nieuwsjpg

Hogere huurquote voor huurders van particuliere huurwoningen

48

Gepubliceerd op 07 november 2017

Huurders van particuliere huurwoningen besteden een groter deel van hun inkomen aan woonlasten (huur, energie en lokale belastingen) dan bewoners van corporatiewoningen, namelijk 37% om 33%.

Verder is het percentage huurders van corporatiewoningen met een betaalrisico licht toegenomen ten opzichte van 2014. We spreken van een betaalrisico als het netto besteedbaar inkomen te laag is om alle noodzakelijke uitgaven te dekken. In 2014 had 14,0% van de huishoudens in een corporatiewoning een betaalrisico. In 2015 was dit 14,8%.

Een en ander blijkt uit de nieuwe versie van de Lokale Monitor Wonen (LMW), die in 2017 is uitgebreid met informatie over huurders van particuliere huurwoningen.

Deze nieuwe versie van de LMW is reeds enkele maanden beschikbaar. De monitor beschrijft de woonlastensituatie van huurders, zowel van corporaties als van particuliere verhuurders. ABF Research (ABF) koppelt en bewerkt hiervoor gegevens van individuele Nederlandse huishoudens en hun woningen. Het bronmateriaal is afkomstig van onder andere de Belastingdienst, de Basisadministratie Gebouwen, de Verantwoordingsinformatie van Corpodata en energieleveranciers. Het is de tweede jaargang van de monitor, die ABF maakt in samenwerking met het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) in opdracht van Aedes, Woonbond, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), G32 en G4.

De Lokale Monitor Wonen is onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl. Ga direct naar de Lokale Monitor Wonen en selecteer de gemeente en het vergelijkingsgebied van uw keuze.

Lees meer over Woningmarktonderzoek.