nieuwsjpg

Het statistisch woningtekort nader uitgelegd

48

Gepubliceerd op 17 juni 2021

Het woningtekort staat volop in de belangstelling. Voor 2021 wordt het nationale woningtekort geraamd op 279 duizend woningen. Dat is 3,5% ten opzichte van de woningvoorraad. Over het land verspreid zijn er grote verschillen. In sommige woningmarktregio's kan het tekort oplopen tot ruim 5%.

Het woningtekort is geen 'hard' gegeven, omdat dit niet geregistreerd wordt. Om die reden wordt er een schatting gemaakt. Om hierin meer inzicht en transparantie te bieden heeft ABF Research in opdracht van het ministerie van BZK meegewerkt aan een visuele uitleg. Deze is nu te vinden via https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/berekening-woningbouwopgave.