nieuwsjpg

Invoering nieuwe huisstijl

48

Gepubliceerd op 18 mei 2021

ABF Research is continu in ontwikkeling. Als onderdeel hiervan heeft ABF een nieuwe huisstijl en nieuwe website laten ontwerpen. De nieuwe huisstijl omvat ons logo, lettertype, kleurenpalet, templates, grafieken en fotografie. In de aankomende maanden worden veranderingen in onze huisstijlmiddelen stap voor stap doorgevoerd. Wij zullen u daarvan  via onze website op de hoogte houden.

Nieuwe vormgeving facturen ABF Research (april 2021)

Passend bij de nieuwe huisstijl is de vormgeving van de factuur van ABF vernieuwd. Verschillen met de oude vormgeving van de factuur betreffen het logo, de indeling en het lettertype. Daarnaast zijn plaatsing en uitlijning herzien en is de opmaak toegankelijker gemaakt. Onderstaande voorbeeldfactuur toont de nieuwe opmaak. Als u facturen liever in xml-formaat wilt ontvangen kunt u altijd contact opnemen.