nieuwsjpg

Hogere ambities woningcorporaties

48

Gepubliceerd op 09 februari 2018

Woningcorporaties zijn van plan om de komende jaren extra inspanningen te leveren om bij te dragen aan de beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van de voorraad. Dit blijkt uit het rapport Volkshuisvestelijke voornemens woningcorporaties dat ABF Research heeft geschreven in opdracht van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. In het rapport worden de belangrijkste voornemens van corporaties beschreven voor de periode 2017 – 2021. De cijfers in het rapport zijn afkomstig van de prospectieve informatie (dPi) die corporaties eind 2016 hebben aangeleverd bij CorpoData.

De meest recente voornemens laten zien dat woningcorporaties van plan zijn om meer nieuwbouwwoongelegenheden te realiseren de komende jaren dan volgens eerdere plannen. Naar verwachting zullen er in de prognoseperiode 2017 – 2021 gemiddeld 25.200 woongelegenheden per jaar worden gebouwd en opgeleverd. Eerder was de sector nog voornemens om gemiddeld 20.000 woongelegenheden per jaar te realiseren. De nieuwbouwwoningen zijn vooral bestemd voor het huurprijssegment onder de aftoppingsgrens (€ 628,76, prijspeil 2016). Hiermee compenseert de nieuwbouw grotendeels voor de afname binnen dit prijssegment als gevolg van huurharmonisatie en sloop.

Woningcorporaties willen verder de huurprijzen minder hard laten stijgen dan zij eerder van plan waren. De gemiddelde huurprijs zal naar verwachting met gemiddeld 1,8% per jaar stijgen, terwijl eerst nog een gemiddelde stijging van 2,3% werd voorzien.

Ten slotte is de sector van plan om 14% meer te investeren in woningverbeteringen en energiebesparende maatregelen. Met deze investeringen is een versnelling van de verduurzaming van voorraad ingezet. Mede als gevolg van de extra investeringen zal het aandeel woongelegenheden met energielabel A, A+ of A++ toenemen van 12 procent in 2016 naar 22 procent in 2021.

Meer weten over het rapport of over de mogelijkheden om de behoefte aan sociale huur in beeld te brengen en uw wensportefeuille daarop aan te passen? Neem dan contact op met Berry Blijie 015 - 27 99 331.

Download het rapport Volkshuisvestelijke voornemens woningcorporaties 2018.