunt hier het Fortuna-rapport opvragen met informatie over de nieuwe opzet en de resultaten.

Lees meer over: Fortuna, Socrates, PrimosRekenmodellen.