nieuwsjpg

Geen baksteenmythe, maar een woningtekort – artikel in ESB

48

Gepubliceerd op 08 december 2021

Er is de laatste tijd discussie ontstaan met betrekking tot de omvang van het woningtekort. Is dat nu wel of niet groot op dit moment.

In een tweet in mei van dit jaar stelt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS op basis van langjarige tijdreeksen dat het allemaal wel meevalt. Historisch gezien zou het tekort relatief lag zijn. Er zouden op dit moment meer woningen per huishouden beschikbaar zijn dan twintig jaar geleden. Met deze uitspraak legitimeert hij de stellingen van Hans de Geus en Dirk Bezemer dat er sprake is van een ‘bouwlobby’.

In bijgaand artikel zet Léon Groenemeijer van ABF Research uiteen dat als gevolg van methodebreuken in zowel de huishoudens- als de woningvoorraadstatistiek deze langjarige tijdreeksen niet geschikt zijn om uitspraken over de ontwikkeling van het woningtekort te doen. Correctie voor de methodebreuken leidt tot de conclusie dat er in Nederland in de periode tussen het begin van de kredietcrisis in 2008 en 2018 naar schatting 120.000 meer huishoudens dan woningen zijn bijgekomen. Ook andere indicatoren wijzen op een sterke toename van het woningtekort in de jaren sinds 2008.

U kunt het artikel hier bekijken.