nieuwsjpg

Monitor gemeentelijke watertaken gestart

48

Gepubliceerd op 17 mei 2016

Driejaarlijks voert Stichting Rioned in samenwerking met VNG een vergelijkend onderzoek uit onder alle Nederlandse gemeenten in hun rol als rioleerbeheerder: de monitor gemeentelijke watertaken. De monitor is ontstaan vanuit de leerbehoefte van gemeenten. Gemeenten vergelijken hun stelselkenmerken, organisatie en financiën om zich te verbeteren. Tegelijkertijd verantwoordt de sector zich met de benchmark naar de regering, het parlement en naar de samenleving.

In 2013 is geconcludeerd dat gemeenten met hun bedrijfsmatige aanpak de kosten in de hand houden en werken samen aan verbetering van de kwaliteit en kennis. Uitdaging voor de toekomst is het vinden van draagvlak voor de noodzakelijke stijging van de rioolheffing om het systeem op peil te houden. In het koepelrapport ‘Riolering in beeld 2013’ wordt uitgebreider op de resultaten ingegaan.

Op 14 maart is de benchmarking rioleringszorg 2016 van start gegaan. Gemeenten hebben tot 22 april de tijd om via de centrale portal (benchmarkrioleringszorg) hun online vragenlijst in te vullen.

ABF mag vanaf 2010 de benchmark rioleringszorg ondersteunen. De activiteiten van ABF betreffen het programmeren van de online vragenlijst, het ondersteunen van gemeenten bij het correct en volledig invullen van hun vragenlijsten, het valideren en analyseren van data en het ontsluiten van resultaten aan gemeenten en de sector. De gemeenten ontvingen elk een factsheet die specifiek is toegesneden op de eigen organisatie. Daarnaast werden regiorapportages geproduceerd en ondersteunend materiaal voor het koepelrapport.

ABF maakt voor deze werkzaamheden gebruik van diverse bestaande producten zoalsQuEvi, software voor online vragenlijsten, Splitstep, software voor geautomatiseerde datacontroles, Ballroom, de online community of practice en Swing, software voor presentatie van statistieken. Deze producten zijn allemaal door ABF ontwikkeld en worden actief onderhouden.

Lees meer over: Ballroom, Swing, Riolering in beeld.

rioned2