nieuwsjpg

In prijselasticiteit kun je niet wonen

48

Gepubliceerd op 13 januari 2022

In bijgaand in ESB gepubliceerd artikel, In prijselasticiteit kun je niet wonen, reageert Berry Blijie, directeur ABF Research, op Stefan Groot (Rabobank)  die stelt dat de benodigde omvang van de woningvoorraad met behulp van prijselasticiteiten en beleids­doelstellingen op een beter onderbouwde wijze bepaald kan worden dan met de ABF-tekortindicator. Deze economische benadering van Groot gaat echter voorbij aan de volkshuisvestelijke taak van de overheid. Voor het uitvoeren van zijn volkshuisvestelijke taak biedt de tekortberekening van ABF de Minister sturingsinformatie. De tekortberekening van ABF is gestoeld op het grondwettelijke recht op een zelfstandige woonruimte voor ieder huishouden. Een prijselasticiteitsberekening beperkt de woningvraag tot een marktvraag en levert geen sturingsinformatie op.

U kunt het artikel hier bekijken