nieuwsjpg

Nationale drinkwaterbenchmark gestart

48

Gepubliceerd op 30 maart 2016

Op dinsdag 1 maart is de nationale drinkwaterbenchmark van start gegaan met het openstellen van de online vragenlijst voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Met deze vragenlijst worden de gegevens verzameld ten behoeve van de verplichte benchmark 2015. Daarnaast worden gegevens uitgevraagd ten behoeve van de drinkwaterstatistieken en gegevens ten behoeve van de interne benchmark 2015.

ABF mag vanaf eind 2014 de nationale drinkwaterbenchmark ondersteunen. De activiteiten van ABF betreffen het programmeren van de online vragenlijst, het inrichten van het benchmarkplatform, het ondersteunen van drinkwaterbedrijven bij het correct en volledig invullen van hun vragenlijsten, het valideren en analyseren van data en het ontsluiten van resultaten aan drinkwaterbedrijven en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). De drinkwaterbedrijven ontvang ieder 3 rapporten die specifiek zijn toegesneden op de eigen organisatie.

ABF maakt voor deze werkzaamheden gebruik van diverse bestaande producten QuEvi, software voor online vragenlijsten, Splitstep, software voor geautomatiseerde datacontroles, Ballroom, de online community of practice en Swing, software voor presentatie van statistieken. Deze producten zijn allemaal door ABF ontwikkeld en worden actief onderhouden.

Lees meer over: Ballroom, Swing, Presentatievergelijking/ Benchmarking.

vewin