nieuwsjpg

Kernpublicatie WoON voor Midden-Holland, Gouda en Waddinxveen

48

Gepubliceerd op 20 november 2017

ABF Research heeft een kernpublicatie samengesteld met de belangrijkste uitkomsten van het WoonOnderzoek Nederland (WoON) 2015 over de regio Midden-Holland en de gemeenten Gouda en Waddinxveen. Omdat de regio en beide gemeenten ook al bij eerdere WoON-onderzoeken gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid tot oversampling zijn de resultaten over 2015 in het perspectief geplaatst van eerdere jaren, vóór en tijdens de crisis op de woningmarkt. Ook zijn de uitkomsten voor regio en gemeenten vergeleken met de landelijke uitkomsten. In de rapportage wordt ingegaan op de kenmerken van woningen en huishoudens, de betaalbaarheid van het wonen, verhuizingen en verhuisplannen, en specifieke doelgroepen. De publicatie is gemaakt in opdracht van de regio Midden-Holland, de gemeenten Gouda en Waddinxveen en de woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland.

ABF maakt al meer dan 20 jaar publicaties voor gemeenten en regio’s die deelnemen aan de oversampling van het WoON (voorheen WBO). Inmiddels loopt het veldonderzoek van het nieuwe WoON, waarvan de uitkomsten in het voorjaar van 2019 beschikbaar zullen komen. ABF nodigt deelnemers aan de oversampling van het WoON 2018 graag uit voor een toelichting over de mogelijkheden van een eigen publicatie. Een van die mogelijkheden is het toevoegen van een woningmarktprognose, die ABF jaarlijks actualiseert en waarvoor de uitkomsten van het WoON een van de fundamenten vormt. Een dergelijke prognose brengt de ontwikkeling van de woningbehoefte naar verschillende woningmarktsegmenten in beeld, alsmede de gewenste aanpassingen aan de voorraad om aan die veranderende behoefte tegemoet te komen.

Lees meer over: WoON-informatiesysteem, Woningmarktprognose.