nieuwsjpg

Laagste aandeel werkenden met een migratieachtergrond in landbouw en bouw; hoogste aandeel in horeca en uitzendbranche

48

Gepubliceerd op 11 mei 2017

Van de bevolking tussen 15 tot 70 jaar heeft 22% een migratieachtergrond. Onder de werkenden ligt dat percentage lager: 19%. Het percentage wisselt sterk tussen sectoren en varieert van 9% tot 34%. In de landbouw en de bouw ligt dit aandeel relatief laag. Dat geldt ook voor de collectieve sectoren onderwijs, overheid en zorg. Het aandeel is juist hoog in de horeca en de uitzendbranche.

Laagste aandeel met een migratieachtergrond in de bouw en landbouw
De sectoren landbouw en bouw kennen het laagste aandeel werkenden met een migratieachtergrond. Dat is opvallend omdat het beeld bestaat dat juist in deze sectoren veel Oost-Europese arbeidsmigranten werken. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat gekeken is naar fte in plaats van dienstverbanden, dat uitsluitend werkzaamheden zijn meegenomen waarover belasting is betaald en dat werkenden die via een uitzendorganisatie actief zijn onderdeel zijn van de uitzendbranche. Specifiek bij landbouw valt op dat er nauwelijks werkenden met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond actief zijn.

 

Collectieve sectoren onderwijs, overheid en zorg & welzijn vormen geen afspiegeling van de samenleving
Onderwijs kent, met uitzondering van het hoger onderwijs, in alle takken een laag aandeel werkenden met een migratieachtergrond. Meest in het oog springt het basisonderwijs, waar slechts 10 procent van de werkenden een migratieachtergrond heeft tegenover 22 procent van de bevolking van 15 tot en met 70 jaar. Het hoger onderwijs vormt een uitzondering door een grote groep migranten met een westerse achtergrond. Dit hangt samen met het feit dat promovendi nauwelijks geremd worden door landsgrenzen.

Bij de overheid zou je een afspiegeling van de samenleving verwachten, maar in de sector die hoofdzakelijk bestaat uit bestuurlijke organisaties, defensie en politie, is het aandeel werkenden met migratieachtergrond lager dan in de gehele arbeidsmarkt. Opvallend hierbij is dat het aandeel met een Surinaamse achtergrond ruim bovengemiddeld is, terwijl er met name relatief weinig mensen werken met een Turkse achtergrond.

Met uitzondering van maatschappelijk en welzijnswerk kent de gehele sector zorg & welzijn een laag aandeel werkenden met een migratieachtergrond. In de gehandicaptenzorg is dit slechts 10 procent.

Veel werkenden met een migratieachtergrond in de horeca en uitzendbranche
Het hoogste aandeel werkenden met een migratieachtergrond is te zien in de horeca en de uitzendbranche. In beide gevallen gaat het om ongeveer één derde van alle werkenden. In de horeca is met name het aandeel werkenden met een niet-westerse migratieachtergrond erg hoog vergeleken met de gehele arbeidsmarkt, waarbij het aandeel met een Antilliaanse en Surinaamse migratieachtergrond gemiddeld is. Voor meer dan de helft komt het hoge aandeel in de uitzendbranche door werkenden met een westerse migratieachtergrond.

Definitie migratieachtergrond: Iemand die zelf in het buitenland is geboren behoort tot de eerste generatie met een migratieachtergrond. Personen waarvan ten minste één ouder in het buitenland geboren vallen onder de tweede generatie met een migratieachtergrond. Zowel eerste als tweede generatie zijn in deze publicatie meegenomen.

Bron: Alle cijfers zijn gebaseerd op door ABF Research bewerkte microbestanden (o.a. Basisregistratie Personen, Belastingdienst) die door het CBS onder strikte voorwaarden beschikbaar stelt voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek.


Lees meer over: 
Buurtmonitor integratie, Woningmarktonderzoek.