nieuwsjpg

Groot aandeel zelfstandigen in landbouw, cultuur en consumentendiensten

238

Gepubliceerd op 01 augustus 2017

Het arbeidsvolume in Nederland bestaat uit 8,9 miljoen banen waarvan 1,1 miljoen banen (13%) wordt ingevuld door zelfstandigen. Het aandeel zelfstandigen varieert sterk tussen de sectoren. In de sectoren landbouw en cultuur ligt het aandeel banen dat door zelfstandigen wordt ingevuld rond de 50%. Ook in branches in het cluster consumentendienstverlening dat onder meer reisbemiddeling, kappers, schoonheidsspecialisten, uitvaartverzorging en reparatie van computers, elektronica en schoenen omvat, worden ruim 45 van de 100 banen door zelfstandigen ingevuld.

In delen van de zorgsector (verpleeghuizen, ziekenhuizen) en de onderwijssector worden nagenoeg geen banen door zelfstandigen ingevuld.

Eveneens loopt de verhouding tussen zelfstandige banen die door mannen worden ingevuld en die door vrouwen worden ingevuld tussen de sectoren sterk uiteen. In bouw, ICT en handel in voertuigen wordt meer dan 85% van de ‘zelfstandige banen’ door mannen ingevuld. In de bouw zelfs 95%. Overigens zijn deze aandelen van dezelfde orde van grootte als het totaal aandeel mannen dat in deze sectoren werkt. In de arbeidsmarktsegmenten peuterspeelzalen, thuiszorg en consumenten dienstverlening zijn de banen die door zelfstandigen worden ingevuld het domein van vrouwen. In deze segmenten wordt meer dan 70% van de zelfstandige banen ingevuld door een vrouw.

Toelichting
Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes). Deze bronnen maken een veelheid aan meer gedetailleerde analyses naar regio en branche mogelijk.

Lees meer over Arbeidsmarktmonitor, Carmen, Hermes, download de publicatie ABF arbeidsmarktrapportage 2017.