nieuwsjpg

Maatwerk: Kinderopvang naar postcode 4-niveau

48

Gepubliceerd op 18 december 2020

ABF Research heeft, in opdracht van Partou, het aantal kinderen en uren waarvoor kinderopvangtoeslag is uitgekeerd in beeld gebracht voor de jaren 2018 en 2019. De gegevens zijn uitgesplitst naar soort opvang en naar postcode-4-niveau. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt in welke gebieden veel, of juist weinig, gebruik wordt gemaakt van (een bepaald soort) formele kinderopvang.

De tabellen zijn gebaseerd op de CBS-microdata. Geanonimiseerde gegevens van de Belastingdienst over het gebruik van de kinderopvangtoeslag, zijn verrijkt met de postcode-4-cijfers van de aanvragers, afkomstig uit de Basisregistratie Personen (BRP). De dataverwerking heeft volledig plaatsgevonden binnen een streng beveiligde netwerkomgeving van het CBS. Het CBS hanteert daarnaast diverse richtlijnen voor de output, zodat onthulling van individuele persoonsgegevens niet mogelijk is.

De tabellen zijn hier te downloaden.