nieuwsjpg

Haren en Oegstgeest onderscheiden zich door een groot aandeel werkende jongeren met een afgeronde hbo-/wo-opleiding

238

Gepubliceerd op 05 september 2017

In Nederland werken 3,1 miljoen personen tussen 15 en 34 jaar. Gemiddeld in Nederland heeft ongeveer 1 op de 4 van deze werkende jongeren een opleiding aan het hoger onderwijs afgerond. Studentensteden kennen relatief veel werkende jongeren met een afgeronde opleiding aan het hoger onderwijs. De top-5 bestaat uit Utrecht, Amsterdam, Nijmegen, Wageningen en Leiden. Hier ligt het percentage hoog opgeleide werkende jongeren tussen de 38% en 49%. Buiten de studentensteden is de positie van de kleinere gemeenten Haren en Oegstgeest opvallend. In deze gemeenten, met nog geen 25.000 inwoners, heeft nog altijd 1 op de 3 werkende jongeren een opleiding aan het hoger onderwijs afgerond.

In het algemeen zijn de aandelen werkende jongeren in de kleinere gemeenten lager dan het landelijk gemiddelde. In Urk, Neder-Betuwe en Pekela heeft niet meer dan 1 op 10 werkende jongeren een opleiding aan het hoger onderwijs afgerond.

Toelichting
Onder hoger onderwijs wordt verstaan hoger onderwijs eerste fase (onder meer associate degree, kort hbo, hbo bachelor, hbo oude stijl, wo bachelor, wo kandidaats), tweede fase (onder meer hbo-master, wo-master, wo-doctoraal) en derde fase (onder meer onderwijs dat leidt tot promotie, postdoctorale opleidingen en 3-jarige wo-masters).

Waar in het bovenstaande bericht over gemeente wordt gesproken wordt de woongemeente bedoeld.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes). Deze bronnen maken een veelheid aan meer gedetailleerde analyses naar regio en branche mogelijk.

Lees meer over Arbeidsmonitor, Carmen, Hermes, download de publicatie ABF arbeidsmarktrapportage 2017.