nieuwsjpg

Lokale Monitor Wonen gelanceerd

48

Gepubliceerd op 17 oktober 2016

Maandag 17 oktober 2016 is de Lokale Monitor Wonen gelanceerd. Dit instrument voorziet gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties van essentiële informatie over de (lokale) woningmarkt. Zowel de inhoud van de monitor als de presentatiesoftware zijn afkomstig van ABF Research.

De Lokale Monitor Wonen geeft gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties een gelijke kennisbasis bij het maken van prestatieafspraken. De informatie is een bewerking van registratiegegevens afkomstig van de Belastingdienst, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en gemeenten (Basisregistratie Adressen en Gebouwen en Basisregistratie Personen). Hierbij is gebruik gemaakt van gegevens van miljoenen Nederlandse personen, huishoudens en de woningen. ABF heeft deze informatie gestructureerd, gekoppeld en diverse bewerkingen op uitgevoerd om te komen tot aansprekende indicatoren voor de woningmarkt.

Het resultaat is een instrument van hoog niveau, qua inhoud en presentatiemogelijkheden. De uitkomsten hebben betrekking op de woningvoorraad, de woonsituatie van huishoudens en de betaalbaarheid en beschikbaarheid van (sociale) huisvesting. De Monitor stelt gebruikers in staat om tot op wijkniveau cijfers te presenteren. Hiermee is het een instrument dat uniek in de wereld genoemd kan worden en nieuwe deuren opent voor lokaal woningmarktonderzoek.

In het eerste publicatiejaar zijn alleen voor huurwoningen van corporaties de woonlasten en afgeleide indicatoren beschikbaar. De komende jaren wordt de Monitor uitgebreid met gegevens over particuliere huurwoningen en koopwoningen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van KING en gefinancierd door de volgende partijen: Aedes vereniging van woningcorporaties, de Nederlandse Woonbond, G4, G32 en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Lees meer over: Woningmarktonderzoek, Swing, Swing Mosaic, publicatie De Volkskrant.

wsjg voorbeeld