nieuwsjpg

Infographic arbeidsmarktstromen

238

Gepubliceerd op 02 oktober 2017

Het arbeidsvolume in Nederland bedraagt bijna 7 miljoen voltijds banen, inclusief de banen van zelfstandigen. De jaarlijkse arbeidsmobiliteit is ongeveer 20%. De arbeidsmobiliteit geeft aan hoeveel personen een baan bij een nieuwe werkgever aanvaarden of uitstromen naar geen baan. In de onderstaande infographic wordt de intersectorale mobiliteit op de Nederlandse arbeidsmarkt weergegeven.

industrie IND   bouw BOU   handel HDL  
transport & logistiek T&L   horeca HRC   financieel FIN  
zakelijke dienstverlening ZDV   uitzendbranche UZB   overheid OHD  
onderwijs OND   zorg & welzijn Z&W   consumentendienstverlening CDV  
overige sectoren OS   werkloosheidsuitkering WW   bijstandsuitkering BST  
ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering AO   pensioen PSN   overige sociale voorzieningen OSV  
geen baan/uitkering ---  

Voor de infographic dient u te beschikken te hebben over een beeldscherm van ten minste 1000 pixels.

ToelichtingDit bericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes). Deze bronnen maken een veelheid aan meer gedetailleerde analyses naar regio en branche mogelijk.

Lees meer over Arbeidsmonitor, Carmen, Hermes, download de publicatie ABF arbeidsmarktrapportage 2017 of neem contact op met Bert Marchal 015 27 99 334.